FaceBook

UNICEF przypomina o Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem

Według raportu UNICEF „Wykluczone dzieci” (grudzień 2010 r.), który pokazuje nierówności społeczne wśród dzieci w 24 krajach OECD, Polska, choć nie wypada najgorzej, to ma jednak przed sobą długą drogę do wyrównania szans marginalizowanych dzieci. W analizie dotyczącej sytuacji materialnej Polska zajęła bardzo niskie 21 miejsce. Największe nierówności społeczne są widoczne w zakresie warunków lokalowych, nieco mniejsze dochodów. Najlepiej wypadamy pod względem dostępności do podstawowych zasobów edukacyjnych.

Najlepiej w tym badaniu wypadają Szwajcaria, Islandia i Holandia (są to kraje, które mają najniższy wskaźnik nierówności sytuacji materialnej dzieci). Kraje takie jak Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Grecja i Słowacja plasują się niżej w rankingu ze względu na bardzo duże nierówności w dostępie do podstawowych zasobów edukacyjnych. Hiszpania, Portugalia
i Grecja utraciły wysokie pozycje ze względu na duże nierówności w dystrybucji dochodów.

Według danych z 2010 roku co trzecia rodzina w Polsce mająca na utrzymaniu czwórkę i więcej dzieci żyła poniżej granicy ubóstwa. Dużo częściej ubóstwo dotyka również dzieci żyjących w rodzinach niepełnych lub rodzinach, w których rodzice nie pracują, utrzymując się z zasiłków – mówi Ewa Falkowska, Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska.

Ubóstwo dzieci wiąże się nie tylko z niedostatkiem finansowym. Ubóstwo oznacza dla dzieci również mniejsze szanse i oczekiwania, ograniczony dostęp do życia kulturalnego i edukacji, ubogie warunki mieszkaniowe i niedostateczną opiekę rodziców. Jest też jedną
z podstawowych przyczyn wykluczenia społecznego. To w jakich warunkach dorastają dzieci nie zależy od nich, ale wpływają one na ich dzieciństwo i pozostawia piętno na całe dorosłe życie. Dorastanie w ubóstwie niesie za sobą poważne konsekwencje. Zazwyczaj ma ogromny wpływ na zdrowie dziecka, wiąże się z osiąganiem gorszych wyników w szkole, słabszymi umiejętnościami i aspiracjami.

W Krakowie rozpoczęła się dziś dwudniowa Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, która jest organizowana wspólnie z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej jako przedstawiciela polskiej prezydencji. Jak zapowiadają organizatorzy Konwencja zastąpi organizowaną dotychczas przez poprzednie prezydencje Konferencję Okrągłego Stołu, jako szersze forum spotkań i dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli różnych środowisk i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu. Docelowo Konwencja powinna być corocznym wydarzeniem skupiającym uwagę całej Unii Europejskiej na sprawach walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wśród głównych celów Konwencji organizatorzy wymieniają:

■ analizę dotychczasowych postępów na drodze do osiągnięcia celu przewodniego, jakim jest pomoc co najmniej 20 milionom osób w wyjściu z ubóstwa i wykluczenia społecznego;

■ przegląd realizacji działań Komisji Europejskiej zapowiedzianych w ramach Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu;

■ opracowanie i przedstawienie propozycji przyszłych działań w tym zakresie.

W Konwencji wezmą udział delegaci z państw europejskich, w tym ministrowie odpowiedzialni za sprawy społeczne, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, władz lokalnych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, osoby doświadczające ubóstwa, naukowcy i dziennikarze. Przedstawicielem UNICEF Polska na Konwencji będzie Ewa Falkowska, Dyrektor ds. Advocacy.

Dowiedz się więcej o:
PRAWACH DZIECKA
WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI I UCZELNIAMI

Data publikacji: 17.10.2011
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.