FaceBook

20 lat Konwencji o Prawach Dziecka

20. listopada 2009 roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

1989 r., Nowy Jork. Ambasador Dobrej Woli, Audrey Hepburn czyta dzieciom fragment uchwalonej w tym samym roku Konwencji. Obok James Grant, ówczesny szef UNICEF.

Całe pokolenie młodych ludzi dorastało już pod skrzydłami tego najbardziej rozpowszechnionego dokumentu prawa międzynarodowego na świecie. W wielu krajach, zarówno tych bogatych jak i biednych, Konwencja była motorem zmian na lepsze, zmian, które prowadziły do poprawy sytuacji najmłodszych mieszkańców Ziemi.

Konwencja jest najbardziej uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego rodzaju.

Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania. Wchodzi ona w skład wewnątrzkrajowego systemu prawnego i ma charakter prawotwórczy. Oznacza to, że prawo wewnętrzne każdego państwa-strony Konwencji musi dostosować swoje regulacje przynajmniej do minimalnych standardów ogółu praw i wolności dziecka, uznanych przez współczesną społeczność międzynarodową

Konwencja o Prawach Dziecka w Polsce

Polska miała swój duży wkład w uchwaleniu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, już w 1978 roku przedkładając pierwszy projekt dokumentu Komisji Praw Człowieka ONZ

Konwencja o Prawach Dziecka a działalność UNICEF

UNICEF stoi na straży Konwencji o Prawach Dziecka. Jej zapisy są podstawą działalności organizacji. UNICEF podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.