FaceBook

Każde dziecko ma równe szanse w życiu

Na świecie żyje 2,2 miliarda dzieci. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec Ziemi jest dzieckiem. A każde z dzieci ma swoje prawa. Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka, jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Żadnego dziecka nie można praw tych pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku z tym państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw.

Każdy maluch ma prawo do osiągnięcia pełni swojego potencjału. Jednak skrajne ubóstwo, położenie geograficzne, konflikty zbrojne, dyskryminacja, wykluczenie oraz inne bariery powstrzymują przed tym miliony dzieci, co niesie dla nich konsekwencje na całe życie. Skutki ponoszą też całe społeczeństwa, bowiem nierówność i ubóstwo utrzymują się przez pokolenia.

Prawie 385 milionów dzieci żyje w skrajnej biedzie, a sytuację pogarszają czynniki takie jak konflikty zbrojne, kryzysy i postępujące zmiany klimatyczne.

Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka. Konwencja jest uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju. Celem ogólnym Konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania.

W swoich działaniach UNICEF kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i walczy, aby sprawy dzieci stawiane były zawsze na pierwszym miejscu w działaniach podejmowanych przez światowych decydentów, a także władze krajowe i lokalne.

Galeria - Każde dziecko ma równe szanse w życiu

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.