FaceBook

Praca w UNICEF!

Praca w UNICEF

Praca w UNICEF

Specjalista ds. Fundraisingu Indywidualnego

W związku z rozwojem organizacji, obecnie poszukujemy Specjalisty do zespołu Fundraisingu Indywidualnego, który będzie odpowiedzialny za rozwój nowego programu UNICEF Polska, związanego z pozyskiwaniem funduszy od osób indywidualnych poprzez uwzględnienie w swoim testamencie finansowego wsparcia dla UNICEF. Więcej o programie można przeczytać na stronie https://unicef.pl/ponadczasowi

Chcesz wspólnie z nami pomagać dzieciom? Dołącz do zespołu Fundraisingu Indywidualnego i przekonaj się, że kariera w UNICEF to coś więcej, niż praca!

Do Twoich głównych obowiązków będzie należało:

 1.  Opracowanie strategii pozyskiwania nowych Darczyńców indywidualnych w ramach programu „Ponadczasowi”, w tym:
  • współpraca z domem mediowym w celu realizacji objętej strategii, z wykorzystaniem takich kanałów marketingowych jak np.: search, display, social media (Facebook, YouTube), radio, TV, prasa i inne,
  • nadzór nad tworzeniem materiałów promocyjnych,
  • monitorowanie i analiza wyników,
  • kontrola optymalizacji działań przez dom mediowy.
 2. Opracowanie strategii komunikacji z pozyskanymi Darczyńcami indywidualnymi w ramach programu „Ponadczasowi”, w tym:
  • przygotowywanie materiałów do komunikacji,
  • pisanie tekstów do e-mailingów, ulotek, broszur,
  • tworzenie materiałów graficznych osobiście lub współpraca z grafikiem,
  • dystrybucja materiałów (wysyłanie e-mailingów, listów drogą pocztową, kontakt telefoniczny).
 3. Współpraca z biurem regionalnym UNICEF w Genewie w celu opracowania wyżej wymienionych strategii i wdrożenia ich w życie.
 4. Kontrola i zarządzanie budżetem.
 5. Raportowanie, analiza i optymalizacja wszystkich działań.

Zgłoś się do nas jeśli:

 • masz doświadczenie w marketingu (zarówno klasycznym jak i internetowym) i znasz najnowsze trendy na rynku,
 • masz doświadczenie w pracy z domami mediowymi i innymi podwykonawcami przy realizacji wielokanałowych kampanii marketingowych,
 • jesteś otwarty na konieczność opanowania kluczowych regulacji prawa spadkowego (podstawa prawna programu „Ponadczasowi” została opracowana przez specjalistów, należy ją zrozumieć i opanować),
 • masz „lekkie pióro”, lubisz pisać teksty i doskonale operujesz językiem polskim,
 • znasz bardzo dobrze język angielski w mowie i piśmie,
 • jesteś kreatywny i samodzielny.

Oferujemy Ci:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w międzynarodowej organizacji humanitarnej i rozwojowej prowadzącej działania na całym świecie (praca w biurze UNICEF Polska w Warszawie),
 • nowe wyzwania i możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji międzynarodowej,
 • szkolenia na szczeblu międzynarodowym,
 • kontakt z ciekawymi ludźmi,
 • osobisty wkład w poprawę sytuacji dzieci w krajach rozwijających się,
 • pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole,
 • przyjazną atmosferę w biurze,
 • opiekę medyczną.
Wyślij CV na adres praca@unicef.pl z tytułem „Specjalista ds. Fundraisingu Indywidualnego” do 31 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że po przesłaniu swojej aplikacji:

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy ul. Rolnej 175 D.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem  e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF

ul. Rolna 175 D; 02-729 Warszawa

 • Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażą Państwo stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w celu  możliwości udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania
 • Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażają Państwo, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych osobowych.
 • Państwa dane nie są przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brali Państwo udział.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie UNICEF Polska, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę iod@unicef.pl

Jeżeli chcą Państwo, aby CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie UNICEF Polska z siedzibą Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy ul. Rolnej 175 D moich  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.

Jeżeli w zgłoszeniu rekrutacyjnym zamieszczają Państwo dodatkowe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) wykraczające poza zakres wskazany w Kodeksie pracy oraz innych ustawach szczegółowych proszę umieścić dodatkowo w CV zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Stowarzyszenia UNICEF Polska z siedzibą Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy ul. Rolnej 175 D, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie UNICEF Polska moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Data publikacji: 17.01.2019
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.