FaceBook

ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECIOM TO ŚWIAT PRZYJAZNY WSZYTSKIM

Warszawa, 1 czerwca 2008, Dzień Dziecka

"Jesteśmy dziećmi świata.

Jesteśmy ofiarami przemocy i wykorzystywania.

Jesteśmy dziećmi ulicy.

Jesteśmy dziećmi wojny.

Jesteśmy ofiarami i sierotami HIV i AIDS.

Odmawia nam się dobrej jakości edukacji i opieki zdrowotnej.

Jesteśmy ofiarami dyskryminacji.

Jesteśmy dziećmi, których głosy nie są słyszalne: czas wziąć pod uwagę nasze zdanie."

Te słowa dzieci ze 150 krajów świata. Dzieci zebrały się w Nowym Jorku w maju 2002 roku, by wziąć udział w Specjalnej Sesji ONZ poświęconej dzieciom. Dziś, 6 lat po tym wydarzeniu, chcemy, by głos dzieci nadal słyszany był na wszystkich kontynentach, a co więcej, by wzięty był pod uwagę przy podejmowaniu ważnych decyzji. Musimy pamiętać, że prawo dzieci do wyrażania własnej opinii w sprawach, które ich dotyczą, od 1989 roku zapisane jest w Konwencji o Prawach Dziecka, która w 193 krajach stanowi kanon zasad moralnych i prawnych. W tym dniu, poświęconym w całości dzieciom, powinniśmy szczególnie uważnie wysłuchać, co mają nam do powiedzenia.

Dzieci domagają się respektowania swoich praw. Podstawowym dokumentem chroniącym prawa najmłodszych jest Konwencja o Prawach Dziecka. Jest to najpowszechniej i najszybciej ratyfikowany akt prawny dotyczącym praw człowieka na świecie. Ponadto już ponad 100 krajów podpisało dwa protokoły dodatkowe do Konwencji przyjęte w 2000 roku, a traktujące o dziecięcej pornografii i udziale nieletnich w konfliktach zbrojnych. Do końca 2006 roku blisko 50 krajów przyjęło specjalne plany ochrony praw dziecka, a kolejne 100 uwzględniło cele dotyczące poprawy sytuacji dzieci w strategii rozwoju kraju. W niektórych krajach, jak Mozambik, zapisy Konwencji zostały wprowadzone do konstytucji, by jeszcze lepiej chronić prawa dzieci. Optymistycznie wynika z tego, że prawa dziecka są coraz szerzej znane i coraz częściej uwzględniane w planowaniu polityki państw, jednak nie zawsze idzie to w parze z ich przestrzeganiem.

Dzieci domagają się końca wykorzystywania, dyskryminacji i przemocy wobec nich. Dzieci przymusowo pracujące, dzieci żołnierze, dzieci sprzedawane i zmuszane do prostytucji to najbardziej drastyczne przykłady. Należy także pamiętać, że każdego dnia miliony dzieci zarówno na ulicach, jak i w zaciszu domowym są przedmiotem wyzysku psychicznego, fizycznego i seksualnego. Przerażający jest fakt, że kary cielesne stosowane są powszechnie nawet w tych społeczeństwach, w których publicznie nie akceptuje się takich praktyk. W większości krajów kary fizyczne stosowane są bez względu na status ekonomiczny czy miejsce zamieszkania rodziny. Rozwiązanie sytuacji utrudnia fakt, że rodzice nie widzą nic złego w takim postępowaniu. A przecież dzieci chcą tylko żyć w spokojnym i bezpiecznym otoczeniu i mieć pewność, że dorośli będą je chronić.

Dzieci domagają się powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. W 2006 roku po raz pierwszy liczba zgonów dzieci poniżej piątego roku życia spadła poniżej 10 milionów (wyniosła dokładnie 9,7 mln). Wprawdzie postęp w tej dziedzinie jest zauważalny, jednak wciąż na świecie na każde 14 dzieci jedno umiera. W Afryce Subsaharyjskiej umiera co szóste. Aż 37 proc. zgonów dzieci poniżej 5 roku życia powodowane jest przez choroby i infekcje noworodkowe. Ponadto do głównych przyczyn należą zapalenie płuc, biegunka i malaria. Warto zdawać sobie sprawę, że większość chorób powodujących śmierć dzieci wynika z chronicznego niedożywienia. Lekarstwem jest zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej opieki medycznej, szczególnie w trudnodostępnych terenach wiejskich, położonych w znacznej odległości od miast oraz promocja higieny i zdrowego stylu życia.

Dzieci domagają się wyeliminowania HIV i AIDS. Mimo wielu wysiłków liczba osób zarażonych wirusem HIV stale wzrasta. Aż 10 milionów nosicieli to osoby między 15 a 24 rokiem życia, 2,3 miliony to dzieci poniżej 15 roku życia. Kolejne miliony zostały osierocone przez AIDS. Powszechny dostęp do edukacji i profilaktyki HIV oraz ochrona osób już dotkniętych tą epidemią są najważniejszymi krokami, które należy podjąć.

Dzieci domagają się ochrony środowiska. Zapewnienie dostępu do wody pitnej i odpowiednich urządzeń sanitarnych pozostają niezwykle istotnym elementami strategii opieki nad dziećmi. W 2004 roku 83 proc. ludności świata miało dostęp do czystej wody. Jednak z powodu jej braku 125 mln dzieci wciąż narażonych jest na śmiertelne choroby. Z odpowiedniej jakości urządzeń sanitarnych nie korzysta 41 proc. światowej populacji, co przyczynia się do śmierci ponad 1,5 mln dzieci rocznie. Gospodarowanie środowiskiem w myśl zrównoważonego rozwoju oraz jego ochrona pozwolą naszym dzieciom jeszcze długo bezpiecznie korzystać z zasobów naszej planety.

Dzieci domagają się powszechnej możliwości edukacji. Odsetek dzieci nie uczęszczających do szkoły spadł w ostatnich czterech latach z 115 mln do 93 mln. Wśród dzieci pozbawionych możliwości edukacji najwięcej jest tych z terenów wiejskich, z biednych rodzin, a także więcej jest dziewczynek niż chłopców. Rodziny żyjące w ubóstwie nie mogą pozwolić sobie na posłanie dzieci do szkoły, a dodatkowo wykorzystują najmłodszych do pracy, by pomagały w utrzymywaniu rodziny. Dlatego zniesienie opłat za naukę, organizacja szkół przyjaznych dla dziecka, a także zwrócenie szczególnej uwagi na edukację dziewcząt pozwoli na upowszechnienie edukacji i przyczyni się do rozwoju społeczeństw.

Dzieci domagają się możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa. Na świecie żyje prawie 2,5 miliarda dzieci, z czego płowa jest w wieku 10-19 lat. To najliczniejsze pokolenie nastolatków w historii! Warto ich słuchać nie tylko dlatego, że tworzymy świat dla nich, ale także dlatego, że mają wiele ciekawych pomysłów i dobrze wiedzą, czego im najbardziej potrzeba. W Dniu Dziecka powinniśmy rozejrzeć się dookoła i zastanowić, czy faktycznie tworzymy świat, który jest im przyjazny.

Data publikacji: 30.05.2008
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.