FaceBook

UNICEF opublikował raport dotyczący Milenijnych Celów Rozwoju

Nowy raport UNICEF wskazuje, że Milenijne Cele Rozwoju mogą być osiągnięte znacznie szybciej jeżeli skupimy się na najbardziej pokrzywdzonych dzieciach.

Według opublikowanego 7 września b.r. raportu UNICEF światowa wspólnota może uratować miliony istnień inwestując w poprawę losu najmniej uprzywilejowanych społeczności. Takie podejście pomogłoby również zmniejszyć nasilające się nierówności, które towarzyszą postępom w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Nowe wnioski zostały zaprezentowane w dwóch publikacjach: Narrowing the Gaps to Meet the Goals i Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity.

Z badania wynika, że każdy milion dolarów zainwestowany w zapewnienie podstawowej opieki medycznej najbardziej pokrzywdzonym grupom społecznym spowodowałby uratowanie znacznie większej liczby istnień, w porównaniu do obecnie stosowanych strategii.

„Wyniki naszych badań podważają klasyczne podejście, według którego działania skupiające się na najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych dzieciach są nieefektywne”- powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. „Strategia skoncentrowana na równości, pomoże osiągnąć nie tylko zwycięstwo moralne – równe prawa dla wszystkich, ale także zwycięstwo dużo bardziej interesujące, zwycięstwo w praktyce‘’.

Wyniki badań UNICEF wskazują, że:
- podejście oparte na równości, w odróżnieniu od innych zabiegów, zwiększa zwrot inwestycji, pomaga ograniczyć liczbę zgonów wśród matek i dzieci,
- przy takim podejściu inwestycja miliona dolarów w zmniejszenie śmiertelności dzieci poniżej piątego roku życia w krajach o niskim dochodzie spowodowałaby zmniejszenie śmiertelności dzieci o 60%,
- ponieważ występowanie epidemii, niski poziom opieki medycznej oraz analfabetyzm są charakterystyczne dla krajów najbiedniejszych, skoncentrowanie działań na tych krajach przełożyłoby się na szybszą realizację Milenijnych Celów Rozwoju.

Raport Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity wskazuje na różnego rodzaju nierówności: między krajami rozwijającymi się i uprzemysłowionymi, biednymi i bogatymi, mieszkańcami obszarów wiejskich i miast. Kluczowe wnioski to:
- dzieci z 20% najuboższych gospodarstw domowych w krajach rozwijających się są dwukrotnie bardziej narażone na zgon przed piątym rokiem życia niż dzieci z 20% najzamożniejszych gospodarstw domowych
- są także dwukrotnie bardziej zagrożone niedowagą i niedorozwojem
- pomimo ogromnych postępów w zmniejszanie nierówności pomiędzy dziewczynkami i chłopcami w dostępie do edukacji w czasie ostatniej dekady, dziewczynki i młode kobiety nadal mają mniejsze szanse na pójście do szkoły, zwłaszcza tej na poziomie średnim,
- z 884 milionów ludzi, którzy nie mają dostępu do źródeł wody pitnej, 84% żyje na obszarach wiejskich.

„Deklaracja Milenijna powstała, by poprawić los najmniej uprzywilejowanej części ludzkości”- powiedział Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF. „Wierzymy, że wyniki tego badania mogą mieć realny wpływ na sposób myślenia o realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i na rozwój ludzkości w ogóle - pomagając nam jednocześnie w poprawie życia milionów bezbronnych dzieci.”

Publikacja w języku angielskim znajduje się tutaj.
Data publikacji: 08.09.2010

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.