FaceBook

Wprowadzenie spójnych strategii ochrony zdrowia ratuje życie dzieci!

Raport prezentuje efektywne strategie z zakresu ochrony zdrowia, skutkujące obniżeniem śmiertelności dzieci przed piątym rokiem życia.

Najnowsze dane UNICEF wskazują spadek śmiertelności dzieci do 5 r.ż. Organizacja idzie dalej, prezentując w raporcie działania jakie należy podjąć by pozytywny trend był kontynuowany. (http://www.unicef.org/sowc08)

"Zintegrowanie usług medycznych na poziomie lokalnym jest niezwykle istotne dla matek i dzieci a wraz ze stopniową poprawą systemu opieki zdrowotnej na poziomie krajowym może uratować życie wielu z 26 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia umierających codziennie" - mówi Ann M. Veneman, Dyrektor Generalny UNICEF. "Raport opisuje w jaki sposób łatwe do wdrożenia zmiany, takie jak karmienie piersią, szczepienia, stosowanie moskitier oraz podawanie witaminy A doprowadziły do ograniczenia śmiertelności dzieci w ostatnich latach."

Potrzeby są jednak dużo większe. Wśród nich niezwykle istotny - dostęp do terapii zapobiegającej skutkom zapalenia płuc, biegunki, malarii, niedożywienia oraz HIV. Wyzwaniem jest także zapewnienie każdemu dziecku dostępu do stałej opieki medycznej, zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka.

"Zwiększenie przez państwa inwestycji w opiekę medyczną jest niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju, wyznaczone przez ONZ, jednak postęp jest możliwy nawet przy ograniczonych środkach," - mówi Dr Margaret Chan, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia. "Innowacyjne programy wdrażane już teraz w wielu krajach pokazują skuteczność integracji działań i docieranie do każdego dziecka z całym pakietem usług medycznych".

Informacje zawarte w raporcie The State of the World's Children 2008 pochodzą z danych UNICEF a także materiałów kluczowych partnerów raportu: Światowej Organizacji Zdrowia i Banku Światowego.

Wśród licznych przykładów inicjatyw, które odniosły sukces w krajach rozwijających się są programy takie jak: Accelerated Child Survival and Development Initiative; zintegrowany program, którego celem jest zapewnienie podstawowej opieki medycznej w Afryce Subsaharyjskiej czy Measles Initiative; światowa kampania na rzecz walki z odrą, która od 2000 roku doprowadziła do redukcji śmiertelności dzieci o 68% na świecie i 90% w Afryce.

Raport podkreśla potrzebę zintensyfikowania działań na poziomie lokalnym. Społeczności lokalne domagając się zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej mogą doprowadzić do zmian na poziomie krajowym.

W Afryce Subsaharyjskiej takie działania są potrzebne jak nigdzie indziej na świecie. To region, gdzie jedno na sześcioro dzieci umiera przez swoimi piątymi urodzinami. Ponad połowa wszystkich zgonów dzieci do 5 r. ż. dotyczy właśnie Afryki Subsaharyjskiej, mimo iż mieszka tam zaledwie # wszystkich dzieci na świecie.

The State of the World's Children 2008 informuje także o działaniach podjętych na zaproszenie Unii Afrykańskiej przez UNICEF, WHO i Bank Światowy, których celem jest obniżenie śmiertelności dzieci i matek.

"Dbanie o zdrowie i życie dziecka są nie tylko jednym z nakazów wynikających z praw człowieka, ale również nakazem wynikającym z rozwoju świata" powiedział Joy Phumaphi, Wiceprzewodniczący Human Development Network w Banku Światowym. "Inwestycja w zdrowie dzieci i ich matek jest decyzją ekonomicznie rozsądną i jednym z najpewniejszych kursów jakie może objąć każdy kraj na drodze do przyszłości."

Uwaga!: Bezpłatne materiały wideo dostępne są na www.thenewsmarket.com/unicef

***

UNICEF działa w 190 krajach, od ponad 60 lat niosąc pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek darczyńców. Ponad 90% środków jest przekazywanych bezpośrednio na programy pomocy dzieciom w najuboższych zakątkach świata.

Data publikacji: 22.01.2008
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.