FaceBook

Raport UNICEF z serii "Progress for Children"

Raport koncentruje się na powszechnej edukacji, zarówno dziewczynek jak i chłopców. Wskazuje, że mimo, iż na świecie różnice w szkolnictwie dziewczynek i chłopców są coraz mniejsze a do szkoły uczęszcza więcej dzieci niż kiedykolwiek, nadal w niektórych regionach dysproporcje pozostają bardzo duże.

Badania wskazują, około 100 milionów dzieci na świecie nie uczęszcza do szkoły. Większość z nich stanowią dziewczynki. Aby osiągnąć jeden z Milenijnych Celów Rozwoju jaki stanowi powszechna edukacja dla wszystkich dzieci, bez względu na płeć, wyznawaną religię czy kolor skóry, należy skoncentrować działania na dotarciu do tych grup społecznych, w których problem braku dostępu do edukacji jest największy.

Dostęp do edukacji jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na sam fakt zdobywania wiedzy. Edukacja ratuje życie. Pomaga chronić nastolatki przed HIV/AIDS, niemowlęta przed zagrożeniem jakie stanowi niewłaściwa opieka młodych matek. Edukacja zmienia życie. Wpływa na zmianę statusu materialnego osób żyjących w biedzie, daje im szansę na lepszą przyszłość. Edukacja wzbogaca życie. Daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa, nawet w obozie dla uchodźców, nawet dzieciom, które przeżyły koszmar wojny lub klęski żywiołowej.

W niektórych rejonach świata: na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, Azji Południowej i w Zachodniej i Środkowej Afryce bariery, które hamują powszechny dostęp do edukacji dziewczynek są największe. Problem ten jest szczególnie poważny w Afryce Środkowej i Zachodniej, gdzie edukacje na poziomie podstawowym pobiera zaledwie około połowy dziewczynek. W innych częściach świata, jak np. w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, czy w Azji Wschodniej i regionie Pacyfiku do szkoły uczęszcza więcej dziewczynek niż chłopców.

Raport informuje, że ze wszystkich dzieci, które nie uczęszczają do szkoły aż 82% mieszka na obszarach wiejskich.

Najważniejszą przyczyną, która hamuje dostęp do edukacji dziewczynek i chłopców jest bieda. Równie istotnym powodem, który utrudnia powszechną edukację jest edukacja matek. Raport wskazuje, iż matki 75% dzieci pozostających poza systemem edukacji w krajach rozwijających się, same nie miały do niej dostępu. Inne czynniki to: epidemia HIV/AIDS, konflikty zbrojne, przymusowa praca dzieci i klęski żywiołowe. Najczęściej problemy te dotyczą państw, w których szkolnictwo i tak nie stoi na najlepszym poziomie.

Taka sama liczba dziewczynek i chłopców uczęszczająca do szkoły byłaby ogromnym krokiem w osiągnięciu milenijnego celu rozwoju jakim jest powszechna edukacja.

UNICEF odniósł już znaczący postęp na tym polu. Według szacunków od 2001 do 2005 liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły zmniejszyła się o 15 milionów.

"Raport udowadnia, że przyjęta przez nas strategia, która skupia się na zapewnieniu dostępu do edukacji dziewczynkom odnosi sukces i powoduje, że do szkoły uczęszcza coraz więcej dzieci", mówi Carol Bellamy, Dyrektor Generalny UNICEF.

Niestety, mimo postępu w zapewnieniu powszechnej edukacji dzieciom, osiągnięcie wyznaczonego celu w 2015 roku nie będzie łatwe. Wymaga dużego zaangażowania organizacji międzynarodowych i lokalnych a także sporych nakładów finansowych.

Raport w języku angielskim dostępny jest w dziale Publikacje

Data publikacji: 20.04.2005
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.