FaceBook

Alarmujący raport UNICEF i WHO

Miliardy ludzi walczą o przeżycie pozbawieni dostępu do czystej wody i do podstawowych urządzeń sanitarnych

Ponad 2,6 miliarda ludzi, więcej niż 40% ludności świata, nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, zaś ponad miliard wciąż korzysta z niepewnych źródeł wody - ostrzega UNICEF i WHO w Raporcie Monitorowana Dostępu do Wody Pitnej i Urządzeń Sanitarnych.

We wrześniu 2000 roku na szczycie milenijnym ONZ 189 państw członkowskich przyjęło Program Milenijnego Rozwoju określający cele, których realizacja jest niezbędna, aby poprawić sytuację ludzi na świecie. Jednym z nich jest dostęp do wody i podstawowych urządzeń sanitarnych.

Z raportu opracowanego przez UNICEF i WHO wynika, że w 2002 roku dostęp do wody pitnej miało 83% populacji - 5,2 miliarda ludzi - w porównaniu z 77% w roku 1990, zaś dostęp do urządzeń sanitarnych wzrósł z 49% do 58%. Dalszy postęp w tej dziedzinie jest niezwykle ważny. Każdego dnia na ogromną skalę, bez reakcji opinii publicznej, trwa wielka katastrofa humanitarna. Nie zabija w jednej chwili dziesiątków ludzi jak bomba, ani nie zmiata całego miasta z powierzchni ziemi jak powódź. Za to szuka swoich ofiar głównie wśród niemowląt i małych dzieci żyjących w krajach rozwijających się głównie na obszarach wiejskich i w miejskich slumsach. Każdego dnia zabija 4 000 dzieci.

Najwyższy odsetek ludzi bez dostępu do wody pitnej jest w Oceanii (48%) i w Afryce Subsaharyjskiej (42%). W sumie na świecie z niepewnych żródeł wody korzysta ciągle 1,1 miliarda ludzi, z których 2/3 mieszka w Azji. W samych tylko Chinach liczba ludzi bez dostępu do wody pitnej równa jest liczbie takich osób w całej Afryce. Jednak są kraje, i na to również raport zwraca uwagę, które poczyniły ogromne postępy niezależnie od szybkiego wzrostu populacji i trudnej sytuacji gospodarczej (np: Tanzania, Czad, Malawi, Indie).

Trudniejsza sytuacja jest w dostępie do podstawowych urządzeń sanitarnych (kanalizacja, sanitariaty itp.) - nie ma go połowa ludności krajów rozwijających się. Najgorzej jest w Afryce Subsaharyjskiej i w Azji, gdzie dostępność szacowana jest na poziomie 36%.

Zgodnie z celami założonymi w Programie Milenijnego Rozwoju do 2015 roku liczba osób niemających dostępu do wody pitnej i podstawowych urządzeń sanitarnych powinna się zmniejszyć o połowę. Są to bardzo ambitne plany, jednak przy maksymalnym zaangażowaniu wszystkich krajów i optymalnym alokowaniu środków możliwe do osiągnięcia.

Raport zwraca jednak uwagę na zagrożenia w ich realizacji:

- Drastyczne dysproporcje pomiędzy regionami wiejskimi i miejskimi - w krajach rozwijających się na każdą osobę bez dostępu do wody z obszaru miejskiego przypada 6 osób z obszaru wiejskiego.

- Wysoki przyrost naturalny - mimo że od 1990 roku 90 milionów ludzi rocznie otrzymuje dostęp do wody pitnej, liczba ludzi bez dostępu do niej zmniejsza się tylko o 10 milionów każdego roku.

- Niepokojące tendencje w niektórych regionach rozwiniętych, wynikające z piętrzących się problemów ekonomicznych i społecznych - w byłym Związku Radzieckim wskaźnik ludzi mających dostęp do czystej wody i podstawowych urządzeń sanitarnych zmniejszył się od 1990 roku o 2 punkty procentowe i wynosi zaledwie 83%.

- Trudny dostęp do ludzi potrzebujących pomocy - głównie do rodzin żyjących na wsiach albo w miejskich slumsach, rodzin przemieszczających się lub uciekających przed konfliktami zbrojnymi. Ich sytuacji często nie odzwierciedlają ogólnie korzystne statystyki.

Opierając się na zebranych danych i dotychczasowych tendencjach, raport prezentuje dwie prognozy na rok 2015:

- w zakresie dostępu do sanitariatów nie uda się osiągnąć zakładanego poziomu 75% i nadal będzie go pozbawionych 2,4 miliarda osób (zamiast planowanych 1,9 mld),

- w zakresie dostępu do wody pitnej świat jest na dobrej drodze do realizacji zamierzonych celów. Jednak wzrost liczby ludności może zdystansować postępy i pozostawić bez dostępu do wody 800 milionów ludzi.

Pełny raport w wersji angielskiej, skrót raportu w wersji polskiej oraz materiały multimedialne (zdjęcia, film) dostępne są w siedzibie UNICEF.

Data publikacji: 14.10.2004
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.