FaceBook

Rada

Członkowie Rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF

P5170142-Edit

Krzysztof Socha – Przewodniczący Rady
Radca prawny, niegdyś w dużej firmie prawniczej, obecnie prowadzi własną kancelarię. Zajmuje się prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z techniką i nieuczciwą konkurencją.

Attorney-at-Law, formerly employed in a large legal advisory firm, currently running his individual legal practice. Multiyear experience in commercial law, with particular emphasis on technics and unfair competition matters.

Małgorzata Badowska

Małgorzata Badowska – Wiceprzewodnicząca Rady

Partner i radca prawny w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawnych aspektów finansowania przedsiębiorców, w tym zawierania umów kredytowych i warunków emisji obligacji w ramach ofert prywatnych.

Partner and attorney at law in one of the law firms in Warsaw. She specializes in transactions of obtaining financing and providing day-to-day legal services to entrepreneurs, in particular in the field of legal aspects of financing entrepreneurs, including conclusion of credit facility agreements and terms and conditions for bond issues under private offerings.

P5170106-Edit

Andrzej Stefan Gradowski – Wiceprzewodniczący Rady

Biznesmen z ponad 25-letnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, M&A oraz bankowości korporacyjnej. Duże doświadczenie operacyjne na rynku nieruchomości i rynku turystycznym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Członek Rad Nadzorczych polskich i zagranicznych spółek giełdowych. Od lat zaangażowany w międzynarodową działalność w organizacjach międzynarodowych o profilu charytatywnym. Lobbysta.

Over 25-year experience in investment banking, M&A, and corporate banking. Broad operating experience in real estate and tourist market gained in Poland, Great Britain and the United States. Lobbyist.

P5170217-Edit

Marek Bykowski – Członek Rady

Z zawodu artysta muzyk, animator i menedżer kultury muzycznej, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (wychowanie muzyczne i dyrygentura chóralna) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzanie szkołami wyższymi), działacz polskich i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń kulturalnych, w latach 1996-2012 dyrektor administracyjny i kanclerz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Professional musician, animator and manager of culture; graduate of the Musical University in Poznań (faculty of choir conducting) and Jagiellonian University (faculty of university and college management); in the years 1996-2012 Administrative Director and Chancellor of Frederic Chopin Musical University.

Katarzyna Gurbiel-Chołdzyńska

Katarzyna Gurbiel – Chołdzyńska – Członek Rady

Specjalista public relations z ponad 15-letnim doświadczeniem, współwłaścicielka firmy PR Projekt, absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Doświadczenie zdobyła sprawując doradcze i kierownicze stanowiska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach centralnych, instytucjach europejskich i biznesie. Zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii PR. Ma doświadczenie w zarządzaniu komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, jak również kryzysową. Doradza szefom firm i osobom publicznym w zakresie tworzenia wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych. 

PR specialist with over 15-year experience, co-owner of PR Projekt agency, a graduate in PR from Postgraduate Course at the University of Warsaw and in architecture from the Cracow University of Technology. She built up her professional expertise working as a manager in the Chancellery of the Prime Minister, ministries, European institutions and business. Her area of expertise includes developing and implementing PR strategies, external and internal communication as well as crisis management. She advises CEOs and public persons on image building, presentations and public speaking.

Joanna Matras Rada UNICEF

Joanna Matras – Członek Rady

Absolwentka Handlu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z 20-letnim doświadczeniem pracy w bankowości korporacyjnej w bankach: BZWBK/Allied Irish Bank, DNB Nord, ABN Amro i Royal Bank of Scotland. Obecnie wicedyrektor hiszpańskiego banku Caixabank w Polsce i szef bankowości korporacyjnej. Aktywna współpraca ze stowarzyszeniami wspieranymi przez Fundację La Caixa w Polsce (m.in. w ramach programu Incorpora dla osób wykluczonych). Zaangażowana również w temat diversity oraz propagowanie działań wspierających udział kobiet w świecie biznesu.

Deputy Director of the Spanish bank Caixabank in Poland and the head of corporate banking. Graduate of the Faculty of International Trade of the Poznań University of Economics and Business with 20 years if experience in corporate banking at banks: BZWBK / Allied Irish Bank, DNB Nord, ABN Amro and Royal Bank of Scotland. Engaged in cooperation with associations supported by the La Caixa Foundation in Poland (including Incorpora program for socially excluded persons). Involved in the topic of diversity and promotion of activities supporting the participation of women in business.

P5170175-Edit

Janusz Niedziela – Członek Rady

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie zamówień publicznych i środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych. Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, były członek Trybunału Stanu. Od 2016 Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Attorney-at-Law, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Specialist in public procurement and legal protection measures for the procurement system. Former Secretary of State at Ministry of Justice, member of the State Tribunal.

Przemysław Plecka

Przemysław Plecka – Członek Rady

Menedżer w branży IT z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami wdrożeń i rozwoju systemów informatycznych. W pracy zespołami wykorzystuje metody tradycyjne tzw. Waterfall oraz zwinne Agile, Scrum. Wykładowca na uczelniach w Gdańsku, Słupsku i Gorzowie. W działalności zawodowej łączy wyniki najnowszych badań naukowych (np. sztuczna inteligencja) i osiągnięć technicznych (np. chmura obliczeniowa) z praktyką zarządzania obszarem IT w przedsiębiorstwach. Aktualnie pracuje w Comarch SA w Project Management Office.

IT Manager with an extensive experience in project management in the field of implementation and development of IT systems. In his work, he uses methods such as Waterfall as well as Agile, Scrum. Lecturer at universities in Gdansk, Słupsk and Gorzów. In his career, he combines the results of the latest scientific research (e.g. artificial intelligence) and technical achievements (e.g. cloud computing) with the IT management in companies. He is currently working at Comarch SA in the Project Management Office.

P5170295-Edit

Jarosław Roszkowski – Członek Rady

Dyrektor generalny, inwestor i współtwórca wielu firm. Reprezentuje i zarządza aktywami Crowley Group w Polsce. Obecnie zaangażowany w projekty z obszaru energii, telekomunikacji, mediów społecznościowych i infrastruktury. Odpowiada za rozwój firm należących Crowley Group w Polsce. Zajmowane wcześniej stanowiska: CEO w Crowley Data Poland, COO w PLL LOT.

Experienced CEO, investor and co-founder of multiple companies. Representing and managing assets of Crowley Group in Poland. Currently involved in Energy, Telco, Social Media and Infrastructure Projects. In charge of business development and management of companies owned by Crowley Group in Poland. Former posts: CEO at Crowley Data Poland, COO at LOT Polish Airlines.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.