FaceBook

Raport "Malaria w Afryce"

Malarii nie udało się jeszcze pokonać. Nadal atakuje, jej ofiarą pada ponad 3000 afrykańskich dzieci każdego dnia. WHO i UNICEF wzywają do zintensyfikowania wysiłków w celu powstrzymania choroby.

Według danych z raportu "Malaria w Afryce", opublikowanego dzisiaj przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), liczba zgonów spowodowanych malarią utrzymuje się wciąż na niezwykle wysokim poziomie. Choroba ta zabija ponad 3000 afrykańskich dzieci każdego dnia. Raport podkreśla również, że nowe skuteczne leki przeciw malarii są niedostępne dla potrzebujących oraz że tylko niewielka część dzieci zagrożonych chorobą ma dostęp do moskitier, skutecznie chroniących przed owadami.

Raport oficjalnie ogłoszony przez prezydenta Kenii Mwai Kibaki, upamiętniający Afrykański Dzień Malarii ukazuje walkę z chorobą na całym kontynencie i podkreśla konieczność zwiększenia efektywności działań zapobiegających malarii.

Inicjatywa "Powstrzymać malarię" (Roll Back Malaria) może pochwalić się znacznymi postępami, jakie poczyniono od jej rozpoczęcia w 1998 roku, ale wciąż musimy zwiększać wysiłki w walce z tą niszczącą chorobą, która hamuje rozwój wielu afrykańskich krajów" powiedział dr Gro Harlem Brundtland, Dyrektor Generalny WHO. "Malaria zbiera coraz większe żniwo w Afryce. Poprzez intensyfikację naszych działań możemy temu przeciwdziałać."

Szacuje się, że 20 procent światowej populacji, spośród której większość żyje w najbiedniejszych krajach świata, jest narażona na zarażenie się malarią. Co roku notuje się ponad 300 milionów ostrych stanów chorobowych i przynajmniej milion przypadków śmiertelnych spowodowanych przez malarię. 90% zgonów ma miejsce w Afryce, na południe od Sahary, a większość z nich dotyka dzieci poniżej piątego roku życia.

"Malaria zabija co 30 sekund jedno afrykańskie dziecko i jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia ciężarnych kobiet i noworodków" powiedziała Caroll Bellamy, dyrektor wykonawczy UNICEF. "Mamy wiedzę i potencjał wystarczający do zrealizowania naszego celu, jakim jest zmniejszenie globalnych skutków malarii o połowę do końca 2010 roku. Potrzebujemy jednak zwiększenia środków materialnych oraz politycznego wsparcia."

"Raport o malarii w Afryce" wzywa społeczność międzynarodową do:

  • Zwiększenia globalnych inwestycji wspierających realizację programów, których zadaniem jest kontrolowanie sytuacji w krajach zagrożonych przez malarię.
  • Uznania za priorytetowe działania przeciw malarii w sektorach zdrowia w krajach zagrożonych
  • Zachęcania sektora prywatnego do rozprowadzania leków przeciw malarii oraz specjalnych zasłon przeciw owadom
  • Zapewnienia grupom podwyższonego ryzyka możliwości leczenia przez podawanie kombinacji leków przeciw malarii o wysokiej efektywności.

Raport dostrzega rolę wysiłków o skali globalnej w znacznym postępie, jaki wielu krajom udało się osiągnąć poprzez przyjęcie oszczędnych strategii do walki z chorobą, mając przy tym na uwadze ochronę najbardziej wrażliwych grup tj. kobiet i dzieci. Przyniosło to zasadniczą poprawę sytuacji.

Moskitiery dostarczają skutecznej ochrony przeciw malarii. Odpowiednie ich użycie oraz natychmiastowa pomoc lekarska mogą zmniejszyć przypadki zarażenia malarią aż o 60%, a wskaźnik umieralności wśród dzieci obniżyć o przynajmniej jedną piątą.

W Tanzanii trzyletni projekt pilotażowy przyczynił się do zwiększenia liczby noworodków chronionych moskitierami z 10% do 50%, w związku z czym śmiertelność dzieci spadła o ponad 25%. W wyniku stosowania podobnego programu w Zambii już 60% osób zagrożonych zarażeniem używa siatek ochronnych.

