FaceBook

Wyprawmy dzieci do szkoły!

Czy wiesz, że obecnie 67 mln dzieci w wieku szkolnym nie chodzi do szkoły? To aż 32 mln w samej tylko Afryce Subsaharyjskiej i 16 mln w Południowej Azji. W Somalii, jednym z krajów dotkniętych klęską głodu, tylko co trzecie dziecko (w tym tylko co czwarta dziewczynka) chodzi do szkoły.

Dane statystyczne wskazują, że w krajach mniej rozwiniętych ponad 20% dzieci w wieku szkolnym jest pozbawione dostępu do edukacji.

Uzyskanie podstawowego wykształcenia to prawo każdego dziecka. Niezależnie od płci, pochodzenia, predyspozycji fizycznych i intelektualnych, możliwość rozwijania osobowości i uzdolnień, zdobywania wykształcenia w bezpiecznych, sprzyjających warunkach, nawet w sytuacjach kryzysowych, należy się wszystkim dzieciom. Prawa te zebrane są w niezliczonych dokumentach, konwencjach i porozumieniach, lecz mimo ich oczywistości, w wielu częściach świata dzieci są ich pozbawione.

Przyczyny są różne: ubóstwo, brak świadomości wśród dorosłych, jak ważną rolę spełnia edukacja, wykorzystywanie dzieci do pracy, dyskryminacja płci, katastrofy naturalne, konflikty zbrojne i następujące po nich przesiedlenia. Rezultat jednak zawsze jest podobny: dzieci pozbawione dostępu do podstawowej edukacji mają mniejsze szanse na prawidłowy i bezpieczny rozwój. Może brakować im wiedzy o podstawowych zasadach zachowania higieny, o konieczności szczepień czy możliwie regularnych wizytach w ośrodku zdrowia. W efekcie trudniej im zachować zdrowie, nie tylko własne, ale również – w przyszłości – zdrowie swojego potomstwa. Brak edukacji utrudnia także w przyszłości pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

aktualno- edukacja
© UNICEF/RWAA2011-00138/Shehzad Noorani

UNICEF dąży do zapewnienia każdemu dziecku możliwości nauki i rozwoju, niezależnie od koloru skóry, płci czy miejsca zamieszkania.

W 2010 roku, w ramach programu „szkoła przyjazna dziecku”, wsparliśmy około 573 000 szkół w 89 krajach. Ubiegły rok przyniósł ze sobą katastrofy naturalne, w obliczu których UNICEF zintensyfikował swoje działania. Chcieliśmy, by poszkodowane dzieci mogły kontynuować naukę, mimo iż wiele szkół zostało zrównanych z ziemią na skutek powodzi, trzęsień ziemi czy tsunami. W tym czasie pomogliśmy m.in. w zapewnieniu dostępu do edukacji 720 000 dzieciom na Haiti. Była wśród nich 12-letnia Nathana-Elle Lavilette, uczęszczająca do szkoły w Port-au Prince, która uległa zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi. Przywrócenie jej normalnej działalności stało się możliwe właśnie dzięki pomocy UNICEF. Dziewczynka marzy dziś o byciu kardiologiem.

Szkoły wspierane przez UNICEF to nie tylko placówki edukacyjne – to przyjazne miejsca, w których dzieci mogą czuć się bezpiecznie, zdobyć podstawową wiedzę na temat higieny, bawić się, a często także otrzymać jedyny posiłek.

wpaty edukacja

Data publikacji: 07.10.2011
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.