Unicef - Partnerstwo Projektowe

Partnerstwo projektowe

UNICEF wierzy w siłę partnerstw i posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem prywatnym. Środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w promowaniu i ochronie praw dzieci. Ponieważ UNICEF jest w całości finansowany z dobrowolnych składek osób prywatnych, firm, fundacji i rządów, nasi Partnerzy korporacyjni wnoszą ogromny wkład w naszą pracę.

Z naszymi Partnerami często łączy nas wieloletnia współpraca. Jesteśmy dumni, że długofalowe inwestycje firm, z którymi wspólnie działamy na rzecz dzieci, przynoszą obopólne korzyści i satysfakcję.

Partnerstwo z UNICEF to dedykowany projekt, skrojony na miarę potrzeb Partnera

Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami i lokalnymi przedsiębiorstwami – liderami na swoich rynkach. Nasze wspólne projekty prowadzimy, szczegółowo analizując potencjał i cele biznesowe partnera, a ich rezultaty przynoszą benefity zarówno naszym podopiecznym, jak i pozwalają Partnerom UNICEF zrealizować strategię opartą o społeczne zaangażowanie biznesu.

Współpraca z UNICEF Polska to skuteczna droga do rozwoju potencjału marki, a jednocześnie pomoc niesiona najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Nasi Partnerzy cenią korzyści wynikające ze współpracy z UNICEF:

  • siłę marki – potwierdzoną regularnymi badaniami rozpoznawalności organizacji w Polsce i na świecie
  • zaufanie i reputację – mające potwierdzenie we wsparciu otrzymywanym każdego roku przez miliony Darczyńców, oraz przez niezrównaną liczbę uznanych na arenie międzynarodowej Ambasadorów i wysokiej rangi zwolenników
  • doświadczenie – wynikające z ponad 72 lat pracy na rzecz najmłodszych na całym świecie
  • skuteczność – mającą swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w liczbie dzieci objętych programami pomocowymi

Partnerstwo z UNICEF to jasno określone korzyści

Partner UNICEF otrzymuje pakiet korzyści opracowany specjalnie dla niego. Obejmują one działania komunikacyjne i marketingowe, angażujące pracowników firmy i jej klientów. Możliwości są bardzo szerokie, zależą od specyfiki współpracy i pasują do potrzeb Partnera. Zapraszamy do kontaktu – nasz zespół przygotuje pełen wachlarz propozycji wspólnych działań.

Naszym Partnerom proponujemy także działania oparte o Cause Related Marketing (CRM). CRM wiąże się z realizowaniem celów marketingowych firmy (wzmacnianie wizerunku, wzrost sprzedaży, udziału w rynku itp.) dzięki współpracy z UNICEF. Tego rodzaju współpraca może obejmować na przykład umieszczenie na produkcie firmy logo UNICEF i przekazanie określonej części ze sprzedaży produktu na rzecz naszej organizacji. UNICEF wspiera wówczas merytorycznie prowadzone działania PR, reklamowe i promocyjne w miejscu sprzedaży z wykorzystaniem logo UNICEF.

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem Fundraisingu Biznesowego, który w oparciu o szczegółowe rozpoznanie potrzeb firmy przedstawi szeroko zakrojoną propozycję współpracy.

Zostań Partnerem UNICEF już dziś! Zapraszamy!

Informacje dotyczące programu

Zespół Fundraisingu Biznesowego
biznes@unicef.pl