FaceBook

Co czwartemu dziecku na świecie nadal grożą choroby, którym można zapobiec dzięki szczepieniom

Szacuje się, że każdego roku 27 milionów dzieci i 40 milionów ciężarnych kobiet nie jest poddawanych szczepieniom; 41 krajów ochrania mniej dzieci niż ponad dekadę temu.

Najnowsze dane światowe ujawniły niedostateczny postęp w ochronie dzieci i kobiet przed chorobami, którym można zapobiec dzięki szczepieniom, pomimo dostępności tanich szczepionek - jak podaje raport UNICEF.

Każdego roku od 1990r., rutynowe szczepienia obejmowały 70% dzieci na całym świecie. Podczas Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2002 roku społeczność międzynarodowa przyjęła za cel zaszczepienie w każdym kraju do 2010 roku przynajmniej 90% dzieci poniżej 1 roku życia.

Obecne wydanie raportu UNICEF z serii 'Progress for Children' pokazuje, że 103 kraje chronią już 90% dzieci przed chorobami, którym można zapobiec dzięki szczepieniom, a kolejne 16 państw robi ciągłe postępy. Jednak w 74 krajach programy nie są kontynuowane lub postępy są znikome. Każdego roku na całym świecie rodzi się 130 milionów dzieci, które nie mają dostępu do szczepionek.

"Obecnie szczepienia zapobiegają każdego roku śmierci około 2 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat", powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF, Ann M. Veneman, przedstawiając w Nowym Jorku raport 'Progress for Children'. "Szczepienia są jednym z najbezpieczniejszych i najefektywniejszych działań, jakie znamy. Musimy utrzymać obecną liczbę szczepień w wielu krajach i rozszerzyć działania na pozostałe".

Każdego roku umiera około 10,6 miliona dzieci w wieku poniżej 5 lat. Można zapobiec około dwóm trzecim tych zgonów, wliczając w to około 1,4 miliona zgonów wskutek chorób, których można uniknąć dzięki szczepieniom. Największymi zabójcami dzieci są: odra, haemophilus influenzae typu B (Hib), krztusiec (pertussis) oraz tężec noworodkowy. Wszystkim tym chorobom można zapobiec dzięki istniejącym szczepionkom.

W bliskiej przyszłości można będzie zapobiec dodatkowemu 1,1 milionowi zgonów stosując szczepienia przeciwko bakteriom pneumococcus i rotawirusom, które w krajach rozwijających się są przyczynami ostrego zapalenia płuc i biegunki.

W sumie, programy szczepień mogłyby zmniejszyć liczbę zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia o prawie 25%, jeśli rutynowe szczepienia objęłyby ponad 90% dzieci.

"Zwiększając zasięg szczepień, dostarczając nowych, dostępnych szczepionek, oraz łącząc szczepienia z innymi działaniami, takimi jak dystrybucja moskitier, możemy w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia ważnego Milenijnego Celu Rozwoju, ratującego życie dzieci", dodała pani Veneman.

Zasięg rutynowych szczepień, a w szczególności szczepień przeciwko odrze, jest głównym wskaźnikiem postępu w realizacji 4 Milenijnego Celu Rozwoju - zmniejszenia o 2/3 umieralności dzieci poniżej 5 roku życia do roku 2015, w porównaniu z danymi z 1990 roku. 'Progress for Children' wykorzystuje rutynowe szczepienia przeciwko odrze jako miernik skuteczności ochrony przeciwko 6 podstawowym chorobom dziecięcym, którym można zapobiec dzięki szczepieniom: odrze, błonicy, krztuścowi, tężcowi, gruźlicy i polio. 'Progress for Children' tworzy następnie ranking krajów według ich średniego, rocznego wzrostu liczby szczepień, w porównaniu z rokiem 1990.

Raport zawierający badania regionalne wykazuje, że nie wszystkie dzieci są równo traktowane. W roku 2003 - ostatnim roku, na który mamy pełne dane - 90% dzieci w krajach uprzemysłowionych zostało zaszczepionych. Śmierć z powodu chorób, którym można zapobiec dzięki szczepieniom, jest obecnie w tych krajach rzadkością. Większość krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Europy Środkowej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej również poczyniło postępy. Jednak większość krajów Zachodniej i Centralnej Afryki, gdzie jedynie 52% dzieci jest rutynowo szczepionych, nadal potrzebuje pilnego usprawnienia programów szczepień.

Jednak nie wszystkie wieści są złe. Liczba szczepień w niektórych ubogich krajach gwałtownie wzrosła. Erytrea zwiększyła liczbę rutynowych szczepień z 18% w roku 1990 do 84% w 2003, Nigeria z 25% do 64%, a Uganda z 52% do 82%. W dodatku, umieralność z powodu odry, zgodnie z ostatnim artykułem opublikowanym w czasopiśmie 'The Lancet', spadła o prawie połowę w ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki sukcesowi kampanii masowych szczepień przeciwko odrze. W ciągu pięciu lat odra ma szansę stać się pierwszą na liście groźnych chorób wieku dziecięcego, która zostanie prawie całkowicie wyeliminowana w krajach rozwijających się.

Data publikacji: 05.10.2005
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.