FaceBook

Świat jednoczy się w działaniach na rzecz zapobiegania umieralności wśród dzieci

Ponad 80 rządów państw oraz liczni partnerzy z sektora prywatnego i organizacji pozarządowych gromadzą się dzisiaj w Waszyngtonie na międzynarodowym forum Przetrwanie dzieci. Wezwanie do podjęcia działań (Child Survival Call to Action). Zwołane przez rządy Etiopii, Indii i USA, we współpracy z UNICEF, ma na celu wsparcie długotrwałych, globalnych działań na rzecz ratowania życia dzieci.

W ciągu ostatnich 40 lat liczba zgonów wśród dzieci zmniejszyła się o ponad połowę. Rezultat ten został osiągnięty m.in. dzięki zapewnieniu najmłodszym dostępu do szczepionek, polepszeniu standardów opieki zdrowotnej, licznym inwestycjom w edukację oraz zaangażowaniu rządów, społeczności lokalnej i innych partnerów w walkę z umieralnością wśród dzieci. Wciąż jednak, każdego roku miliony dzieci umiera przed ukończeniem 5. roku życia, z powodu chorób, którym możemy zapobiec. Większość z nich pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej. W 2010 roku na każde 1 tys. urodzeń dzieci przypadało 57 zgonów.

Celem forum, które zebrało się dzisiaj w Waszyngtonie jest wezwanie całego świata do działania, które do końca 2035 roku pozwoli obniżyć współczynnik umieralności dzieci we wszystkich krajach do 20 (bądź też mniej) zgonów, przypadających na każde 1 tys. urodzeń. Dzięki temu możliwe będzie ocalenie życia 45 mln dzieci i będzie to jednocześnie kolejny krok do celu, którym jest całkowite wyeliminowanie umieralności dzieci z powodu przyczyn, którym można zapobiec.

Obserwacje i doświadczenie pokazują, że osiągniecie tego celu jest możliwe dzięki wzmożonej działalności w danych obszarach:

  1. Geografia: Zwiększenie liczby działań w 24 krajach, w których współczynnik umieralności wśród dzieci poniżej 5. roku życia stanowi 80% wszystkich zgonów dzieci w tym przedziale wiekowym.
  2. Ludność najmniej uprzywilejowana: Skupienie działalności na ułatwieniu dostępu do służby zdrowia części ludności objętej niewystarczająca opieką, w szczególności społeczności wiejskiej i osobom o najniższym dochodzie.
  3. Rozwiązania o szerokim zasięgu: Odniesienie się do pięciu najważniejszych czynników, stanowiących 60% wszystkich przyczyn umieralności dzieci: zapalenia płuc, malarii, biegunki, wcześniactwu oraz komplikacji podczas porodu.
  4. Edukacja kobiet i dziewcząt: Inwestycje w edukację młodych kobiet, wzmocnienie pozycji kobiet i ogólną promocję ekonomicznego wzrostu.
  5. Wspólna odpowiedzialność: Zjednoczenie w działaniu i stosowanie ujednoliconego systemu miar przy monitorowania rozwoju.

Mamy odpowiednią technologię i środki, dzięki którym każdego dnia możemy uratować miliony istnień. Bierność nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia - mówi Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. Wielki cel, którym jest ratowanie życia dzieci, musi być naszą wspólną sprawą.

Data publikacji: 14.06.2012

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.