FaceBook

Szkoły współpracujące

Bursa nr 1 im. M. Szułczyńskliej

O szkole:

Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy mieści się w dzielnicy Bartodzieje przy ul. Bartosza Głowackiego 37, w otoczeniu starannie utrzymanych terenów rekreacyjnych. Świetne usytuowanie bursy i jej skomunikowanie zapewnia wychowankom szeroki dostęp do bogatej oferty kulturalnej miasta Bydgoszcz.

Dyrektorem placówki od 2009 roku jest Pani mgr Maria Konarzewska, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

Bursa zapewnia miejsca dla 176 wychowanków, którzy podzieleni są na 6 grup wychowawczych. Nad młodzieżą czuwa 12 wychowawców, jest również 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi. Bursa jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 

Bursa w swoich działaniach zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój osobowości, pomaga w kształceniu talentów, wyrównywaniu szans, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia. Wychowankowie w bursie mają możliwość aktywnego wykorzystania swojego czasu wolnego poprzez rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach różnorodnych sekcji i w projektach o charakterze wolontariackim, profilaktycznym i sportowym.

Placówka cieszy się zaufaniem wychowanków i rodziców oraz jest wysoko oceniana w środowisku lokalnym i regionalnym. Uhonorowaniem naszej aktywności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie innowacyjności podejmowanych działań oraz wyrazem najwyższego uznania wobec pracy na rzecz nowatorskich rozwiązań w pracy z młodzieżą i dla młodzieży jest włączenie Bursy nr 1 w Bydgoszczy w poczet miejsc na Mapie Innowacji Edukacyjnych oraz uzyskanie certyfikatu będącego znakiem jakości prowadzonych przez nas przedsięwzięć i zadań.

Ponadto możemy pochwalić się następującymi osiągnięciami:

 • Nasze działania profilaktyczno – wolontaryjne zostały wyróżnione przez Wydział Innowacji i Rozwoju Ośrodek Rozwoju Edukacji i uznane za innowacyjne praktyki godne naśladowania,
 • Zostaliśmy włączeni do grona Miejsc Odkrywania Talentów,
 • Przyłączyliśmy się do społecznego programu certyfikowania placówek edukacyjnych, realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą „Chronimy Dzieci” w ramach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, od roku 2015 uzyskujemy certyfikat CHRONIMY DZIECI,
 • Zostaliśmy włączeni do grona Sygnatariuszy Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków (EAD), uzyskaliśmy europejski certyfikat placówki promującej profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
 • Bursa została naniesiona na Mapę Produkcji Dobra oraz a nasze działania i wolontariusze zarejestrowani na portalu www.szkolnywolontariat.pl,
 • Współuczestniczyliśmy w założeniu i otwarciu formalnej, bydgoskiej grupy profilaktycznej „PaTciaki”,
 • Działamy aktywnie w ramach ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” i kontynuujemy tradycję bursowego PATPORTU,
 • Realizujemy autorski projekt w ramach funduszy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Jesteśmy koordynatorami nowatorskiego przedsięwzięcia pt. HAPPY HOURS - WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY Z PaTPORTU UCZESTNICZĄCEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „Profilaktyka a Ty”, promującego modę na życie bez uzależnień, modę na pomaganie, profilaktykę rówieśniczą, odpowiedzialność za siebie i za innych, działania bez nagród i działania za coś, jak również wskazującego na istotną rolę BEZPIECZEŃSTWA w codziennym życiu młodzieży,
 • Angażujemy młodzież do uczestnictwa w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich promujących ich uzdolnienia i talenty,
 • Realizujemy założenia projektu „Nakręć się na wolontariat”, „Radosny Wolontariat”, „Tydzień dobrych uczynków” w ramach programu społeczno - wolontaryjnego „Polska Fabryką Dobra”,
 • Nasi wychowawcy i podopieczni bursy wyróżniający się w działalności pomocy społecznej uzyskują liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, takich jak: STALOWY ANIOŁ, OŚMIU WSPANIAŁYCH, PROFILAKTYK ROKU oraz tytuły BYDGOSKIEGO WOLONRATIUSZA ROKU,
 • Coroczne obchodzimy „Dzień Bezpiecznego Internetu” i widniejemy na mapie DBI,
 • Realizujemy liczne projekty wolontariackie: „Pokoloruj ze mną świat”, „Mamy złote serca – dbamy o uśmiech każdego dziecka dla Domu Dziecka w Chełmnie, „Anioły do mnie wysyłaj” - coroczna akcja dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej ze szpitala dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w ramach akcji „Mikołajkowa niespodzianka” na rzecz dzieci z Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy oraz inne,
 • Stworzyliśmy liczne teledyski z udziałem młodzieży oraz bursowego libduba,
 • Współorganizujemy liczne imprezy i uroczystości o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i profilaktycznym na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego.
 • Koordynujemy przedsięwzięcie profilaktyczno – edukacyjne „RYMCERZE. Nie Zmarnuj Swojego Życia” projekt ogólnopolski dla młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych w Bydgoszczy,
 • Uruchomiliśmy skrzynkę bezpieczeństwa e –mail, gdzie można napisać do nas o swoich problemach w domu, w szkole, w klubie lub w grupie rówieśniczej. Skrzynka pełni rolę „telefonu zaufania” dla wychowanków i ich rodziców,
 • Bierzemy udział Ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży!,
 • Realizujemy liczne programy: Agresji i przemocy mówię- NIE…, Zanim będzie za późno, Aby nauka nie poszła w las…, Radzenie sobie ze stresem przez uczniów środowisk wiejskich i małomiejskich u progu edukacji w środowisku wielkomiejskim na przykładzie wychowanków Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy - programy wychowawczo –profilaktyczne oraz Nie jesteś sama, W zdrowym ciele, zdrowy duch – program rozwojowo- edukacyjny.

Z przyjemnością informujemy, że koordynatorami Klubu Szkół UNICEF w Bursie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy oraz opiekunami akcji TO(DZIAŁA)MY!  w naszej placówce są Pani Małgosia, Pani Asia i Pan Przemek.

 

Akcje w których szkoła brała udział:

 • TO(DZIAŁA)MY!
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.