FaceBook

Szkoły współpracujące

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie

O szkole:

Szkoła Podstawowa nr 2 im KEN mieści się w budynku przy ulicy Przypkowskiego 12 w Jędrzejowie. To szkoła o bogatych tradycjach, ma swój sztandar, hymn ściśle związany z patronem Komisją Edukacji  Narodowej. Posiada 16 sal lekcyjnych  w tym 6 przeznaczonych  dla edukacji wczesnoszkolnej , salę komputerową na 14 stanowisk z ciągłym dostępem do Internetu , nowoczesną salę multimedialną do nauczania języków obcych, bibliotekę z 14 000 wolumenów oraz pracownię medialną na 5 stanowisk komputerowych z ciągłym dostępem do Internetu, świetlicę szkolną ze stołówką i letnim placem zabaw, salę sportową z boiskami asfaltowymi.

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowi 35 nauczycieli o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadających niekiedy  dwa lub więcej kierunki nauczania.

Do szkoły uczęszcza 500 uczniów.

W swoim programie edukacyjno- wychowawczym szkoła posiada bogata ofertę  opieki ochrony i zajęć edukacyjnych, miedzy innymi :

 • stosujemy  nowe ciekawe metody  dostosowane do wieku i możliwości uczniów, właściwości przedmiotów, celów i zadań  pracy dydaktyczno- wychowawczej
 • zasady ustalania ocen  z przedmiotów  i zachowania reguluje wewnątrzszkolny system  oceniania  dostępny dla uczniów i rodziców
 •  kompleksową pomoc dziecku zapewnia działająca w szkole świetlica szkolna, funkcjonuje ona w zakresach: opiekuńczym , rekreacyjnym , socjoterapeutycznym
 • uczniowie z wadami postawy mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
 •  rodzice i dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego
 • na terenie szkoły funkcjonuje gabinet higieny gdzie dzieci objęte są  pomocą doraźną, szczepieniami ochronnymi i badaniami przesiewowymi
 • współdecydowanie o działalności szkoły umożliwia Rada Rodziców powoływana rokrocznie
 •  naukę języków obcych dzieci rozpoczynają w klasie pierwszej
 • od klasy pierwszej  maja możliwość nauki obsługi komputera i korzystania z Internetu
 •  uczniowie mogą uczestniczyć  w zajęciach kół  zainteresowań: matematycznego, przyrodniczego,  historycznego, plastycznego, teatralnego, szkolnego koła sportowego oraz chóru szkolnego
 • dzieci mogą sprawdzić swoją wiedzę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i poza szkolnych.
 •  co roku organizowane są wycieczki turystyczne, zielone szkoły, biwaki i wycieczki rowerowe , wyjścia do kina i na basen oraz wyjazdy do teatru
Strona szkoły: http://spnr2.republika.pl
 

Akcje w których szkoła brała udział:

 • Wszystkie Kolory Świata
 • Baw się i bądź bezpieczny! - II edycja
 • Szkoła z Prawami Dziecka – III edycja
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.