FaceBook

Szkoły współpracujące

Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie

O szkole:

Miejski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie jest placówką o bogatej historii i chlubnych tradycjach. Początki szkolnictwa w Łagiszy sięgają XIX wieku. W wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 i szkoła funkcjonuje jako zespół od 1 września 2002r.

W MZS nr 4 uczy się 359 uczniów w 18 oddziałach, w tym:
Szkoła Podstawowa nr 9
: liczba uczniów – 194; liczba oddziałów 11;
Gimnazjum nr 6: liczba uczniów – 165; liczba oddziałów - 7

MZS nr 4 jest placówką, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Wszelkie działania i przedsięwzięcia służą dziecku, a myślą przewodnią w pracy jest motto: "Słowa ulatują - przykłady przyciągają". Miejski Zespół Szkół nr 4 to miejsce bezpieczne i przyjazne, ukierunkowane na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Obiekty i wyposażenie szkoły, wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna (licząca 45 osób), zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie.

BAZA TECHNICZNA

Obiekty i wyposażenie szkoły (pracownie informatyczne, hala sportowa, kompleks boisk, laboratorium językowe, centrum informacji multimedialnej) zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy. Budynek MZS nr 4 znajduje się w pięknym otoczeniu parku szkolnego z różnorodną roślinnością, z dala od miejskiego zgiełku. Dla podniesienia poziomu procesu dydaktycznego wykorzystywana jest bogata baza, którą stanowią pracownie specjalistyczne: komputerowe, projekcyjna, plastyczna, fizyczno-chemiczna, języków obcych, przyrodnicza, korekcyjna oraz siłownia. Nowoczesna pracownia fizyczno-chemiczna im. Marii Skłodowskiej Curie, jednej z naszych patronek, powstała dzięki hojności sponsorów i została otwarta podczas uroczystych obchodów 50-lecia SP 9 (17 października 2009 r.).

Nowoczesna hala sportowa oraz kompleks boisk sportowych są udostępnione na działalność rekreacyjno-sportową dla uczniów a także dla lokalnej społeczności. Dla bezpieczeństwa przebywających w placówce funkcjonuje monitoring zewnętrzny.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w bogaty całkowicie skomputeryzowany księgozbiór. Placówka posiada nowoczesny sprzęt multimedialny. W szkole działa nowocześnie wyposażona świetlica, której wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 do 16:00. W grupie świetlicowej realizuje się m.in. innowację pedagogiczną pt. „Korowód obrzędowy” o tematyce związanej ze zwyczajami i obrzędami ludowymi.

Szkoła posiada infrastrukturę zapewniającą przyjętym do szkoły sześciolatkom odpowiednie warunki. Dzieci uczą się w nowej dwuczęściowej sali przystosowanej do zabawy i nauki. Klasa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każdy uczeń posiada własną szafkę przeznaczoną na podręczniki i ulubione zabawki. Usytuowanie sali wraz z odrębnym korytarzem szkolnym zapewnia pełne bezpieczeństwo i wygodę. W sąsiedztwie klasy znajduje się łazienka przeznaczona tylko dla najmłodszych uczniów oraz gabinet higienistki szkolnej, sala gimnastyczna a także bezpośrednie, odrębne wyjście do parku szkolnego. Zgodnie z nową podstawą programową treści nauczania w klasie I przystępne są dla 6-latków i atrakcyjne dla 7-latków.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na Szkolny Plac Zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na łączną kwotę 143 016,18 zł uzyskał akceptację i planuje się realizację na dzień 1 września 2010 r.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach MZS nr 4. Lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając się zapewnić każdemu wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

