FaceBook

Wątpliwości wokół rozporządzenia Ministra Finansów

W dniu 4 sierpnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zwolnienie z podatku VAT usług związanych z przekazywaniem środków na cele charytatywne za pomocą SMS-ów. Organizacje pożytku publicznego wchodzące w skład koalicji „SMS bez VAT” uważają to za krok w dobrym kierunku. Rozporządzenie w obecnym kształcie niesie jednak ze sobą wiele wątpliwości i obaw interpretacyjnych natury prawnej, podatkowej i technicznej. Koalicja zapowiedziała prowadzenie dalszych analiz nad możliwością znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby na skuteczne przekazywanie środków z SMS-ów na cele charytatywne.

Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące zasady naliczania podatku VAT od SMS-ów wysyłanych na cele charytatywne, jest zdaniem organizacji pożytku publicznego dokumentem ważnym, choć wymagającym pewnych korekt związanych ze specyfiką sytuacji i mechanizmów na rynku telefonii mobilnej. Zdaniem organizacji docelowo wszystkie środki przekazywane przez abonentów drogą SMS-ową na cele charytatywne winny być zwolnione z podatku VAT. Rozporządzenie w obecnej formie nie gwarantuje takiego rozwiązania i pomija abonentów korzystających z usług prepaidowych. Dlatego organizacje z koalicji „SMS bez VAT” deklarują, że w dalszym ciągu będą wspólnie z operatorami prowadzić prace mające na celu znalezienie takiego rozwiązania, w którym organizacje charytatywne otrzymywałyby równowartość SMS bez pomniejszania jej o podatek VAT.

Szczegółowa analiza treści Rozporządzenia budzi wątpliwości co do przyjętych w nim rozwiązań. Rozporządzenie w obecnym kształcie może uniemożliwić organizacjom pozarządowym uzyskanie zgody MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej w wymaganym czasie i terminie. Niektóre organizacje są wręcz wykluczone z możliwości korzystania z przepisów rozporządzenia. Biorąc pod uwagę niejasności wynikające z aktualnej sytuacji, członkowie Koalicji „SMS bez VAT” liczą, że uda się szybko wypracować rozwiązania efektywne dla organizacji charytatywnych oraz dla stosujących owe przepisy operatorów telefonii komórkowej.

Koalicja „SMS bez VAT”

Operatorzy

PTK Centertel, operator sieci Orange

P4. operator sieci Play

Polkomtel, operator sieci Plus

Data publikacji: 05.08.2010
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.