FaceBook

Szkoły współpracujące

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kłecku

O szkole:

Szkoła Podstawowa im. "Obrońców Kłecka"

Szkoła Podstawowa w Kłecku powstała w okresie ucisku germanizacyjnego, tj. w czasie, kiedy Polska była pod rozbiorami.
Jak datują kroniki kościelne jest to rok 1912. 
Pierwszym kierownikiem szkoły był Niemiec – Lepiorz, dzieci uczyły się w trzech wynajętych budynkach miejskich.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. kierownikiem szkoły został nauczyciel – Pudlewicz.
Była to szkoła siedmio – klasowa, w której pracowało pięcioro nauczycieli. Dzieci i młodzież uczono i wychowywano w duchu patriotyzmu, poczucia własnej wartości, godności i umiłowania mowy ojczystej, o czym świadczą między innymi: postawa dzieci solidaryzujących się z protestem dzieci wrzesińskich.

Ostatnim kierownikiem szkoły przed wybuchem II wojny światowej był Romuald Wesołowski – aresztowany później i stracony przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Dachau.

W pamiętnych dniach września 1939r. wychowankowie naszej szkoły razem ze społeczeństwem Kłecka wzięli udział w walce z niemieckim agresorem. Wielu z nich złożyło w obronie ojczystej ziemi własne życie, byli to harcerze: Stanisław i Walerian Mężyńscy, Sylwester Śliwiński, Szczepan Wojtkowiak, Edmund Kaczor, Stanisław Mężydło i inni.

W czasie II wojny światowej szkoła była czynna tylko dla niemieckich dzieci.
Wojska radzieckie oswobodziły miasto Kłecko 21 stycznia 1945r. Już 12 lutego 1945r.
Stefan Charzewski został mianowany organizatorem szkolnictwa na terenie tutejszej gminy.

Przy współpracy nauczycielek: Genowefy Jasińskiej, Pelagii Kozicówny, Marii Wieruszewskiej doprowadzono zdemolowany budynek szkolny (obecnie mieści się w nim ośrodek specjalny) do stanu używalności. 
Przeprowadzono zapisy do szkoły. Ochotniczo do pracy stanęło pięcioro nauczycieli i kierownik szkoły Stefan Charzewski.

W skróconym roku szkolnym 1945 ( od marca do lipca) uczęszczało do szkoły 303 uczniów, było 10 oddziałów. 
Od roku 1966 szkoła została mianowana 8 – klasową.

12 września 1970r. nasza szkoła otrzymała imię Obrońców Kłecka oraz sztandar, w tym czasie dyrektorem szkoły był pan mgr Marian  Buszko, który funkcję ową piastował do roku 1988.

19 stycznia 1975r. w Szkole otwarto Izbę Tradycji i Pamięci Narodowej. 
Powstała ona przy współpracy: młodzieży, kombatantów, nauczycieli, kierownictwa jednostki wojskowej z Gniezna pod kierunkiem pani Haliny Sajewskiej, która była nauczycielką w tutejszej szkole.
Dodać należy w tym miejscu również, iż obecny kształt i wygląd Izba Pamięci osiągnęła w dużej mierze dzięki życzliwości i zainteresowaniu obecnego burmistrza Kłecka pana Marka Kozickiego.

Pan burmistrz Marek Kozicki przyczynił się również do odnowienia i uporządkowania miejsca pamięci, tzw. „Strzelnicy”, które to miejsce jest szczególnie ważne dla szkoły noszącej przecież imię Obrońców Kłecka. 
Pierwszego września 1983 roku nowy rok szkolny przywitał mgr Marian Buszka - Gminny dyrektor szkół i jego zastępca mgr Kazimierz Białczyk.

Od 1988 roku funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Kłecku piastuje Pan mgr Kazimierz Białczyk, któremu pomaga w prowadzeniu szkoły mgr Kazimierz Pawilcki jako z-ca dyrektora.

Od września 1992r. do kwietnia 1996r. dyrektorstwo szkoły znalazło się w rękach pana mgr Bogdana Klapy a po jego rezygnacji dyrektorstwo obejmuje pan mgr Kazimierz Pawlicki, sprawował on funkcje dyrektora od roku 1999.

Wskutek reformy szkolnictwa pan mgr Kazimierz Pawlicki zostaje mianowanym dyrektorem tutejszego Gimnazjum, a dyrektorem szkoły podstawowej zostaje pan mgr Maciej Dąbek, od tego też momentu zapada decyzja władz samorządowych o połączeniu Szkoły Podstawowej z Przedszkolem – powstaje Zespół Szkolno – Przedszkolny, który to funkcjonuje do chwili obecnej.
 

Od 1 września 2016 roku dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego została pani mgr Kamila Anna Kozicka.

 

Akcje w których szkoła brała udział:

  • zaWODY dla AFRYKI
  • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.