FaceBook

UNICEF SUDAN POŁUDNIOWY

Sudan Południowy

© UNICEF/Pires

UNICEF Sudan Południowy

Sudan Południowy jest to państwo w północno-wschodniej Afryce, położone nad Nilem, ze stolicą w Dżubie (ang. Juba). Powierzchnia Sudanu Południowego, której większość stanowią lasy tropikalne, tereny bagienne i  sawanny wynosi niemal 644 000 km² (porównywalnie do Francji), a liczba ludności waha się od 8 do 11,5 miliona. Społeczeństwo Sudanu Południowego jest bardzo różnorodne, ponieważ składa się z ponad 60 plemion, z których wiele wykształciło swój własny język. Językiem urzędowym jest natomiast angielski, a jednostką monetarną funt południowosudański. 

Sudan Południowy uzyskał niepodległość zaledwie cztery lata temu, po długiej wojnie domowej. To najmłodsze państwo świata jest obecnie pogrążone w chaosie, trwa w nim kryzys humanitarny. Nie funkcjonują instytucje społeczne i ekonomiczne. Setki tysięcy rodzin musiało opuścić swoje domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Brakuje dostępu do pitnej wody, opieki medycznej. Warunki sanitarno – higieniczne w tymczasowych obozach są katastrofalne. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się chorób jest zanieczyszczona woda.

Głód Afryka - Sudan Południowy

© UNICEF/Peru

Obecnie, w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci, które stanowią niemal połowę społeczeństwa. Dzieci narażone są na ostre niedożywienie i choroby prowadzące do śmierci (cholera, odra, polio), którym zapobiegłyby szczepienia podane w odpowiednim czasie. Poziom analfabetyzmu wśród społeczeństwa jest bardzo wysoki, a 58% dzieci nie uczęszcza do szkoły (szczególnie dziewczęta). Wskaźnik śmiertelności ciężarnych kobiet i dzieci poniżej 5. roku życia jest jednym z najwyższych na świecie (121 zgonów na 1000 żywych urodzeń), a ich podstawowe prawa nie są przestrzegane. Wyzwanie stanowi również ochrona najmłodszych przed przemocą, wykorzystaniem, porwaniami, rekrutowaniem ich przez siły zbrojne stron konfliktu, a także przedwczesnymi małżeństwami. Przemoc wobec dzieci jest także główną przyczyną narastających konfliktów między plemionami. Szacuje się, że co piąte dziecko w Sudanie Południowym ma tylko jednego rodzica, a wiele z nich jest całkowicie osieroconych. Często przebywają one także w miejscach trudno dostępnych, co niestety wyłącza je z systemu pomocy ekonomicznej i społecznej. 

UNICEF stale podejmuje działania zmierzające do złagodzenia skutków kryzysu humanitarnego w Sudanie Południowym. W ubiegłym roku leczonych było ponad 62 000 niedożywionych dzieci, 395 000 było zaszczepionych na odrę, a ponad 21 000 skorzystało z tymczasowych miejsc do nauki (ang. Temporary Learning Spaces). UNICEF świadczy także pomoc psychologiczną tworząc przestrzenie przyjazne dzieciom oraz otacza opieką sieroty i dzieci z różnych względów odłączone od swoich rodzin. UNICEF, mimo trudności logistycznych (60% powierzchni kraju jest niedostępna w trakcie pory deszczowej) stara się dotrzeć do wszystkich potrzebujących pomocy, szczególnie do dzieci i młodzieży. Pracownicy UNICEF rozpowszechniają w Sudanie Południowym wiedzę na temat praw dziecka oraz szkolą nauczycieli w zakresie edukacji podczas kryzysów (ponad 1000 przeszkolonych nauczycieli w 2014 roku). UNICEF prowadzi również kampanię mającą na celu zaprzestanie wykorzystywania szkół jako baz militarnych, co uniemożliwia kontynuowanie nauki przez dzieci. 

UNICEF alarmuje – w Sudanie Południowym niemal milion dzieci poniżej piątego roku życia jest niedożywionych. Śmierć głodowa grozi 50 tysiącom z nich. Dlatego konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań.  Dramatyczna walka z czasem trwa! Ale nie myśl teraz o tej przerażającej liczbie, pomyśl o tym jednym głodującym dziecku, które czeka na Twoje wsparcie. Za pomocą tej strony przekaż darowiznę, która uratuje mu życie.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.