FaceBook

Haiti – trzęsienie ziemi

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie, 02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 317, przeprowadził zbiórkę publiczną na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti, zgodnie z Decyzją Nr 7/2010 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DZiK-VI-632-1-13/10/AT) z dnia 15 stycznia 2010 r., Decyzją Nr 15/2010 (DZiK-VI-632-2-13/10/AT) z dnia 19 stycznia 2010 r. oraz Decyzją Nr 25/2010 (DZiK-VI-632-3-13/10/Isk) z dnia 10 lutego 2010r.

Zbiórka publiczna prowadzona była w okresie od 15 stycznia 2010 r. do 13 lipca 2010 r.

Łącznie w ramach przeprowadzonej zbiórki zebrano 1 765 605,94 PLN i poniesiono koszty 52 591,05 PLN, stanowiące 2,98 % zbiórki.

Środki zgromadzono za pomocą dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 – 1 544 868,63 PLN, dobrowolnych wpłat poprzez wysyłkę SMS – 212 214,00 PLN oraz dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych – 8 523,31 PLN.

Kwota 1 713 014,89 PLN zasiliła główny fundusz UNICEF w Nowym Jorku (USA). Środki zostały przekazane na wyznaczony cel, tj. na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Fundusze przekazane przez PKN UNICEF stanowiły część ogólnoświatowej pomocy, przekazanej do Biura UNICEF na Haiti przez liczne Komitety Narodowe UNICEF, rządy państw oraz podmioty międzynarodowe.  Zebrana kwota wyniosła łącznie 243,41 mln USD. Fundusze przekazane przez PKN UNICEF zostały przeznaczone przez Biuro UNICEF na Haiti na współfinansowanie działań z zakresu pomocy wodno-sanitarnej, ochrony dzieci przed przemocą, zapewnienia im dostępu do edukacji, właściwego dożywiania i opieki medycznej.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.