W ponad 10 dystryktach Ugandy pracownicy służby zdrowia i matki noworodków zostali przeszkoleni do rozpoznania objawów malarii i natychmiastowego podejmowania leczenia w ramach domowego programu walki z malarią. Do aktywnego włączenia się w wysiłki zmierzające do kontrolowania malarii zachęca się także sprzedawców leków i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Obecne wyniki obrazują definitywny spadek ambulatoryjnych przypadków choroby wśród dzieci poniżej 5 roku życia. Ghana i Nigeria także zastosowały taki pogram.

"Raport pokazuje jak partnerstwo ustanowione w celu powstrzymania malarii, zwiększa poparcie dla walki krajów zagrożonych chorobą. Globalne partnerstwo znajduje się teraz w kluczowym momencie - należy utrzymać obecny poziom poparcia, szukając jednocześnie nowych sprzymierzeńców. Naszym zadaniem jest sprostać zobowiązaniom sprzed 5 lat i nie zawieść następnego pokolenia dzieci w Afryce. To byłoby niedopuszczalne." oświadczył dr Nafo-Traoré, sekretarz wykonawczy Partnerstwa w walce z malarią.

Informacje o inicjatywie "Powstrzymać malarię' (RBM)

Inicjatywa "Powstrzymać malarię' (RBM) została rozpoczęta w 1998 roku. Jej głównym celem było zmniejszenia o połowę globalnych skutków malarii do końca 2010 roku. Założyciele - Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP), UNICEF, Bank Światowy i WHO - zgodzili się podzielić się między sobą własnymi doświadczeniami i zasobami, aby skoncentrować wysiłki w walce z malarią na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki

Od chwili rozpoczęcia programu RBM międzynarodowe wydatki na walkę z malarią potroiły się, osiągając poziom 200 milionów dolarów rocznie. Całościowy plan walki z malarią został rozpoczęty w ponad 30 zagrożonych afrykańskich krajach, a dodatkowe znaczne środki z nowego Światowego Funduszu do walki z AIDS, gruźlicą i malarią (Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria - GFATM) zabezpieczyły realizację tych planów.

Program RBM jest sojuszem na skalę światową krajów zagrożonych, bilateralnych i multilateralnych darczyńców, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Jego funkcjonowanie okazało się owocne w ponad 30 krajach dotkniętych chorobą i przyniosło efekty w kwestii podnoszenia świadomości społecznej na temat malarii, zdobywania środków do walki z chorobą i wypracowywania porozumienia dotyczącego działań koniecznych do kontrolowania choroby i sposobów ich prowadzenia.

Na szczycie w Abudży w Nigerii 25 kwietnia 2000 roku, 44 przywódców afrykańskich potwierdziło swoje zobowiązania do walki z malarią i wyznaczyło tymczasowe cele dla Afryki.. Wezwali także innych światowych liderów do przyłączania się do ich działalności i uznania konieczność walki z malarią, która została nazwana choroba biedy. Na szczycie w Abudży ogłoszono 25 kwietnia Afrykańskim Dniem Malarii. Odpowiednia rezolucja ONZ ogłosiła lata 2001 -2010 dziesięcioleciem poświęconym powstrzymywania malarii, szczególnie w Afryce, uznając tym samym walkę z malarią jako jeden z priorytetów wśród Milenijnych Celów Rozwoju ONZ.

Spośród 44 krajów, które podpisały Deklarację z Abudży w roku 2000, 25 przedstawiło interesujące propozycje wspomnianemu Funduszowi (GFATM), chcąc uzyskać środki na realizację narodowych planów kontroli malarii.

18 zagrożonych krajów już teraz zredukowało lub wyeliminowało cła i taryfy na materiały służące walce z malarią, włączając w to zasłony przeciw komarom i środki owadobójcze. Dzięki temu produkty te są bardziej dostępne, co zwiększa skuteczność walki z chorobą.

Data publikacji: 16.01.2004
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.