1.         Wyróżniające szkołę wyniki w edukacji wczesnoszkolnej:

          Uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w II etapie edukacyjnym (średni wynik testu kompetencji trzecioklasisty – 80%), co ma przełożenie na wyniki sprawdzianu (WYSOKI w skali staninowej średnich wyników szkół);
          Wyniki dydaktyczne po I półroczu tego roku: pełny poziom osiągnięć dydaktycznych – 76,4%, częściowy 23,3%, minimalny 0,3% uczniów;
          Sukcesy w miejskich konkursach wiedzy i umiejętności (Czytam na medal – II miejsce, Asy z trzeciej klasy – II m., Bądź bezpieczny III m., Zwyczaje wielkanocne II m.);
          Sukcesy artystyczne: XII Przegląd Małych Form Scenicznych - II m., Międzyszkolny Przegląd Jasełek – I m., Miejski Konkurs Recytatorski I i II m., Konkurs plastyczny „Drzewo w czterech porach roku” – I i III m.;
          Sukcesy sportowe w kolejnych etapach Turnieju „Gry i Zabawy” organizowanych w hali sportowej przy MZS nr 4: I m. w eliminacjach miejskich, I m. w finale miejskim, I m. w etapie powiatowym, III m. w zawodach rejonowych;
          Realizacja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dzieci chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Nauka połączona z zabawą daje im wiele satysfakcji i radości);
          Realizacja programu „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” (W wyniku realizacji programu utworzono w naszej szkole miejsce zabaw. Mieści się ono w małej sali gimnastycznej usytuowanej tuż przy sali lekcyjnej, w której uczą się uczniowie kl. I. Duża powierzchnia sali umożliwia dzieciom swobodny dostęp do pomocy dydaktycznych i nieskrępowaną zabawę. Pomoce dydaktyczne służące kształtowaniu u dziecka umiejętności motorycznych ułożone są w określonych strefach zapewniających bezpieczeństwo. Drugą strefę stanowi kącik tematyczny wyposażony w układanki, gry planszowe oraz inne pomoce kształtujące u dzieci umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, zdolności manualnych, precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej).

W 2009 roku MZS nr 4-SP 9 zgłosiła do MEN gotowość placówki związaną z obniżaniem wieku szkolnego. Weryfikacji danych dotyczących warunków i sposobu realizacji oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2009/2010 dokonało Kuratorium Oświaty w Katowicach/Delegatura Sosnowiec, w oparciu o ustalone obszary związane z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków. Dane o szkole zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa, witryna „6-latku witaj w szkole '', w zakładce Dobre praktyki.

Szkoła posiada wysoki odsetek 6-latków w klasach pierwszych: w roku szk. 2009/10 - 3 uczniów; zapisanych na rok 2010/11 – 12 uczniów.

2. Wyróżniające szkołę wyniki w nauce:

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów MZS 4 - SP 9 na tle rozkładu wyników szkół z powiatu, województwa i całego kraju są bardzo satysfakcjonujące. Średnia krajowa to - 22,64; średnia wojewódzka - 22,26; średnia powiatu będzińskiego - 22,54. Średni wynik naszej szkoły to - 25,25. W skali staninowej średnich wyników szkół osiągnęliśmy wynik WYSOKI. Średnie wyniki egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej MZS 4 – G 6 na tle rozkładu wyników szkół z powiatu, województwa i całego kraju są także wysokie. Średni wynik szkoły w punktach 27,43. Średnie: powiatu będzińskiego 25.40, województwa śląskiego 25,84, kraju 26,03. Nasze gimnazjum w skali staninowej osiągnęło wynik WYŻEJ ŚREDNI.

3. Sukcesy sportowe:

Uczniowie MZS nr 4 osiągnęli liczne sukcesy w szermierce w roku szkolnym 2009/2010: awans Angeliki Wątor do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy kadetów, które odbyły się w marcu 2010 r. w Atenach (była najlepszą z Polek, zdobyła 12 miejsce); udział Angeliki Wątor w  kwietniu 2010  na Mistrzostwach Świata w Azerbejdżanie i zajęcie V miejsca; awans Angeliki Wątor do reprezentacji Europy na światowe Igrzyska Młodzieży Singapur 2010; Puchar Polski Konin 2009 - III miejsce; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Warszawa 2009 i 2010 - I miejsca; Drużynowy Puchar Europy Węgry - III miejsce; Ogólnopolski Turniej Kadetek Warszawa 2009 -II miejsce; Turniej Ogólnopolski drużyny kadetów w Koninie: I miejsce Angelika Wątor, III miejsce Kinga Dróżdż; Drużynowe Mistrzostwa  Polski juniorów we Wrocławiu, złoty medal Angelika Wątor, III miejsce drużynowo Kinga Dróżdż; Ogólnopolski Turniej w Warszawie: III miejsce Paulina Widera, III miejsce Kamil Groniecki, III miejsce Joanna Wątor, V miejsce Mateusz Kawaliło; Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików Challange Wratislavia: Paulina Widera była najlepsza z Polek i zajęła V miejsce; Challange Wratislavia, II miejsce Angelika Wątor, III miejsce Kinga Dróżdż.
Inne sukcesy sportowe:
Szkoła Podstawowa nr 9: Zawody rejonowe – III m-ce ”Gry i zabawy” – kl. II-V; II m-ce w minisiatkówce chłopców; Zawody powiatowe - I m-ce  ”Gry i zabawy” - kl. II-V; II m-ce w minisiatkówce chłopców; I m-ce w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego.
Gimnazjum nr 6: Zawody rejonowe III m-ce w koszykówce – dziewcząt
Zawody powiatowe II m-ce w koszykówce – dziewcząt; II m-ce w koszykówce – chłopców; IV m-ce w siatkówce chłopców.

