FaceBook

Haiti - dzieci ulicy

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie 02-665, Al. Wilanowska 317, zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w dniu 18 kwietnia 2002 roku pod nr KRS 0000107957, przeprowadził zbiórkę publiczną pieniędzy na sfinansowanie programu ochrony dzieci pozbawionych ochrony rodzicielskiej na Haiti, zgodnie z Decyzją Nr 114/2012 Ministra Spraw Wewnętrznych (DZiK-VI-632-1-127/12/AT) z dnia 8 maja 2012r., oraz Decyzją Nr 120/2012 MSW (DZiK-VI-632-3-18/12/AT) z dnia 11 maja 2012r.

Zbiórka publiczna prowadzona była w okresie od 8 maja do 31 października 2012 r. SMS charytatywny funkcjonował od dnia 14 maja do 30 września 2012 roku.

Łącznie, w ramach przeprowadzonej zbiórki, zebrano: 201 101,96 PLN. Koszty zbiórki wyniosły 13 081,75 PLN, co stanowiło 6,5% zebranej kwoty. Na pomoc dzieciom na Haiti przekazano 188 020,21 PLN. Środki zgromadzono za pomocą: dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 – 58 108, 30 PLN; wpłat poprzez wysyłkę SMS - 121 843,12 PLN; wpłat online poprzez stronę www.unicef.pl – 21 150,54 PLN.

Zebrane środki przekazane zostały na cel określony we wniosku o zbiórkę publiczną, czyli na dofinansowanie działań, których celem jest zapewnienie rejestracji, opieki i ochrony oraz możliwej reintegracji z rodziną 30 tysiącom dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W tym celu UNICEF przeprowadzi następujące działania:

  • Łączenie rozdzielonych rodzin, poszukiwanie krewnych dzieci przebywających w ośrodkach opieki – publikacja zdjęć dzieci w celu identyfikacji, prowadzenie wywiadu społecznego w celu uniknięcia fałszowania informacji o rodzinach dzieci i wyeliminowanie zagrożenia handlu dziećmi;
  • Prowadzenie rejestru dzieci oczekujących na odnalezienie rodzin
  • Rejestracja dzieci nowonarodzonych oraz przebywających w ośrodku opieki;
  • Monitorowanie pracy ośrodków opieki;
  • Zatrudnienie i szkolenie psychologów pracujących z dziećmi przebywającymi w ośrodkach opieki i więzieniach;
  • Zatrudnienie  i szkolenie pedagogów pracujących z dziećmi przebywającymi w ośrodkach opieki.  
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.