FaceBook

UNICEF: Życie dzieci jest wyjątkowo trudne, gdy nie dorastają w bezpiecznym środowisku

Tokio - Wciąż niewiele wiadomo na temat rzeczywistych rozmiarów problemu wykorzystywania dzieci, choć szacuje się, że liczba aktów przemocy wobec najmłodszych spada. Niestety, przemoc i wyzysk to nadal brutalna rzeczywistość dla wielu dzieci na całym świecie.

Miliony chłopców i dziewczynek na świecie padają ofiarami handlu ludźmi, są pozbawione opieki rodzicielskiej, albo nie posiadają dokumentów uprawniających do nauki w szkole i korzystania z publicznej służby zdrowia. Miliony zmuszane są do pracy w szkodliwych warunkach, podczas gdy inne borykają się z przemocą i wykorzystywaniem w swoich domach, w swoich szkołach, w swoim najbliższym otoczeniu, w instytucjach, a także podczas odbywania kary w zakładach poprawczych. Sprawcami są zwykle dorośli, których opiece zostały powierzone dzieci.

Dzieci znajdujące się w takiej sytuacji doświadczają pogwałcenia fundamentalnych praw człowieka. Cierpią z powodu fizycznych i psychicznych uszkodzeń, które mają rozległe i często nieodwracalne skutki.

Takie właśnie problemy porusza najnowszy raport UNICEF "Progress for Children: A Report Card on Child Protection" ogłoszony dziś w Tokio przez Ann M. Venemann, Dyrektor Generalną UNICEF.

"Społeczeństwo nie przetrwa, jeśli jego najmłodsi członkowie będą zmuszani do zbyt wczesnego wychodzenia za mąż i do prostytucji, a ich prawa będą negowane" mówi Veneman. "Zrozumienie skali dyskryminacji praw małoletnich to pierwszy krok do zbudowania środowiska, w którym dzieci są chronione i maja szansę wykorzystać cały swój potencjał."

Raport po raz pierwszy gromadzi dane dotyczące szeregu zagadnień wpływających na dzieci, takich jak handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne, małżeństwa nieletnich, stosowanie kar fizycznych, praca dzieci, rejestracja urodzeń, praktyki obrzezania oraz przemoc wobec kobiet w małżeństwie.

Ze względu na nielegalność wspomnianych form wyzysku, zbieranie danych na ich temat stanowi prawdziwe wyzwanie.

Dostępne dane pokazują niewątpliwy postęp, jaki dokonał się w niektórych obszarach. W Bangladeszu, Gwinei i Nepalu, gdzie małżeństwa dzieci są bardzo rozpowszechnione, zauważono podnoszenie się średniego wieku zawierania związku małżeńskiego, jednak nadal są to osoby poniżej 18 roku życia. Raport zwraca również uwagę na powolny spadek liczby przypadków obrzezania dziewczynek w krajach, gdzie takie praktyki są nadal powszechne.

Wnioski wynikające z raportu:

  • Ponad połowa dzieci na świecie przebywających w więzieniach i aresztach nie była sądzona ani nie została skazana.
  • W 2007 roku w niektórych częściach świata nawet dwoje na troje nowonarodzonych dzieci nie zostało zarejestrowanych. W Somalii i Liberii zarejestrowanych zostało jedynie niecałe 5 procent noworodków. Rejestracja urodzeń jest niezwykle ważnym elementem środowiska bezpiecznego dla najmłodszych, gdyż bez odpowiednich dokumentów dzieci są bardziej narażone na wykorzystywanie seksualne, handel i nielegalne adopcje.
  • Ponad 150 mln dzieci pomiędzy 5 a 14 rokiem życia zmuszanych jest do podjęcia pracy. Praca dzieci jest najczęściej zarówno skutkiem jak i przyczyną ubóstwa. Uniemożliwia ona edukację, przez co pogłębia biedę, która pchnęła dziecko do podjęcia pracy.
  • Ponad połowa kobiet i dziewcząt w krajach rozwijających się uważa, że bicie żony jest dopuszczalne. Młodsze kobiety usprawiedliwiają takie zachowanie równie silnie jak starsze. W większości regionów najczęstszym powodem przemocy wobec żony jest zaniedbywanie dzieci.

Jednocześnie raport przedstawia strategię poprawy bezpieczeństwa dzieci poprzez analizę i udoskonalanie pięciu obszarów, jak: 1) system ochrony dzieci; 2) promocja zmian zachowań społecznych; 3) opieka w sytuacjach kryzysowych; 4) zaangażowanie partnerów; 5) gromadzenie danych w celu realizacji konkretnych założeń.

"Raport traktujący o wykorzystywaniu i przemocy wobec dzieci został ogłoszony 6 tygodni przed 20. rocznicą Konwencji o prawach dziecka" mówi Veneman. "Niech ten dowód nieustannej krzywdy i wyzysku zainspiruje świat do intensyfikacji działań gwarantujących wszystkim dzieciom, wszędzie, przestrzeganie ich praw."

* * *

UNICEF od ponad 60 lat walczy o prawa każdego dziecka do zdrowia, edukacji, równości i ochrony. Każdego roku ratuje życie 7 milionów dzieci. Za swoją pracę na rzecz najmłodszych został uhonorowany Nagrodą Nobla.

UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek darczyńców. W ostatnich latach dzięki ich wsparciu UNICEF w Polsce sfinansował m.in. trzyletni program szczepień przeciwko odrze w Sierra Leone, ośrodki terapeutyczne dla niedożywionych dzieci w Etiopii oraz projekt pomocy dzieciom w ogarniętej wojną Demokratycznej Republice Konga.

Data publikacji: 06.10.2009
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.