FaceBook

UNICEF apeluje o pomoc humanitarną dla 29 krajów

UNICEF opublikował swój coroczny raport o pomocy humanitarnej zwracając się do ofiarodawców z apelem o 805 milionów dolarów na pomoc w 29 krajach. Raport przedstawia pracę organizacji w sytuacjach kryzysowych oraz potrzeby finansowe na 2006 rok.

W tym roku UNICEF kładzie nacisk na to, jak istotny jest szybki dostęp do funduszy w przypadku klęsk humanitarnych. Organizacja przekonuje również darczyńców do tego, iż należy wykorzystać istniejące możliwości ustanowienia trwałego pokoju i stabilności w krajach, w których niedawno ustały działania wojenne.

Ann M. Veneman o raporcie

We wstępie do raportu, Dyrektor Generalny UNICEF, Ann M. Veneman, zwraca uwagę na niesłychaną hojność społeczności międzynarodowej, która była odpowiedzią na klęski żywiołowe - a zwłaszcza tragedię tsunami w regionie Oceanu Indyjskiego - jak również trwające wciąż kryzysy humanitarne na całym świecie.

W 2005 roku UNICEF otrzymał na swoje działania wsparcie finansowe wyższe niż kiedykolwiek, sięgające miliarda dolarów. Pozwoliło to na skuteczniejszą współpracę organizacji UNICEF z partnerami w terenie oraz o wiele szybsze niż we wcześniejszych latach reagowanie w przypadku katastrof humanitarnych.

"Wiele katastrof, które zdarzyło się w ubiegłym roku, jeszcze raz pokazało, jak wielkie znaczenie ma przygotowanie do szybkiej odpowiedzi", mówi Veneman. "Natychmiastowy dostęp do środków pomocowych oraz zdolność szybkiego dostarczenia ich osobom znajdującym się na dotkniętych tragedią obszarach, w wielu przypadkach może uratować życie. W 2006 roku UNICEF będzie w dalszym ciągu starać się zwiększać swą gotowość na poziomie państwowym i regionalnym, wraz z partnerami: innymi agendami ONZ i organizacjami pozarządowymi."

Miliony dla Sudanu

Z 29 krajów wymienionych w Raporcie, największe wsparcie otrzyma Sudan: ponad 331 milionów dolarów, czyli więcej niż jedną trzecią całej sumy. Dyrektor Programu Pomocy Humanitarnej UNICEF, Dan Tool twierdzi, iż Sudan jest najlepszym przykładem kraju, w którym pomoc humanitarna powinna służyć zapewnieniu trwałej stabilności po zakończeniu konfliktu. Przez ponad dwa dziesięciolecia w Sudanie trwała wojna domowa, a porozumienie pokojowe podpisano dopiero w ubiegłym roku.

"Po wojnie ludzie są niecierpliwi. Pragną widocznych zmian," mówi Tool. "Jeśli ich nie ma, stają się sfrustrowani. Jest to istotny powód finansowego wsparcia dla Sudanu w obecnej chwili. Jeśli nie sprawimy, by ludzie odczuli w życiu wyraźne zmiany, takie jak otwarcie szkół, funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, będą tak sfrustrowani, że zaczną szukać rozwiązań innych niż pokojowe. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji w Sudanie po 20 latach wojny."

Zapomniane tragedie

Celem Raportu jest również przypomnienie ofiarodawcom o konieczności niesienia pomocy, w miejscach, które zostały 'zapomniane'. Przykładem jest Haiti, najbiedniejszy kraj na zachodniej półkuli, w którym brak stabilizacji politycznej dotyka 3 miliony dzieci poniżej 18 roku życia. Przemoc, głównie w slumsach na terenie stolicy Port-Au-Prince, doprowadziła do zamknięcia szkół i obiektów medycznych. Szczególnie dotknęło to dzieci i kobiety.

UNICEF potrzebuje niemal 6 milionów dolarów na kontynuowanie i rozszerzenie swej działalności humanitarnej na Haiti. Obejmuje ona zapewnienie podstawowych pomocy szkolnych dla 30 000 dzieci ze szkół podstawowych oraz wyszkolenie 500 nauczycieli szkół podstawowych. Szacuje się, że przynajmniej 10 000 dzieci z Haiti jest zagrożonych wcieleniem do grup zbrojnych. Poszukiwane są fundusze mające temu zapobiec.

Groźba klęsk żywiołowych

Według raportu, klęski żywiołowe stanowią obecnie dla dzieci większe zagrożenie niż wojny. Jest tak dlatego, że konflikty zbrojne są mniej tragiczne w skutkach, a ich liczba spada. Jednak zarówno wojny jak i klęski żywiołowe mogą mieć druzgocący wpływ na zasoby żywności i odżywianie, schronienie, pomoc socjalną i zdrowotną, co w rezultacie w dużym stopniu dotyka dzieci.

W regionie Sahelu na południu Afryki, susza zaostrzyła problemy milionów dzieci, już odczuwających tragiczne skutki epidemii AIDS, dziesiątkującej rodziny na tym kontynencie.

Dan Tool mówi, że wirus nie tylko pozostawił pokolenie dzieci bez rodziców, ale również pozbawił region zajmującej się uprawą ziemi siły roboczej. Skutek jest taki, że w przypadku suszy "jest to katastrofa dla zdrowia dzieci i dla ich odżywiania."

W zeszłym roku w Nigrze 200 000 dzieci leczono z powodu niedożywienia; co najmniej 300 000 nadal jest zagrożonych. W tym roku potrzebne będzie 7 milionów dolarów na programy pomocy dla Madagaskaru, obejmujące zdrowie i żywienie, programy wodne i budowę urządzeń sanitarnych, edukację i ochronę dziecka.

Milenijne Cele Rozwoju związane z udzielaniem pomocy

Komentując znaczenie Raportu UNICEF 2006 w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, Tool uważa, że osiągnięcie Celów zależeć będzie od skutecznego niesienia pomocy humanitarnej.

"Większość państw, którym wiedzie się najgorzej, doświadczyła sytuacji kryzysowych, gdyż straciła dziesięciolecie rozwoju", mówi Tool. "Jeśli nie poprawimy poziomu edukacji, opieki medycznej i sytuacji sanitarnej, nigdy nie osiągniemy Milenijnych Celów Rozwoju w krajach potrzebujących pomocy."

Raport w języku angielskim w dziale Publikacje.

Data publikacji: 27.01.2006
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.