FaceBook

Dzieci w sieci według UNICEF - zagrożenia i możliwości

Internet, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jest dziś cennym źródłem informacji
i narzędziem edukacji. Jednak, jak podkreśla w swoim najnowszym raporcie UNICEF, skala zagrożeń dla dzieci związana z tym medium cały czas rośnie.

Autorzy raportu UNICEF „Bezpieczeństwo dziecka online: globalne wyzwania i strategie” zauważają, że rozwój Internetu nie wykreował przestępstw związanych z seksualnym wykorzystaniem i przemocą wobec dzieci, ale miał istotny wpływ na zwiększenie ich skali
i zasięgu.

Szacuje się, że w sieci jest 16 700 stron zawierających pornografię dziecięcą (dane z 2011 roku). To miliony zdjęć i dziesiątki tysięcy ofiar online. Wiek dzieci obniża się, troje na czworo dzieci wygląda na mniej niż 10 lat. Zdjęcia stają się coraz bardziej drastyczne.

Raport sygnowany przez Innocenti Research Centre, placówkę naukowo badawczą UNICEF we Florencji bada zakres ryzyka, na jakie narażone są dzieci korzystające z Internetu, to jak korzystają z tego medium oraz podpowiada, jak je chronić. Wskazuje też, że obok zagrożeń – cyberprzemocy i pedofilii, Internet niesie też ze sobą nieporównywalne korzyści, związane między innymi z edukacją, socjalizacją i rozrywką.

Dzieci postrzegają świat wirtualny jako magiczne miejsce spotkań z przyjaciółmi, pełne przygód, które umożliwiają im przekraczanie granic i kontrolowanie własnego życia. Natomiast dla wielu rodziców Internet to mroczny, niezrozumiały świat. Przepaść między pokoleniami to nic nowego, ale w tym wypadku tempo zmian jest spektakularne. Komputery osobiste to dziś już przeszłość, dzieci wybierają smartfony dające im większą wolność, a rodzicom mniejszą możliwość kontroli.

Przestępcy także korzystają na rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu i coraz bardziej popularnych łączy mobilnych. Ich pojawienie się to decydujący czynnik ułatwiający cyberprzestępczość wymierzoną w dzieci, gdyż ułatwia przesyłanie dużych plików, szczególnie zdjęć i materiałów wideo. Otworzył także furtkę przestępcom z krajów rozwijających się,
gdzie Internet jest ciągle nowością, a tempo wzrostu jego użytkowników jest niewspółmiernie wysokie w stosunku do uświadamiania zagrożeń związanych z tym medium.

Przykładowo, w Brazylii, liczba dzieci powyżej 10 roku życia, która loguje się do Internetu wzrosła w ciągu ostatnich lat o 75%, tj. 56 mln użytkowników. W Nepalu 80 % nastolatków korzystało z sieci już w 2009 roku. Mimo, że w Afryce Subsaharyjskiej zaledwie 11 % populacji ma dostęp do Internetu, to w ostatnich latach nawet ten region notuje gwałtowny wzrost, głównie dzięki kafejkom internetowym i łączom mobilnym.

Jak na poziomie globalnym zapobiegać cyberprzestępczości wymierzonej w dzieci? Raport UNICEF „Bezpieczeństwo dziecka online: globalne wyzwania i strategie” proponuje kilka rozwiązań.

Po pierwsze wzmocnienie prawodawstwa i egzekwowania prawa. Na poziomie globalnym stosowane są już odpowiednie zapisy, jednak często ich implementacja na poziomie krajowym jest spowolniona lub niespójna. Dotyczy to zwłaszcza obszarów związanych z definiowaniem pojęć takich jak „dziecko” czy „pornografia”. Na 196 badanych państw zaledwie 45 miało prawodawstwo na poziomie wystarczającym, by walczyć z wykorzystywaniem wizerunku dzieci w celach przestępczych. Wyzwaniem jest bezkarność sprawców, potęgowana przez brak granic w rozprzestrzenianiu materiałów o charakterze przestępczym.

Dostosowanie zapisów prawa do charakteru przestępstwa to jednak tylko część odpowiedzi na rosnące zagrożenia. Ogromną rolę w chronieniu dzieci przez cyberprzestępczością powinni odegrać rodzicie, nauczyciele, pracownicy socjalni i policja, podkreślają autorzy raportu. Niebagatelny jest wkład przemysłu informatycznego, po stronie którego leży usuwanie szkodliwych materiałów z serwerów, blokowanie treści o charakterze pedofilskim i filtrowanie niewłaściwych dla młodego odbiorcy treści, a także zapewnienie dzieciom bezpiecznego
i przyjaznego sprzętu i oprogramowania.

Usunięcie wszelkich zagrożeń, jakie występują w wirtualnym świecie, może nigdy nie być możliwe. To przestrzeń zbyt duża i ciągle ewoluująca. Jednak, jak konkluduje raport UNICEF, powinno się (i jest to wykonalne) robić więcej, by zapewnić dzieciom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Data publikacji: 13.12.2011

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.