FaceBook

Światowy dzień wody

Zanieczyszczona woda oraz złe warunki sanitarne powodują śmierć ponad 5000 dzieci każdego dnia

Genewa / Nowy York - Choroby zakaźne obawiające się biegunką stały się głównym zabójcą dzieci do lat pięciu. Każdego roku z ich powodu umiera ponad 2 miliony dzieci- co daje 5000 śmiertelnych przypadków dziennie; o wiele większe liczby określają ilość osób cierpiących z powodu chorób wywołujących biegunkę. Dzieci, które piją zanieczyszczoną wodę i żyją w niehigienicznych warunkach częściej padają ofiarą tych ciężkich chorób, które jednocześnie spowalniają rozwój fizyczny i intelektualny dziecka.

Biegunka najszybciej rozprzestrzenia się w środowisku, gdzie brak jest odpowiednich warunków sanitarnych a dostęp do czystej wody jest ograniczony; są to często obszary dotknięte katastrofami naturalnymi bądź wywołanymi przez człowieka. Choroby związane z zanieczyszczoną wodą i nieodpowiednimi warunkami sanitarnymi powodują większą śmiertelność wśród dzieci do piątego roku życia niż inne poważne choroby, takie jak: zapalenie płuc, malaria czy odra.

W przypadku katastrofy zapasy wody i urządzenia sanitarne, które nie są odpowiednio zabezpieczone, ulegają zniszczeniu. Według UNICEF dzieci cierpiące z powodu ubogiej diety i osłabione innymi chorobami są najbardziej narażone na zakażenie biegunką, cholerą czy tyfusem.

"Gdy naturalne kataklizmy (trzęsienie ziemi, powódź) lub katastrofy wywołane działaniem człowieka doprowadzą do zniszczenia, bądź zanieczyszczenia zapasów wody, wówczas zagrożone jest życie dzieci", powiedziała Carol Bellamy- Dyrektor Wykonawczy UNICEF.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN) oraz społeczność ofiarodawców często desygnują UNICEF jako główną agencję do zajmowania się organizacją wody pitnej i urządzeń sanitarnych w sytuacjach klęski żywiołowej. UNICEF ściśle współpracuje z partnerami UN, takimi jak: UNHCR, UNDP, WFP i WHO a także z kluczowymi partnerami NGO: Oxfam, ICRC, IFRC oraz CARE International. UNICEF przeznacza co raz więcej zapasów wody oraz urządzeń sanitarnych społecznościom dotkniętym skutkami kataklizmów.

W wyniku wojen czy kataklizmów naturalnych odcięty zostaje dostęp do wody pitnej. Ponieważ w takich okolicznościach to właśnie dzieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, dlatego UNICEF podejmuje starań, by w przeciągu 72 godzin od katastrofy zapewnić wodę pitną i odpowiednie warunki sanitarne. UNICEF rozdaje także specjalne paczki ("Baskic Family Water Kit"), które zawierają składane wiadro, mydło, środki do dezynfekcji a także instrukcję obsługi napisaną w języku lokalnym.

W grudniu 2003r. w Iranie doszło do trzęsienia ziemi w Bam. W czasie 48 godzin od ustąpienia trzęsienia UNICEF wysłał do Bam i okolic 625,000 środków do dezynfekcji wody oraz 16 zbiorników wody o pojemności 5000 litrów każdy. W przeciągu kilku dni UNICEF zapewnił przyzwoite warunki sanitarne dotkniętej kataklizmem ludności.

- Co roku Bangladesz nawiedzany jest falą powodzi, dlatego też regularna współpraca UNICEF z rządem w zakresie wody i sanitariatów obejmuje także gotowość do podjęcia szybkich działań na obszarach najbardziej dotkniętych. Do działań tych należy np.: odkażanie studni, dostarczanie wody pitnej oraz organizowanie pukntów sanitarnych dla milionów ludzi dotkniętych kataklizmem.

- W 2003r. w Etiopi minimalna ilość opadów w przeciągu kilku poprzednich lat doprowadziła do ogromnej suszy. Wówczas około 4,2 miliona ludzi cierpiało w obliczu braku wody. UNICEF wystąpił z inicjatywą pomocy. Wysłano ogromne zbiorniki wody; naprawiono 627 planów/ systemów (water scheme) wodnych; w rejonach najbardziej dotkniętych suszą zbudowano także 300 nowych punktów czerpania wody, do których miało dostęp około 1,8 miliona ludzi.

- W wyniku długotrwałej wojny domowej w Liberii zdrowie i życie dzieci zostało postawione w stan zagrożenia. Dzieci pieszo pokonywały duże odległości, a ich dieta była bardzo uboga, tym bardziej były więc narażone na choroby, takie jak: biegunka czy cholera. W odpowiedzi na tak złą sytuację dzieci UNICEF zorganizował transport czystej wody; odkażono płytkie studnie, wybudowano latryny oraz udzielono długofalowego wsparcia dla akcji "Porządki w Monrovi" ("Clean-up Monrovia"). Jej celem była promocja higieny na obszarach będących ogniskami cholery, podnoszenie standardów sanitariatów w szkołach oraz pomoc rządowi w realizowaniu programu pomocy.

Bellamy namawiała rządy do kontynuacji powziętych działań uzdatniania wody i ulepszania warunków sanitarnych dodając, że odnotowano dwukrotny spadek śmiertelności wśród dzieci w odniesieniu do lat osiemdziesiątych. Wówczas złe warunki sanitarne i uboga dieta sprzyjały rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które pochłaniały około 3 milionów dzieci rocznie. " Najlepszym sposobem, by zażegnać skutkom katastrof jest zobowiązanie lokalnych społeczności, by skierowały swoją uwagę na zapasy wody pitnej, a co tyczy się rządu, by podejmował inwestycje w taki sposób, by zapewnić wodę i odpowiednie warunki sanitarne nawet w najcięższych czasach."

Data publikacji: 19.03.2004
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.