FaceBook

Przymusowo pracujące dzieci wołają SOS

UNICEF w Polsce we współpracy z agencją reklamową Saatchi&Saatchi rozpoczął kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi na problem przymusowej pracy dzieci na świecie. Jedno na dwanaścioro dzieci na świecie jest zaangażowane w pracę, która zagraża jego życiu i zdrowiu!

Nikt nie sugeruje, że dziecko nie powinno podejmować żadnej pracy. Nawet najmłodsi mogą pomagać w domu a z czasem brać na siebie coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Jednak termin "przymusowa praca dziecka" odnosi się do sytuacji w której zdrowie, prawidłowy rozwój i życie dziecka jest zagrożone.

Liczba dzieci wykonujących jakiś rodzaj pracy sięga 352 milionów. Wśród nich aż 180 milionów z nich jest zmuszanych do pracy w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu: w kopalniach, przemyśle chemicznym, rolnictwie i zakładach przemysłowych. Pozbawione prawa do nauki i zabawy, normalności czasu dorastania, tracą szansę na lepszą przyszłość.

Najwięcej pracujących dzieci mieszka w krajach rozwijających się. Problem ten jest szczególnie poważny w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie aż 29% (48 milionów) dzieci między 5 a 14 rokiem jest zmuszonych do podjęcia działalności zarobkowej. W Azji pracuje 19% dzieci, jednak z powodu ogromnej liczby ludności zamieszkującej ten kontynent jest to ponad 127 milionów dzieci. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jest to 16% i odpowiednio na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 15%.

Rodzaj wykonywanej pracy jest różny w zależności od kraju, zależy od wieku i płci dziecka. Najczęściej jest to praca w rolnictwie ale także w zakładach przemysłowych, handlu, restauracjach, hotelach i różnego rodzaju usługach. Jednak najważniejszy jest fakt, iż we wszystkich przypadkach dzieci pozbawione są dzieciństwa, odbierane jest im prawo do nauki i zabawy.

Najważniejszą przyczyną, która zmusza dzieci do pracy jest ubóstwo. W krajach, gdzie roczny dochód na osobę wynosi 500 USD lub mniej, proporcje pracujących dzieci wahają się od 30% do 60% podczas gdy w krajach o dochodach między 500 a 1000 USD pracuje już tylko od 10% do 30% dzieci. Innym powodem może być nagła zmiana sytuacji ekonomicznej rodziny, spowodowana śmiercią lub chorobą któregoś z jej członków. W Afryce Subsaharyjskiej dzieje się tak za sprawą tragicznej epidemii HIV/AIDS, która w niektórych krajach objęła już prawie połowę ludności. Dziecko, po śmierci lub w przypadku choroby opiekujących się nim bliskich jest zmuszone do opuszczenia szkoły i podjęcia pracy.

W wielu krajach na świecie istnieje duże zapotrzebowanie na pracę nieletnich. Pracodawcy chętnie zatrudniają dzieci, wykorzystując ich umiejętności i płacąc dużo niższe stawki niż osobom dorosłym. Dzieje się tak na przykład w Azji, gdzie zdolności manualne najmłodszych są często wykorzystywane przy szyciu ubrań i w tkalniach dywanów.

UNICEF walczy o to by wszystkie państwa przestrzegały Konwencji o Prawach Dziecka, która gwarantuje najmłodszym bezpieczne i wolne od przymusowej pracy dzieciństwo. Działania UNICEF koncentrują się na:

  • zapewnieniu powszechnej edukacji na odpowiednim poziomie
  • wspieraniu działalności przynoszącej dochód rodzinom, tak aby sytuacja ekonomiczna nie zmuszała dzieci do podjęcia pracy
  • prowadzeniu kampanii upowszechniających wiedzę o problemie jakim jest przymusowa praca dzieci
  • współpracy z rządami państw mającej na celu wprowadzenie przepisów w zakresie edukacji i opieki socjalnej, które sprzyjają wyeliminowaniu pracy dzieci

Państwo także mogą pomóc dzieciom, które zmuszone są do niewolniczej pracy w zagrażających zdrowiu i życiu warunkach. Nawet niewielka suma może przywrócić im dzieciństwo. Zaledwie 40 złotych wystarczy na ufundowanie miesięcznego stypendium pracującemu dziecku w Brazylii. Dzięki temu będzie ono mogło wrócić do szkoły.

Pomóżmy dzieciom być dziećmi!

Data publikacji: 20.04.2005
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.