FaceBook

Dzieci płacą wysoką cenę za brak czystej wody i urządzeń sanitarnych

Nowy Jork - Od 1990 r. ponad 1,2 mld ludzi uzyskało dostęp do czystej wody - stwierdza opublikowany dziś raport UNICEF "Postęp dla dzieci: Raport nt. wody i warunków sanitarnych" (Progress for Children: A Report Card on Water and Sanitation).

Według raportu nastąpił postęp w realizacji siódmego z Milenijnych Celów Rozwoju, który zakłada zmniejszenie o połowę liczby ludności bez stałego dostępu do czystej wody pitnej oraz urządzeń sanitarnych przed 2015 r. W latach 1990 - 2004 dostępność czystej wody pitnej wzrosła z poziomu 78% do 83%.

"Osiągnięty dotychczas postęp w zwiększeniu liczby ludzi mających dostęp do czystej wody jest imponujący", mówi Ann M. Veneman, Dyrektor Generalny UNICEF. "Jednak zanieczyszczona woda i brak podstawowej instalacji sanitarnej przyczynia się każdego roku do śmierci następującej w wyniku biegunki około 1,5 mln dzieci poniżej piątego roku życia."

Badając warunki sanitarne stwierdzono w raporcie, że od 1990 r. około 1,2 mld ludzi korzysta z podstawowych urządzeń sanitarnych, a dostęp do nich na świecie zwiększył się z 49% do 59%. W Południowej Azji dostęp do instalacji sanitarnych o wyższym standardzie wzrósł ponad dwukrotnie w latach 1990 - 2004. W Azji Wschodniej i na Pacyfiku odsetek ludzi posiadających podstawowe urządzenia sanitarne wzrósł z 30% do ponad 50%.

"Pomimo godnego pochwały postępu około 425 mln dzieci poniżej 18 roku życia nadal nie ma dostępu do lepszego zaopatrzenia w wodę, a ponad 980 mln nie ma dostępu do odpowiednich instalacji sanitarnych", mówi Veneman. "Czysta woda i dobre warunki sanitarne są zasadniczym warunkiem dla lepszego odżywiania, zmniejszenia śmiertelności matek i dzieci, oraz walki z chorobami."

Choroby związane z wodą i warunkami sanitarnymi mogą wpływać na obecność dzieci w szkole i wyniki w nauce. Dzieci, w szczególności dziewczynki, mogą opuszczać zajęcia, ponieważ muszą przynieść wodę dla swoich rodzin czasem ich absencja wiąże się z brakiem osobnych pomieszczeń sanitarnych.

Jak wynika z raportu instalacje sanitarne o wyższym standardzie mogą zmniejszyć liczbę chorób związanych z biegunką u małych dzieci o ponad 1/3. Jeśli poprawią się warunki higieniczne takie choroby mogą zostać zredukowane o 2/3.

Podczas gdy świat jest na drodze do osiągnięcia Celu 7 w kwestii wody pitnej, postęp może być zagrożony, jeśli zapewnienie czystej wody najbiedniejszym na świecie nie będzie priorytetem.

Warunki sanitarne to o wiele większe wyzwanie. Pomimo znacznej poprawy świat nie zbliża się do Celu Milenijnego, jeśli chodzi o instalacje sanitarne. Dla przykładu, w Południowej Azji dwie na trzy osoby ciągle nie mają dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych.

Raport pokazuje, że korzyści płynące z czystej wody pitnej i dobrych warunków sanitarnych są oczywiste i mogłyby objąć znacznie więcej ludzi na świecie, jeśli tylko temu problemowi zostaną poświęcone wystarczające środki i rozwiązania.

Data publikacji: 28.09.2006
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.