FaceBook

HIV, AIDS i narkomania - niespotykane dotąd zagrożenia dla zdrowia młodych ludzi.

Coraz młodsi eksperymentują z coraz to nowszymi formami narkotyków.

UNICEF ostrzega, że HIV, AIDS i inne choroby związane z gwałtownym rozpowszechnianiem środków o charakterze podobnym do amfetaminy stanowią niespotykane dotąd zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży w Azji,.

W swoim przemówieniu na międzynarodowej konferencji poświęconej ograniczeniu skutków narkomanii, Robert Bennoun, regionalny doradca UNICEF do spraw HIV/AIDS, podkreślił konieczność natychmiastowego podjęcia bardziej efektywnych i skoordynowanych działań do walki z rosnącym problemem narkomanii.

"Jesteśmy świadkami postępującej w alarmującym tempie ludzkiej tragedii, która dotyka nasze dzieci i innych młodych ludzi" powiedział Bennoun.

W skali całego świata młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat stanowią większość nowych przypadków zakażeń HIV/AIDS. Do wielu zakażeń dochodzi poprzez dożylne stosowanie narkotyków. Ostatnio przeprowadzone badania pokazały, że uzależnieni od amfetamino-podobnych narkotyków coraz częściej wstrzykują sobie dowolnie inne środki.

W Azji mieszka ok. 33 miliony osób stale zażywających środki amfetamino-podobne. Około 2/3 z nich mieszka w Tajlandii, Filipinach,. Japonii i Tajwanie. Dzieci i młodzież stanowi większość nowo uzależnionych.

Bennoun zauważył, że programy, mające na celu zapobieganie narkomanii, powinny zostać uzupełnione o elementy, które zmniejszałyby zagrożenie dla zdrowia tych młodych ludzi, którzy już biorą narkotyki.

Dodał, że zamykanie młodych ludzi w ośrodkach detoksyjnych lub innych podobnych miejscach zamiast przynosić wymierne efekty, doprowadza jedynie do rozbicia rodzin i społeczności.

Faktem jest, że ofiarą narkomanii pada wiele młodych ludzi. Rodziny stają się świadkami wyniszczającego procesu. Społeczeństwo traci cenne zasoby ludzkie. Szkoły i uniwersytety tracą potencjalnych naukowców.

Jednak według Bennouna to konkretny młody człowiek traci najwięcej. "Ta prosta, ale jednocześnie bezcenna perspektywa na przyszłość- owa chęć i zdolność do nauki oraz do bycia lepszym - w najlepszym wypadku oddala się, w najgorszym zamyka i tym samym bezpowrotnie zanika."

UNICEF opracowuje globalne, regionalne i narodowe strategie działania wobec stale rosnącego zagrożenia i poprzez swoje inicjatywy pod hasłem " Życiowe Umiejętności" realizuje swoje programy o charakterze uświadamiającym i prewencyjnym zarówno w szkole jak i poza nią.

Dzieci i młodzież mają prawo do informacji, umiejętności i świadczeń, które pomogą im obronić się przed szkodami, jakie niosą ze sobą narkotyki. Także UNICEF wzywa do zwiększenia nakładów na edukację, potrzeby społeczności lokalnych i programy wsparcia rodziców, tak, aby móc lepiej chronić młodzież przed narkotykami.

Data publikacji: 08.04.2003
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.