FaceBook

Międzynarodowy Dzień Uchodźcy - 20 czerwca

Dzieci-uchodźcy są dużo bardziej narażone na przemoc, wykorzystywanie seksualne, głód i choroby. W dramatycznych nieraz okolicznościach dzieci są oddzielane od rodziców, pozostawiane bez opieki. Zagubione w obcym i nieprzyjaznym świecie, gdzie sprawy dorosłych brutalnie przerwały ich dzieciństwo. Dla niektórych obóz dla uchodźców jest jedynym miejscem jakie znają.

UNICEF walczy o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, w tym dzieciom-uchodźcom. Współpracuje z UNHCR, a także z wieloma innymi organizacjami i instytucjami państwowymi, w przedsięwzięciach, które dotyczą dzieci uchodźców, takich jak edukacja, opieka medyczna, objęcie ochroną dzieci w obozach dla uchodźców.

Postępowanie UNICEF w sytuacjach kryzysowych opiera się na wypracowanych przez lata doświadczeniach, które pozwoliły na ustanowienie określonych procedur zapewniających skuteczność udzielanej pomocy.

UNICEF, kierując się swoją misją i priorytetami, koordynuje działania na rzecz dzieci uchodźców związane z:

  • zdrowiem i żywieniem
  • dostępem do wody i urządzeń sanitarnych
  • zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  • edukacją

UNICEF przykłada szczególną wagę do szczepień - w przypadku kryzysu humanitarnego i masowych przymusowych migracji ludności gwałtownie rośnie ryzyko epidemii. Choroby, którym łatwo zapobiec stosując szczepionki, dziesiątkują dzieci w tymczasowych skupiskach uchodźców, gdzie nie ma opieki medycznej, leków i odpowiedniego sprzętu.

UNICEF walczy o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, monitoruje sytuację, wskazuje na najważniejsze zagrożenia (np. handel dziećmi, przemoc seksualną). Stara się, aby wszystkie dzieci były zidentyfikowane i zarejestrowane, gdyż to zapobiega ich wykorzystywaniu.

UNICEF stoi na stanowisku, że edukacja jest dla dzieci podstawowym czynnikiem, który umożliwia powrót do normalności. Szkoła, nawet taka zorganizowana tymczasowo, w obozie dla uchodźców, jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, łatwiej mu mówić o swoich problemach, może spotykać się i bawić z rówieśnikami. Szkoła, w takim przypadku jest nie tylko miejscem nauki, ale również miejscem rehabilitacji, gdzie zapewniania jest pomoc psychologiczna.

Dlatego UNICEF dba o jak najszybsze zorganizowanie tymczasowych miejsc nauki, dostarcza materiały edukacyjne a oprócz lekcji organizuje zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne.

UNICEF pomaga uchodźcom w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

454161
© UNICEF/NYHQ2004-0264/Nesbitt

Przykładem może być konflikt w Darfurze, prowincji Sudanu. Konflikt ten dotknął już ponad 2,7 miliona osób. Około 200 tysięcy uchodźców uciekło przed prześladowaniami do Czadu. Żyją w katastrofalnych warunkach, na pustyni, bez dostępu do wody pitnej, opieki medycznej i ochrony.

UNICEF prowadzi działania mające na celu uzdatnianie wody pitnej i poprawę warunków sanitarnych. Przygotowywane są nowe, bezpieczne ujęcia wody pitnej, budowane są latryny.

Uchodźcy przybywający do Czadu nie są zaszczepieni nawet na podstawowe choroby, jak odra czy polio. Dlatego UNICEF prowadzi szeroko zakrojony program szczepień ochronnych dzieci, oraz wspiera podstawową opiekę medyczną, budując punkty medyczne, szpitale, szkoląc personel i dystrybuując leki.

Kolejnym wyzwaniem jakie podejmuje UNICEF jest poprawa losu dzieci uchodźców, przez odbudowanie szkolnictwa i zapewnienie edukacji wszystkim dzieciom. W obozach dla uchodźców budowane są tymczasowe szkoły. Dostarczane są przybory szkolne i przeprowadzane są szkolenia nauczycieli. Obecnie do szkół uczęszcza już około 50 tysięcy dzieci-uchodźców. Program nauczania jest zgodny z tym obowiązującym w Sudanie, aby po powrocie do rodzinnych stron dzieci nie miały problemu z podjęciem nauki.

Mali uchodźcy przybywający do Czadu niosą ze sobą wspomnienia o traumatycznych przeżyciach. Dzieci były świadkami przemocy, często jej doświadczały, były wykorzystywane seksualnie, ranne. Priorytetową sprawą jest stworzenie środowiska, w którym będą się czuły bezpiecznie i pewnie. UNICEF stara się zapewnić im pomoc psychologiczną i właściwą opiekę. Dotyczy to zwłaszcza sierot i dzieci rozdzielonych z rodzinami.

Pamiętajmy zawsze, nie tylko podczas Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, jak tragiczne jest życie dziecka, które musi opuścić swój dom i szkołę, którego życie ciągle jest zagrożone z powodu braku żywności, wody, lekarstw i szczepionek.

Data publikacji: 17.06.2005
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.