FaceBook

Narodowy Plan Działań w Polsce

Polska podpisując dokument końcowy Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej Dzieciom, pod tytułem "Świat Przyjazny Dzieciom", zobowiązała się do stworzenia i wdrożenia opartego na jego priorytetach Narodowego Planu Działań. Odpowiedzialność za prace nad jego utworzeniem ponosi sektor rządowy, a konkretnie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Prace nad stworzeniem planu toczą się od początku 2003 roku przy dużym zaangażowaniu innych ministerstw, organizacji pozarządowych oraz ekspertów z różnych dziedzin. Zainteresowanie tak licznych grup jest bardzo ważne, ponieważ uznaje się, że stworzenie i urzeczywistnienie Planu Działania jest możliwe tylko i wyłącznie przy intensywnym współdziałaniu rządu z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, ale i z samymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

W maju 2003 roku Rzecznik Praw Dziecka zorganizował Narodowy Szczyt w sprawach Dzieci, którego głównym tematem był również Narodowy Plan Działań. Podczas szczytu wypracowano wspólną deklarację oraz przygotowano stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące obszarów i zagadnień, które powinny być uwzględnione w pracach nad Narodowym Planem Działań.

W propagowanie idei Narodowego Planu Działań aktywnie włączyły się również organizacje pozarządowe przygotowując szereg imprez i wydarzeń promujących tą inicjatywę. Ponadto ogłoszono konkurs dla dzieci jak one widzą "Polskę przyjazną dzieciom" i co chciałyby w niej zmienić.

Data publikacji: 21.02.2004
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.