FaceBook

Rocznica Konwencji praw dziecka i co dalej?

W tym roku przypada 22. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka, jak również 20. rocznica ratyfikowania jej przez Polskę. Jest to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument mówiący o prawach dziecka, nazywany światową konstytucją praw dziecka.

Polska jest inicjatorem powstania Konwencji, ponieważ to właśnie nasz kraj przedłożył w 1978 roku Komisji Praw Człowiek ONZ jej pierwszy projekt. Możemy się również poszczycić bogatą tradycją związaną z prawami dziecka począwszy od Janusza Korczaka cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, do Ludwika Rajchmana, pomysłodawcy powstania największej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci UNICEF.

Wydawałoby się, że Polska będzie szczególnie dbała o to, aby wszelkie zobowiązania wynikające z faktu podpisania Konwencji były przez nasz kraj rygorystycznie przestrzegane.

Każdy kraj podpisując Konwencję o prawach dziecka zobowiązuje się do przedstawiania Komitetowi Praw Dziecka w Genewie sprawozdań z wdrażana zapisów Konwencji w ściśle określonych terminach. Polska jak do tej pory przedstawiła Komitetowi dwa sprawozdania
w 1995 i 1999 roku. Termin przygotowania następnego raportu określony na 7 lipca 2008 roku nie został do tej pory dopełniony. Mamy więc ponad 3 lata opóźnienia w opracowywaniu takiego sprawozdania.

Dodatkowo, każdorazowo po przeanalizowaniu sprawozdania danego kraju, Komitet Praw Dziecka w Genewie przedkłada rekomendacje działań niezbędnych do tego, aby poprawić sytuację dzieci i w jak największym stopniu dostosować prawodawstwo do wymogów Konwencji praw dziecka. Polska otrzymała takie rekomendacje w 2002 roku, mieliśmy więc prawie 10 lat, aby je zrealizować. Niestety wiele z nich, dotyczących bardzo różnych obszarów życia dziecka nie zostało jak do tej pory wdrożonych. Nie oznacza to oczywiście, że nic nie zostało zrobione, zrobiliśmy bardzo wiele, jednak stoją przed nami bardzo poważne wyzwania.

Możemy mieć nadzieję, że nowy Rząd wzmocni swoje wysiłki i zintensyfikuje działania na rzecz pełniejszego respektowania Konwencji o prawach dziecka w Polsce.

Pełny tekst Zaleceń Komitetu Praw Dziecka dla Polski

Więcej o prawach dziecka

Data publikacji: 18.11.2011
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.