FaceBook

Ubóstwo Dzieci - Raport UNICEF

Ponad 30 mln dzieci w najbogatszych krajach świata żyje w ubóstwie. UNICEF opublikował najnowszy raport dotyczący ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce).

Prezentacja Raportu UNICEF miała miejsce 29 maja w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Otwierający konferencję Dyrektor Generalny UNICEF Marek Krupiński podkreślił konieczność monitorowania ubóstwa dzieci i priorytetowego traktowania tego problemu przez polityków, media i społeczeństwo.

Odczytany został list Pani Ireny Wóycickiej – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta oraz list Rzecznika Praw Dziecka. Najważniejsze ustalenia raportu przedstawiła Ewa Falkowska, Dyrektor ds. Advocacy z UNICEF. Raport wyróżnia się na tle dostępnych ekspertyz na temat ubóstwa przedstawieniem, po raz pierwszy, międzynarodowej analizy ubóstwa dzieci dotyczącej deprywacji potrzeb dziecka.

W spotkaniu wzięli udział wybitni eksperci zajmujący się tematyką ubóstwa. Profesor dr hab. Elżbieta Tarkowska, Kierownik Zespołu Badań nad Ubóstwem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, mówiła o potrzebie wielowymiarowego ujmowania zjawiska ubóstwa. Komentarz do raportu i sposobów pomiaru ubóstwa na świecie i w Polsce zaprezentowała dr Irena Topińska z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, CASE. Podsumowanie, w postaci analizy sytuacji dzieci w Polsce, zaprezentował Karol Osłowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencje prowadziła Zofia Dulska z UNICEF.
W spotkaniu wzięli udział eksperci, przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych oraz instytucji zajmujących się kwestiami ubóstwa. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

Raport UNICEF: Ponad 30 mln dzieci w najbogatszych krajach świata żyje w ubóstwie. Dostępu do podstawowych dóbr, niezbędnych do prawidłowego rozwoju nie ma, wg najnowszych badań UNICEF, ponad 13 mln dzieci w Unii Europejskiej (wraz z Norwegią i Islandią). W Polsce jest to prawie 1,3 mln dzieci.

Raport Ubóstwo dzieci

   

UNICEF, w swoim najnowszym raporcie poświęconym ubóstwu dzieci, alarmuje: 30 mln dzieci w 35 krajach OECD żyje w ubóstwie, a ponad 13 mln dzieci w Unii Europejskiej nie ma dostępu do podstawowych dóbr, niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Niezapewnienie dzieciom ochrony przed ubóstwem jest jednym z najbardziej kosztownych błędów, jakie może popełnić społeczeństwo. Słabsze wyniki w nauce, gorsza sytuacja zdrowotna i większe prawdopodobieństwo bezrobocia i uzależnienia od pomocy społecznej w przyszłości – to cena jaką płacą dzieci.

W raporcie sytuacja dzieci analizowana jest na podstawie dwóch wskaźników: poziomu deprywacji dzieci i wskaźnika ubóstwa względnego. Pierwszy z nich mówi o braku możliwości zaspokojenia pewnych potrzeb dzieci, drugi pokazuje ich sytuację dochodową. Zebrane
w jedną całość dane, dają najlepszy z dostępnych w tej chwili, obraz ubóstwa dzieci
w najbogatszych krajach świata.
Wyniki dotyczące deprywacji dzieci w krajach OECD prezentowane są po raz pierwszy, właśnie w najnowszym raporcie UNICEF. Według tego wskaźnika za dzieci ubogie uznano te, które nie mają dostępu do dwóch lub więcej pozycji z 14-punktowej listy. Pozycje znajdujące się na liście uznane zostały za niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Znajdują się na niej m.in. zapewnienie trzech posiłków dziennie, właściwe obuwie, odpowiednie miejsce do odrabiana pracy domowej, ale również pieniądze umożliwiające uczestnictwo w wycieczkach klasowych czy też możliwość świętowania imienin i urodzin.
W najlepszej sytuacji są dzieci w krajach skandynawskich i Islandii, zaś w najgorszej na Węgrzech, Bułgarii oraz Rumunii. Polska znajduje się na bardzo dalekim, 24 miejscu
z 29 badanych krajów.
Również w przypadku drugiego wskaźnika, czyli poziomu ubóstwa względnego (zależnego
od wysokości dochodów), znajdujemy się na dość dalekiej, 25 pozycji na 35 badanych krajów. Oznacza to, że pomiędzy Polską a większością krajów Unii Europejskiej jest ogromna przepaść, jeżeli chodzi o sytuację dzieci ubogich. W Polsce prawie 1, 3 mln dzieci jest pozbawionych dostępu do podstawowych dóbr niezbędnych do ich rozwoju (ok 21%), zaś ponad 1 mln żyje w ubóstwie (14,5%). Kraje skandynawskie osiągają poziomy odpowiednio poniżej 3% i około 7%.
Szczególnie uderzające w raporcie są porównania między krajami o podobnych gospodarkach, które pokazują, że polityka rządu może mieć znaczący wpływ na to czy dzieci żyją w ubóstwie. I tak w Danii i Szwecji wskaźnik deprywacji jest kilkukrotnie niższy niż Belgii czy Niemczech, ale wszystkie cztery kraje mają mniej więcej podobny poziom rozwoju gospodarczego i dochodu na jednego mieszkańca. Za kolejny przykład mogą posłużyć Francja i Hiszpania, które miały początkowo zbliżony poziom ubóstwa względnego dzieci (19,4% i 18,8%). We Francji poziom ten obniżył się niemal o połowę wskutek rządowej interwencji (ulgi w podatkach i wypłata świadczeń), podczas gdy w Hiszpanii pozostał praktycznie na tym samym poziomie.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.