FaceBook

Carol Bellamy żegna się z UNICEF

Nowy Jork - Dyrektor Generalny UNICEF Carol Bellamy w tym tygodniu zakończyła 10 letnią kadencję, przekazując swej następczyni spuściznę, obejmującą nie tylko działania mające na celu stworzenie warunków umożliwiających przeżycie dziecka ale też na zapewnieniu mu bezpieczeństwa, ochrony przed wykorzystaniem i przemocą oraz szans na szczęśliwe dzieciństwo.

"Przewodzenie UNICEF to był dla mnie zaszczyt i honor," powiedziała Bellamy, która często nazywała swoją pracę "najlepszą pracą na świecie.". "Nie mogę sobie wyobrazić czegoś, co byłoby bardziej istotne dla ludzkości niż dbanie o to, by dzieci na całym świecie mogły żyć i godnie dorastać w zdrowiu i pokoju."

Carol Bellamy swoją pierwszą nominację na Dyrektora Generalnego UNICEF otrzymała w 1995 roku z rąk Sekretarza Generalnego ONZ Boutros Boutros-Ghali. Drugą wręczył jej w 2000 roku Kofi Annan. Zgodnie z zasadami, osoby przewodzące poszczególnym agendom nie mogą zajmować tego stanowiska przez więcej niż dwie pięcioletnie kadencje.

Następczynią Bellamy jest Ann M. Veneman, która uprzednio zajmowała stanowisko Sekretarza Stanów Zjednoczonych ds. Rolnictwa. Kadencja Veneman rozpoczyna się w przyszłym tygodniu.

Carol Bellamy oprócz kontynuowania długoletnich działań UNICEF w zakresie szczepień i odżywiania dzieci zwróciła także uwagę świata na problemy związane z wykorzystywaniem dzieci. Bellamy wypowiadała się w imieniu najmłodszych należących do najbardziej narażonych grup, dzieci wykorzystywanych seksualnie, będących ofiarami handlu, dzieci osieroconych, uwikłanych w konflikty zbrojne i dzieci przebywających w więzieniu. Przełamywała tabu poruszając problemy takie jak dziecięca turystyka seksualna, przymusowa praca dzieci i handel dziećmi sprzedawanymi do krajów uprzemysłowionych.

"Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale też podstawa, która jest niezbędna dla osiągnięcia długoterminowych celów rozwoju."- powiedziała Bellamy.

Dopóki dzieci są chronione przed przemocą, każdy postęp w redukcji biedy, analfabetyzmu lub śmiertelności dzieci będzie opierał się silnych podstawach, uważa Bellamy.

Podczas swojego urzędowania Carol Bellamy nie bała się spotykać ze światowymi przywódcami, którzy nie przestrzegali praw dzieci. Podróżowała do Sudanu, Sierra Leone i na Sri Lankę, walcząc o demobilizację dzieci-żołnierzy. Rozmawiała także o edukacji dziewczynek z przywódcami Talibów w Afganistanie.

Przewodząc UNICEF w ciągu ostatnich lat, kiedy w wielu miejscach na świecie nasiliły się konflikty zbrojne, przygotowała UNICEF do szybkiego reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. UNICEF odegrał kluczową rolę w umożliwieniu powrotu dzieci do szkół po wojnie w Afganistanie, a także w dożywianiu dzieci w Iraku. Zapewnił bezpieczeństwo i opiekę dzieciom poszkodowanym w wyniku klęski tsunami w Azji Południowo-Wschodniej.

Bellamy sprawiła, że priorytetem UNICEF stał się jak najszybszy powrót dzieci do szkół i odbudowanie systemu edukacji w sytuacjach kryzysowych. W ten sposób dzieci mogły znowu być dziećmi, mogły zapomnieć o traumatycznych przeżyciach. Szkoła stawała się dla nich bezpiecznym schronieniem.

Carol Bellamy walczyła o dostęp do edukacji dla wszystkich dzieci, szczególnie dziewczynek. Edukacja jest bowiem narzędziem, które wzmacnia ochronę dzieci przed HIV/AIDS, wszelkimi formami wykorzystania i skrajnym ubóstwem. Podczas jej kadencji UNICEF stał się jedną z najważniejszych organizacji, która działała na rzecz zwiększenia liczby dziewczynek uczęszczających do szkoły, argumentując, że edukacja dziewczynek przynosi korzyści nie tylko obecnym pokoleniom ale i tym, które jeszcze nie przyszły na świat."

"Na całym świecie to głównie kobiety zajmują się dziećmi. Im lepsze będą one same, tym więcej zyskają ich dzieci," powiedziała Bellamy. "Kiedy kobiety otrzymają wykształcenie, kiedy są w stanie zarabiać na swoje utrzymanie i są zdrowe, ich dzieci mają większe szanse na przeżycie, pójście do szkoły i lepszą przyszłość. Właśnie dlatego edukacja dziewczynek i promowanie praw kobiet jest jedną z najważniejszych misji UNICEF."

Działania UNICEF skupiające się na zapewnieniu dziewczynkom prawa do edukacji były odbiciem przekonania Carol Bellamy, że aby osiągnąć długoterminowe efekty należy zwalczać przyczyny problemów.

Wyrażając swoją dumę z osiągnięć UNICEF Bellamy powiedziała, że opuszcza organizację mając świadomość jak wiele zostało jeszcze do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o zagrożenia jakie dla dzieci stanowi HIV/AIDS, konflikty zbrojne i ubóstwo.

"Jest niemożliwe by zakończyć pracę mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i zagwarantowanie najmłodszym praw, które im przysługują," powiedziała Bellamy. Jest to praca, której potrzeba i znaczenie nigdy nie zanikną.

Bellamy pozostawia UNICEF silny finansowo, o dobrze zorganizowanej wewnętrznej kontroli. Podczas swojej kadencji Carol Bellamy podwoiła budżet UNICEF z 800 milionów USD w 1994 roku do 1,8 miliarda USD w 2004 roku.

Do istotnych efektów pracy na rzecz dzieci osiągniętych podczas kadencji Bellami należą:

. 18% spadek śmiertelności dzieci na świecie, od 1990 roku, odnotowany we wszystkich regionach świata, z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej, gdzie AIDS i konflikty mają tragiczny wpływ na stan służby zdrowia i stan zdrowia społeczeństwa,

. 99% spadek zachorowań na polio, od 1988 roku,

. 40% spadek zachorowań na odrę, od 1999 roku,

. 50% spadek śmiertelnych przypadków spowodowanych biegunką, od 1990 roku,

. wzrost liczby dzieci uczęszczających do szkół, do poziomu większego niż kiedykolwiek,

. uchwalenie w wielu krajach praw mających na celu skuteczniejszą ochronę dzieci.

Po opuszczeniu UNICEF Carol Bellamy obejmie stanowisko dyrektora generalnego i przewodniczącej organizacji World Learning. Organizacja World Learning, której główna siedziba mieści się w Vermont, jest jedną z pierwszych prywatnych organizacji non-profit, które zajmują się edukacją na całym świecie.

Data publikacji: 28.04.2005
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.