Szkoła jest organizatorem wielu miejskich, powiatowych i rejonowych imprez sportowych. Od roku 2009 organizuje Turniej Tańca o Grand Prix Prezydenta Miasta Będzina pod hasłem „Baw się i tańcz”, w której udział bierze wiele zespołów i par tanecznych z regionu, prezentując tańce współczesne, towarzyskie i fitness.

4. Działania

Uczniowie mają liczne osiągnięcia i wyróżnienia w nauce i sporcie na szczeblu miasta i województwa, także ogólnopolskie i międzynarodowe, promując szkołę i miasto. MZS 4 współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w realizacji projektów: Szkoła Ucząca Się (certyfikat "Szkoły Uczącej Się" na lata 2009-2011 po II Panelu), Literacki Atlas Polski (rok szk. 2007/08), Patrz i zmieniaj (2009 r.), Nauczycielska Akademia Internetowa (2008-2010).

Szkoła realizuje projekt Akademia Uczniowska wdrażany przez MEN Program CEO, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach EFS. W ramach projektu w szkolnych kołach naukowych realizowane są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach gimnazjalnych. Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty, przygotowują projekty, rozwijają kompetencje kluczowe.

Szkoła realizuje międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół pod tytułem ‘Tell Tale Thrills” czyli „Opowieści Dziwnej Treści”, w którym uczestniczą następujące szkoły: Umitkoy Anadolu Lisesi – Turcja – koordynator; Miejski Zespół Szkół nr 4 – Polska; Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘Maria Lazzari’ – Włochy; Lycee Jean Moulin – Francja.

W 2008 r. utworzono w gimnazjum klasę sportową: grupa szermierki i siatkówki. Podobna klasa będzie funkcjonować od 2010 r. w szkole podstawowej.

Zespół utrzymuje różne formy kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację integracyjnych imprez środowiskowych. Szkoła umiejscowiona w peryferyjnej dzielnicy Będzina otoczonej terenami wiejskimi pełni ważną rolę kulturotwórczą i integracyjną dla środowiska lokalnego. Jej wzmocnieniu służą liczne imprezy środowiskowe i kulturalne organizowane przez szkołę, takie jak: „Łagiskie Impresje Majowe”, „Wielki Bal w Królewskim Mieście” oraz festyny i imprezy okolicznościowe. Do szkoły uczęszczają uczniowie spoza obwodu: wsi Sarnów, Preczów i Gródków (gmina Psary) oraz dzieci z obwodu zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 12. Uczniowie korzystają z dowozu szkolnym przewozem.

Szkoła jest organizatorem konkursu na szczeblu powiatu przyczyniającym się do poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów zdobywających przez cały rok „sprawności matematyczne” pn. Liga Matematyków.

Placówka aktywnie współpracuje z organizacjami pożytku publicznego. Doceniając zaangażowanie szkoły w akcji UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo” w roku szkolnym 2008/2009 zostaliśmy zaproszeni do Klubu Szkół Przyjaciół UNICEF. Placówka bierze udział w projekcie „Szkoła z prawami dziecka”, który został opracowany w związku z przypadającą  20 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Szkoła podejmuje się Adopcji Serca (pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce). Wolontariat szkolny skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegającą wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umiejącą dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem. Wolontariat prowadzi systematyczne działania w Ośrodku Stowarzyszenia Dzieciom Będzina „Jesteśmy razem”.

,

Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne działania, znaną w środowisku z bardzo dobrych efektów dydaktycznych, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w skali staninowej plasują szkołę powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Wszystko to sprawia, że MZS nr 4 cieszy powodzeniem także wśród uczniów spoza obwodu szkolnego.

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     IN
Strona szkoły: http://mzs4.bedzin.pl
 

Akcje w których szkoła brała udział:

  • Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie
  • Wszystkie Kolory Świata
  • Wszystkie Kolory Świata II
  • Wszystkie Kolory Świata –III edycja
  • Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły
  • Prawa dziecka a problemy współczesnego świata
  • Wszystkie Kolory Świata – IV edycja
  • Wszystkie Kolory Świata - V edycja
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.