FaceBook

Mija rok od ogłoszenia klęski głodu w Rogu Afryki

Pomimo, że w wielu miejscach sytuacja uległa poprawie, UNICEF nie ustaje w niesieniu pomocy wszystkim zagrożonym dzieciom.

Rok temu kryzys humanitarny w Rogu Afryki osiągnął swój punkt kulminacyjny, a ONZ ogłosiła klęskę głodu w dwóch regionach na południu Somalii. Pomoc, która napłynęła z całego świata i długo wyczekiwane opady deszczu przyczyniły się do uratowania życia tysięcy ludzi. Jednak kryzys w Rogu Afryki wciąż trwa. W Somalii, Etiopii i Kenii pomocy potrzebuje 8 mln osób. Ubóstwo, niedożywienie, choroby oraz brak stabilizacji stanowią ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci.

banner_sahel

Mimo, iż dotarliśmy z pomocą do milionów dzieci i ich rodzin, wciąż wielu potrzebujących czeka na nasze wsparcie – mówi Elhadj As Sy, Dyrektor Regionalny UNICEF w Afryce Południowej i Wschodniej. To był, i nadal jest, kryzys, w którym najbardziej cierpią dzieci. Musimy kontynuować nasze działania pomocowe, ale również zacieśniać współpracę z lokalnymi społecznościami, żeby przygotować ludzi na ewentualne kryzysy tego typu w przyszłości.

W 2011 roku Darczyńcy UNICEF przekazali ponad 396 mln USD na rzecz ofiar klęski głodu i suszy w Rogu Afryki. Dzięki temu organizacja znacznie rozszerzyła swoje działania pomocowe w Somalii, Kenii, Etiopii i Dżibuti, czyli tam, gdzie na pomoc humanitarną oczekiwało ponad 13 mln osób. W okresie pomiędzy lipcem a grudniem ubiegłego roku dostarczono około 63 tys. ton dostaw z ratującą życie pomocą humanitarną, z czego połowę stanowiła żywność uzupełniająca i terapeutyczna.

cunicefsomalia2011morooka-4 2

Niestety nadal 2,5 mln ludzi, czyli jedna trzecia populacji Somalii, potrzebuje natychmiastowej pomocy. W południowych regionach tego najbardziej dotkniętego klęską humanitarną kraju, jedno na pięcioro dzieci cierpi na ostre, zagrażające życiu, niedożywienie. W Kenii 2,2 mln,
a w Etiopii aż 3,2 mln ludzi, pilnie oczekuje na pomoc humanitarną. Obecnie prawie 900 tys. dzieci mieszkających w tych trzech krajach cierpi z powodu niedożywienia.

Z powodu kryzysu humanitarnego w Rogu Afryki tysiące ludzi zmuszonych było opuścić swoje domy. Ponad 626 tys. somalijskich uchodźców schroniło się w Kenii i Etiopii. Wewnątrz kraju ponad milion Somalijczyków zostało zmuszonych do opuszczenia domów w poszukiwaniu pomocy. Prawie 60% z nich to dzieci. Konflikty, niestabilność polityczna, niewystarczająca ilość opadów i ograniczony dostęp do pomocy humanitarnej stanowią ogromne zagrożenie dla dzieci oraz ich rodzin. Według najnowszych danych sytuacja pogarsza się zwłaszcza na południu Somalii, gdzie w niektórych regionach ostre niedożywienie pośród dzieci poniżej piątego roku życia ponad dwukrotnie przekracza stan alarmowy.

cunicefsomalia2011morooka_2

Natychmiastowa pomoc humanitarna, mimo, że niezbędna do polepszenia sytuacji zdrowotnej, żywieniowej i sanitarnej, nie zapobiegnie podobnym kryzysom w przyszłości. Bazując na doświadczeniu i wiedzy lokalnych społeczności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, UNICEF stara się wdrożyć długoterminowy plan działania i pomóc najbardziej potrzebującym.

Musimy dbać o dotychczasowe ciężko wywalczone rezultaty i inwestować w dzieci, aby zapobiec podobnym kryzysom w przyszłości – dodaje Elhadj As Sy.

UNICEF w pełni wykorzystał pozyskane w 2011 roku fundusze, w oparciu o precyzyjnie skonstruowany plan pomocowy dla Rogu Afryki. Na kontynuację działań pomocowych w Somalii, Kenii i Etiopii, UNICEF potrzebuje nadal 273 mln USD.
Do tej pory zebrano tylko 33% potrzebnych środków (dane z 12 lipca 2012 r.).

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, zebraliśmy do tej pory ponad 2 mln PLN na rzecz potrzebujących dzieci w Rogu Afryki. Nadal prowadzimy zbiórkę na rzecz ofiar suszy w Rogu Afryki.

banner_sahel

Data publikacji: 20.07.2012

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.