FaceBook

Klub Szkół UNICEF

img-klub-szkol-unicef

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie – raz zapraszamy Państwa do uczczenia ważnych dni międzynarodowych, innym razem proponujemy organizację w szkole specjalnych wydarzeń. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Kto może należeć do Klubu?

Do Klubu Szkół UNICEF mogą należeć wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz inne placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do Klubu można zarejestrować się w dowolnym momencie roku szkolnego. 

Członkostwo w Klubie Szkół UNICEF:

  • UNICEF nie pobiera żadnych opłat za przynależność do Klubu,
  • Wszystkie placówki należące do Klubu mają prawo posługiwania się specjalnie zaprojektowanym logo Klubu Szkół UNICEF na swojej stronie internetowej oraz w dokumentach szkoły,
  • Szkoły należące do Klubu organizują specjalny "Kącik UNICEF", gdzie zamieszczają informacje udostępniane każdego miesiąca przez UNICEF,
  • UNICEF przygotowuje również materiały multimedialne do wykorzystania podczas zajęć,
  • Wszystkie materiały dostępne są on-line, po zalogowaniu się na konto Koordynatora,
  • Po zakończeniu roku szkolnego i złożeniu raportu z działań, wszystkie szkoły i Koordynatorzy, którzy współpracowali z UNICEF otrzymują dyplom potwierdzający ich zaangażowanie w działania Klubu.

Zasady współpracy określa regulamin Klubu Szkół UNICEF. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: klub@unicef.pl

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.