FaceBook

Misja

UNICEF został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci,wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci.

UNICEF kieruje się w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

UNI130711

UNICEF podkreśla, iż przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi normami, które stanowią o rozwoju ludzkości.

UNICEF mobilizuje siły polityczne oraz środki materialne, aby pomóc krajom, zwłaszcza tym rozwijającym się, w zapewnieniu dzieciom oraz ich rodzinom dostępu do podstawowych usług.

UNICEF jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom - ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania, oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

UNICEF działa w sytuacjach kryzysowych, aby chronić prawa dzieci. We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz innymi organizacjami humanitarnymi, UNICEF dzieli się wiedzą i środkami, by uwolnić od cierpienia dzieci oraz tych, którzy sprawują nad nimi opiekę.

UNI122259

UNICEF jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

UNICEF, poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewcząt oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym.

UNICEF współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości oraz realizacji wizji pokoju i postępu społecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

UNI118091

Dołącz do akcji:

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.