FaceBook

Raport UNICEF – „Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych”

Raport UNICEF

© UNICEF/Pirozzi

Decydującym czynnikiem w zapobieganiu ubóstwu dzieci jest silniejszy system bezpieczeństwa socjalnego.

Warszawa, 28 października 2014 – W najnowszym raporcie UNICEF alarmuje - od 2008 roku liczba dzieci żyjących w biedzie w krajach wysokorozwiniętych zwiększyła się o 2,6 miliona i wynosi teraz ponad 76,5 miliona.

Innocenti Report Card 12 pt.: „Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych” przedstawia zmiany jakie zaszły od początku recesji w 41 państwach UE i OECD. Analizowany jest wzrost poziomu ubóstwa dzieci, wzrost odsetka młodych ludzi, którzy nie uczą się i nie pracują (wskaźnik NEET) oraz postrzeganie przez ludzi ich życia (badanie Gallup World Poll).

We wstępnej fazie recesji wiele rządów przyjęło pakiety stymulacyjne zwiększając wydatki publiczne. Jednak presja ze strony rynków finansowych oraz przedłużający się kryzys zmusiły wiele państw do drastycznych cięć budżetowych, co miało ogromny wpływ na pogorszenie się sytuacji dzieci, szczególnie w rejonie państw śródziemnomorskich.

Miliony dzieci zostały błyskawicznie i bezpośrednio dotknięte skutkami recesji, dużo bardziej niż inne zagrożone grupy, jak na przykład ludzie starsi. Wiele z nich będzie je odczuwało jeszcze przez wiele lat, powiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Badania UNICEF pokazują, że decydującym czynnikiem zapobiegającym ubóstwu była efektywność systemu bezpieczeństwa socjalnego. Wszystkie kraje potrzebują silnej polityki socjalnej, aby chronić dzieci zarówno w gorszych, jak i lepszych czasach. Zamożne państwa powinny być tutaj przykładem nakładając na siebie zobowiązania wyeliminowania ubóstwa dzieci, zabezpieczenia się przed skutkami wahań koniunktury oraz nadania priorytetu warunkom i jakości życia dzieci, powiedział Jeffrey O’Malley, Dyrektor ds. Programów i Strategii UNICEF.

Inne znaczące wnioski płynące z raportu UNICEF, przedstawionego w dniu dzisiejszym w Rzymie:

 • w 23 z 41 państw uwzględnionych w raporcie, ubóstwo dzieci wzrosło od 2008 r. W niektórych z nich: Irlandii, Chorwacji, Łotwie, Grecji i Islandii aż o ponad 50 procent;
 • w 2012 roku w Grecji  średnie dochody gospodarstw domowych dla rodzin z dziećmi powróciły do poziomów z 1998 r., co oznacza utratę 14 lat rozwoju. Irlandia, Luksemburg i Hiszpania straciły dekadę; Islandia 9 lat, a Włochy, Węgry i Portugalia – 8;
 • recesja szczególnie mocno uderzyła w osoby młode w wieku 15-24 lat, ponad 7,5 miliona osób w Unii Europejskiej nie uczy się i nie pracuje (co stanowi prawie równowartość populacji Szwajcarii);
 • w Stanach Zjednoczonych ubóstwo dzieci wzrosło na skutek ostatniego kryzysu bardziej niż tego z 1982 roku. W 2012 roku aż 24,2 miliony dzieci żyło tam w biedzie, co oznacza wzrost o 1,7 miliona w porównaniu z rokiem 2008.

Co ważne, raport pokazuje jak różniły się działania w zakresie polityki społecznej poszczególnych państw będących w podobnej sytuacji ekonomicznej  i jak znacząco różny miało to wpływ na dzieci, powiedział O’Malley.

###

 

Informacje dla dziennikarzy:

„Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych”jest dwunastym raportem z serii Report Card publikowanych przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti. W raporcie tym, w większości wskaźników, wykorzystano stały punkt referencyjny – granicę ubóstwa względnego z 2008 roku (skorygowaną o inflację) będącą punktem odniesienia dla oceny bezwzględnej zmiany poziomu ubóstwa dzieci w czasie. Granica jest „ustalona” na poziomie 60 procent mediany dochodów – progu ubóstwa używanego przez EUROSTAT. Ta metoda jest szczególnie istotna do oszacowania wpływu recesji, w takcie której dochody całej populacji mogą ulegać zmianom, a osoby indywidualne porównują swój dochód zarówno do dochodu swoich sąsiadów, jak również do ich własnych sprzed kryzysu.

Cały raport w języku polskim

O Centrum Badawczym UNICEF - Innocenti

W roku 1988 Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) utworzył własne centrum badawcze, którego zadaniem jest wspieranie jego prac w zakresie ochrony praw dzieci na całym świecie oraz identyfikowanie i badanie obecnych i przyszłych obszarów działań UNICEF. Podstawowym celem ośrodka jest działanie na rzecz lepszego zrozumienia kwestii związanych z prawami dziecka na forum międzynarodowym, wspieranie pełnej implementacji Konwencji o prawach dziecka oraz działań z zakresu „advocacy” prowadzonych na cały świecie. Ośrodek Innocenti określa kompleksową strategię w zakresie badań oraz wiedzy niezbędnych organizacji do wspierania i prowadzenia programów na świecie.

Data publikacji: 28.10.2014

Galeria - „Dzieci recesji” – prezentacja raportu UNICEF

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Zobacz także

 • 20.10.2014

  UNICEF apeluje o 200 mln USD na walkę z wirusem ebola

  Epidemia eboli w Afryce Zachodniej zagraża życiu i zdrowiu milionów ludzi. Ograniczony dostęp do podstawowej opieki medycznej w tej części świata oraz dynamiczny i bardzo kompleksowy rozwój epidemii powoduje, iż musimy zwiększyć wysiłki w walce z chorobą. UNICEF szacuje, że w trzech najbardziej dotkniętych epidemią krajach – Sierra Leone, Gwinei i Liberii – zagrożonych jest ponad 8,5 mln dzieci. Walka o ochronę ich zdrowia i życia to przede wszystkim walka z czasem. Czytaj...

 • 15.10.2014

  Historia, której nie zapomnisz

  Na skutek epidemii eboli lawinowo rośnie liczba sierot w Sierra Leone. Te dzieci nie mają nikogo, kto mógłby im pomóc. Na kogo mogą liczyć, jeśli nie na ludzi takich jak Ty? Czytaj...

 • 14.10.2014

  UNICEF walczy z ebolą. Zobacz jak

  Ebola jest ciężką, w wielu przypadkach śmiertelną chorobą zakaźną wywołaną przez wirus ebola. Zagrożenie potęguje brak informacji, lub dezinformacja. Dlatego robimy wszystko, aby pomóc chorym na ebolę oraz zahamować rozprzestrzenianie się wirusa. Czytaj...

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.