ABC-Czepczyński

ABC-Czepczyński to polska, rodzinna firma, prowadząca działalność w obszarze logistyki, transportu i spedycji. Od 2018 roku jest partnerem UNICEF, globalnie realizując zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Oficjalna umowa została podpisana 24 września w siedzibie UNICEF w Nowym Jorku, przez Artura Czepczyńskiego, Prezesa Zarządu ABC-Czepczyński i Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Współpraca ABC-Czepczyński z UNICEF Polska, realizowana w latach 2018-2020, obejmuje zaangażowanie firmy oraz jej pracowników w działania organizacji.

ABC-Czepczyński wspiera działania organizacji na rzecz dzieci, a w szczególności program Prezenty bez Pudła. Ten wyjątkowy program UNICEF polega na zakupie konkretnych produktów humanitarnych, które są następnie przekazywane do krajów, w których działa organizacja. Wśród przykładowych produktów znajdują się: szczepionki, zestawy higieniczne, żywność terapeutyczna stosowana w leczeniu niedożywienia, materiały edukacyjne czy sportowe. Każdy z tych produktów niesie realną pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Ponadto od 2019 roku za każdą umowę podpisaną z kontrahentem, ABC-Czepczyński przekaże 0,5 EUR na pomoc dzieciom.

Dowiedz się wiecej