FaceBook

UNICEF i WHO informują: Codziennie umiera 12 tysięcy dzieci mniej niż 20 lat temu

Najnowsze dane pokazują, że każdego dnia ratuje się życie 12 tysiącom dzieci więcej
niż w roku 1990.

Jak wskazuje coroczny raport, dotyczący umieralności dzieci na świecie, w Afryce Subsaharyjskiej (regionie o najwyższym odsetku zgonów dzieci przed 5 rokiem życia), szybkość z jaką spada wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia zwiększyła się dwukrotnie - z 1.2% rocznie w latach 1990-2000 do 2.4% rocznie w latach 2000-2010.

„Wiadomość o dwa razy szybszym spadku wskaźnika umieralności dzieci w Afryce Subsaharyjskiej w stosunku do poprzedniej dekady udowadnia, że możemy czynić postępy nawet w najbiedniejszych rejonach świata. Nie można jednak zapomnieć o porażającym fakcie, że każdego dnia 21 000 dzieci umiera z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać” powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. „Położenie nacisku na inwestycje
w społecznościach o najtrudniejszej sytuacji bytowej, pomoże nam szybciej i skuteczniej ratować życie większej liczbie dzieci.”

Pomiędzy rokiem 1990 a 2010 wskaźnik umieralność dzieci poniżej 5 roku życia spadł
o ponad 1/3, z 88 zgonów na 1000 żywych urodzeń do 57 zgonów.

Niestety tempo zmian nadal jest niewystarczające, aby osiągnąć czwarty z Milenijnych Celów Rozwoju (MDG4), który zakłada do 2015 roku zmniejszenie tego wskaźnika o 2/3.

Zmniejszenie umieralności dzieci jest powiązane z wieloma czynnikami, w szczególności
ze zwiększeniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie noworodkowym. Tak samo ważna jest profilaktyka i leczenie chorób dziecięcych, właściwe żywienie, szczepienia ochronne oraz dostęp do czystej wody i sanitariatów” mówi dr Margaret Chan, Dyrektor Generalny WHO. „To dowód na to, że inwestowanie w zdrowie dzieci to dobrze wydane pieniądze, a to znak, iż w najbliższych latach musimy przyspieszyć te inwestycje.”


Największe postępy zostały osiągnięte w krajach, gdzie dzieci są najbardziej zagrożone. Takim przykładem jest Niger, gdzie w roku 1990 umieralność dzieci poniżej 5 roku życia kształtowała się na poziomie 311 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Aby rozwiązać problem zbyt dużych odległości ośrodków zdrowia od miejsca zamieszkania potrzebujących, przyjęto strategię wykorzystania przeszkolonych pracowników opieki zdrowotnej, którzy docierają
do tysiąca nowych punktów pomocy w całym raju. W 2010 roku Niger był jednym z pięciu krajów, gdzie odnotowano najwyższy spadek współczynnika umieralności dzieci poniżej 5 roku życia. Pozostałe cztery to Malawi, Liberia, Timor Wschodni oraz Sierra Leone.

Dr Chan i Antony Lake zgodzili się, że zaangażowanie rządów i realizacja strategii pokonywania lokalnych ograniczeń w dostępie do podstawowych usług, są kluczowe
dla osiągnięcia sukcesu.

Raport pokazuje, że ryzyko śmierci jest największe u noworodków i niemowląt. Tymczasem
w tej grupie wiekowej postępy były mniejsze niż w całej rozpatrywanej grupie dzieci poniżej
5 roku życia. Ponad 40% zgonów dzieci poniżej 5 roku życia występuje w pierwszym miesiącu życia, a ponad 70 % w pierwszym roku życia.

Postępy są zachęcające, ale drastyczne nierówności pozostają. Afryka Subsaharyjska nadal ma najwyższe wskaźniki umieralności dzieci. W tym regionie 1 na 8 dzieci umiera przed piątymi urodzinami. Jest to ponad 17 razy więcej niż wynosi średnia dla regionów rozwiniętych (gdzie umiera 1 na 43 dzieci). Azja Południowa ma drugi co do wysokości wskaźnik umieralności - 1 na 15 dzieci umiera przez ukończeniem 5 roku życia. Zgony poniżej 5 roku życia w coraz większym stopniu koncentrują się w Afryce Subsaharyjskiej i w Azji Południowej. W roku 1990 w tych regionach umierało około 69 % dzieci poniżej 5 roku życia, a w 2010 ten odsetek wzrósł do 82 %. W 2010 około połowa wszystkich zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia na świecie miała miejsce w zaledwie 5 krajach: Indiach Nigerii, Demokratycznej Republice Konga, Pakistanie i Chinach.

Najnowsze dane dotyczące umieralności dzieci zostały opublikowane w raporcie „2011 Levels&Trends in Child Mortality”.

***
O UNICEF

UNICEF pracuje w 190 krajach, aby pomagać dzieciom od wczesnego dzieciństwa
do dorosłości. Od ponad 60 lat walczy o prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości
i ochrony. Każdego roku ratuje życie 7 milionów dzieci. Za swoją pracę na rzecz najmłodszych został uhonorowany Nagrodą Nobla. UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek darczyńców. Więcej informacji na temat UNICEF i jego pracy na www.unicef.pl

O WHO

WHO jest agendą ONZ odpowiedzialną za koordynację działań z zakresu zdrowia. Do jej celów należy wyznaczanie kierunków prac w obszarze zdrowia publicznego, wspieranie badań naukowych, opracowywanie norm, standardów i wytycznych oraz zapewnianie wsparcia technicznego dla prowadzenia polityki zdrowotnej i wdrażania systemów ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat śmiertelności dzieci znajduje się na www.childmorality.org

Więcej informacji (także o dostępnym materiale fotograficznym):

Karolina Pukszta

UNICEF Polska

kpukszta@unicef.pl

22 568 03 82

509 302 275

Data publikacji: 19.09.2011

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.