FaceBook

Przyjazne Dzieciom "Szkoły dla Afryki"

We wszystkich 6 krajach przeprowadzono również szereg innowacyjnych działań w celu przekształcenia szkół w placówki „przyjazne dzieciom”. Zapewniono m.in.:

  • pomoc medyczną i żywieniową w szkołach (m.in. szczepionki, odrobaczenie, edukacja na temat higieny, kampanie promujące mycie rąk);
  • edukację w zakresie zachowania wysokiej jakości życia (np. zapobieganie zarażeniu wirusem HIV, promocja sportu, klubów szkolnych i obozów);
  • szczególną uwagę skierowaną na opiekę nad sierotami i innymi skrzywdzonymi dziećmi (zapewnienie im mundurków szkolnych, materiałów do nauki, dostępu do infolinii z pomocą);
  • działania informacyjne (np. mobile theatre , lokalne programy radiowe prowadzone przez dzieci i mające dzięki temu uwrażliwić społeczeństwo na potrzebę powszechnej edukacji);
  • rozwój umiejętności pracowników sektora edukacji (np. planowanie, pozyskiwanie danych i ich analiza, umiejętność prowadzenia budżetu oraz monitorowania i oceniania działań);
  • wsparcie krajowej polityki i strategii rozwoju, w tym dostosowanie systemów edukacji do programu „przyjazne dzieciom” (np. Rwanda: ustalenie norm jakości kształcenia, wspieranie systemów kształcenia nauczycieli, kontrole i zapewnie jakości).

Budowa infrastruktury szkolnej i przeszkolenie nauczycieli to zadania niezwykle istotne, pozwalające miejscowym społecznościom posłać dzieci do szkoły. Ale kluczowe dla głębszych zmian są działania długofalowe, takie jak kształtowanie nowej polityki edukacyjnej, wdrożenie prawa zapewniającego powszechny dostęp do szkolnictwa oraz zmiana sposobu myślenia odnośnie kształcenia dzieci. Dlatego UNICEF aktywnie współpracuje z lokalną społecznością, miejscowymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami od szczebla lokalnego do krajowego. To właśnie działania systemowe wpływają na możliwość powszechnego wdrożenia zasad Szkół Przyjaznych Dzieciom.

Data publikacji: 17.02.2010
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.