FaceBook

UNICEF: Inwestowanie w młodzież może przerwać krąg ubóstwa i społecznych nierówności

25 lutego 2011- Inwestowanie w młodzież w wieku 10-19 lat może przerwać krąg ubóstwa i społecznych nierówności, podkreśla UNICEF w opublikowanym dziś światowym raporcie State of the World’s Children 2011 „Dojrzewanie. Czas możliwości.”

1,2 miliarda osób na ziemi stanowi młodzież między 10 a 19 rokiem życia. Ponad miliard (88%) mieszka w krajach rozwijających się. Miliony cierpią z powodu braku dostępu do edukacji, opieki medycznej i ochrony przed przemocą.

Inwestowanie w zdrowie i rozwój dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia sprawiły, że w ciągu ostatnich dwóch dekad sytuacja najmłodszych znacząco się poprawiła. Świadczy o tym spadek o 1/3 poziomu śmiertelności dzieci do piątego roku życia, znacznie większy dostęp do edukacji, czystej wody i szczepień.

Dużo mniej działań nakierowanych było na poprawę sytuacji młodzieży. Nadal ponad 70 milionów młodych osób w wieku 10 – 19 lat nie chodzi do szkoły. Większość z nich stanowią dziewczynki. Bez edukacji młodzieży trudniej bronić się przed przemocą i wykorzystaniem, trudniej unikać ryzykownych zachowań.

„Okres dojrzewania jest kluczowy w rozwoju młodego człowieka – to moment, kiedy wykorzystujemy to, co osiągnęliśmy we wczesnym dzieciństwie, lub bezpowrotnie to tracimy” mówi Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. „Musimy skupić naszą uwagę na działaniach skierowanych do młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, inwestując w edukację, ochrone zdrowia i inne obszary, jednocześnie włączając młodych ludzi w proces poprawy własnego życia”.

Dojrzewanie to kluczowy okres rozwoju człowieka. Młodzi ludzie żyjący w ubóstwie mają dużo mniejszy dostęp do szkolnictwa na poziomie ponadpodstawowym. Są jednocześnie dużo bardziej narażeni na przemoc i wykorzystywanie, padają ofiarą przymusowej pracy czy wczesnego małżeństwa. W krajach rozwijających się (z wyjątkiem Chin) najbiedniejsze dziewczęta są średnio trzy razy częściej wydawane za mąż przed ukończeniem 18 roku życia niż ich rówieśnice z 20 proc. najbogatszych gospodarstw domowych. Ta grupa dużo częściej doświadcza też wczesnego macierzyństwa i związanego z nim zagrożenia dla życia matki czy zdrowia dziecka. Dziewczęta są znacznie częściej narażone na przemoc domową i ryzyko zakażenia wirusem HIV.

Kolejnym wyzwaniem jest wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi. Rynek pracy w coraz większym stopniu wymaga umiejętności technicznych, których młodzi ludzie nie posiadają. Skutkuje to nie tylko straconymi możliwościami rozwoju jednostki, ale także przekłada się na zahamowanie rozwoju całych społeczności. Jak podkreśla UNICEF, inwestycja w edukację i szkolenia młodzieży znacznie przyczyniłaby się do wzrostu gospodarczego wielu krajów.

Dzisiejsza młodzież musi zderzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak zawirowania gospodarcze, zmiany klimatyczne i degradacja środowiska, gwałtowna urbanizacja i migracje, starzenie się społeczeństw, rosnące koszty opieki zdrowotnej, czy wreszcie kryzysy humanitarne w różnych częściach świata.

UNICEF podkreśla, że aby umożliwić młodym ludziom skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami, niezbędne są ukierunkowane inwestycje w następujących obszarach:

  • poprawa jakości i dostępności danych statystycznych dotyczących młodych ludzi
  • wzrost inwestycji w szkolenia i edukację, by młodym ludziom łatwiej było wydostać się z kręgu ubóstwa
  • umożliwienie młodym ludziom wyrażania swojego zdania na tematy, które ich dotyczą i sprawienie, by ich głos był słyszany
  • promowanie rozwiązań prawnych i programów, które ułatwiają młodym ludziom dostęp do podstawowych usług
  • wdrażanie programów, które uchronią młodych ludzi przed przedwczesnym wkraczaniem w dorosłość

„Miliony młodych ludzi na całym świecie czekają na nasze działania.” mówi Anthony Lake i dodaje, że działania skierowane do tej właśnie grupy wpłyną pozytywnie na rozwój całych społeczeństw.

Cały raport w języku angielskim jest dostępny tutaj

Data publikacji: 25.02.2011

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.