FaceBook

UNICEF: Edukacja dzieci żyjących na obszarach kryzysowych jest zagrożona przez brak funduszy

Edukacja dzieci żyjących na obszarach kryzysowych jest zagrożona przez brak funduszy

© UNICEF/Sokhin

W tym roku UNICEF otrzymał zaledwie 12% funduszy niezbędnych do zapewnienia edukacji dzieciom żyjącym na obszarach ogarniętych konfliktem lub dotkniętych katastrofą naturalną.

Hamburg/Nowy Jork, 7 lipca 2017 r. – Brak funduszy zagraża edukacji milionów dzieci żyjących na obszarach ogarniętych konfliktem lub dotkniętych katastrofą, poinformował UNICEF tuż przed szczytem G20 w Hamburgu.

Z 932 mln dolarów potrzebnych w tym roku na programy edukacyjne w krajach znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, UNICEF zebrał do tej pory mniej niż 115 mln dolarów. Fundusze te są niezbędne, aby umożliwić dostęp do edukacji podstawowej dla 9,2 mln dzieci poszkodowanych na skutek kryzysów humanitarnych.

Brak edukacji sprawia, że dzieci dorastają bez wiedzy i umiejętności, których potrzebują, aby zapewnić pokój i rozwój swojego kraju. Brak edukacji pogarsza już i tak nienajlepszą sytuację milionów dzieci, mówi Muzoon Almellehan, najmłodsza, mianowana niedawno Ambasador Dobrej Woli UNICEF w Hamburgu, gdzie reprezentuje UNICEF podczas Szczytu G20. Dla milionów dzieci, które dorastają w strefach wojny, pozostawanie poza systemem edukacji potęguje zagrożenia takie jak: wczesne małżeństwa, konieczność pracy czy wcielenie do grup zbrojnych.

Brak edukacji pogarsza już i tak nienajlepszą sytuację milionów dzieci

© UNICEF/Sokhin

Luki w finansowaniu programów edukacyjnych UNICEF wahają się od 36% w Iraku, 64% w Syrii, do 74% w Jemenie i 78% w Republice Środkowoafrykańskiej.

Podążanie za możliwościami edukacyjnymi jest jednym z kluczowych czynników, który popycha rodziny i dzieci do opuszczenia swoich domów, często z narażeniem zdrowia lub życia. Badanie przeprowadzone wśród dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów we Włoszech ujawniło, że 38% z nich zmierza do Europy właśnie w celu zdobycia wykształcenia. Podobne badanie w Grecji wykazało, że 1/3 rodziców lub opiekunów przyznało, że zapewnienie edukacji dla ich dzieci było głównym powodem, dla którego opuścili swoje kraje i wyruszyli do Europy.

Kiedy uciekłam z Syrii w 2013 roku, bałam się, że już nigdy nie zdobędę wykształcenia. Ale kiedy pojawiłam się w Jordanii, okazało się, że w obozie dla uchodźców znajdowała się szkoła. Zaczęłam mieć nadzieję, mówi Muzoon. Szkoła dla dzieci takich jak ja stanowi ostatnią deskę ratunku oraz szansę na bezpieczną i lepszą przyszłość.

Muzoon dołączyła do UNICEF, aby przemawiać w imieniu milionów dzieci, które z powodu konfliktu musiały uciekać ze swoich domów i nie mogą kontynuować edukacji.

Apeluję do światowych liderów, aby inwestowali w edukację dzieci żyjących na obszarach kryzysowych, a przez to inwestowali w przyszłość naszego świata, mówi Muzoon.

Luki w finansowaniu programów edukacyjnych UNICEF wahają się od 36% w Iraku, 64% w Syrii, do 74% w Jemenie i 78% w Republice Środkowoafrykańskiej

© UNICEF/Sokhin

Informacje dodatkowe:

Edukacja jest jednym z sześciu kluczowych obszarów Planu Działania, o którego przyjęcie apeluje UNICEF. Plan ten wzywa rządy państw do ochrony każdego dziecka, które zostało zmuszone do opuszczenia swojego domu w związku z wojną, przemocą lub ubóstwem.

Plan Działania wzywa rządy do:

  1. Ochrony przed przemocą i wykorzystaniem dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów, w szczególności tych przemieszczających się bez opieki dorosłych;
  2. Zaprzestania przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy lub dzieci migrujących i zaproponowania im innych, możliwych do zastosowania alternatyw;
  3. Utrzymywania jedności rodzin, jako najlepszego sposobu ochrony dzieci i nadawania im statusu prawnego;
  4. Edukacji wszystkich dzieci-uchodźców i migrantów oraz zapewnienia im dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i innych;
  5. Wywierania nacisku na zwalczanie przyczyn migracji na dużą skalę;
  6. Zwalczania ksenofobii, dyskryminacji i marginalizacji w krajach tranzytowych oraz docelowych.

Edukacja jest jednym z sześciu kluczowych obszarów Planu Działania, o którego przyjęcie apeluje UNICEF

© UNICEF/Sokhin

Kluczowe informacje:

 - Według ostatnich badań UNICEF, ponad 25 mln dzieci między 6 a 15. rokiem życia (czyli 22% dzieci w tej grupie wiekowej) nie ma dostępu do edukacji w strefach konfliktu na terenie 22 krajów.

 - Około 50 mln dzieci na świecie musiało opuścić swoje domy, w tym 28 mln z powodu konfliktów. Kolejne miliony migrują w poszukiwaniu lepszego, bezpieczniejszego życia.

 - Dzieci-uchodźcy są 5 razy bardziej narażone na pozostawanie poza systemem edukacji niż ich rówieśnicy, którzy nie są uchodźcami.

 - Problem braku dostępu do edukacji jest szczególnie częsty wśród dzieci-uchodźców i dzieci-migrantów. Połowa dzieci-uchodźców na świecie nie ma możliwości rozpoczęcia lub kontynuowania edukacji.

 - W 2016 r. jedynie 3,6% światowego funduszu pomocy humanitarnej zostało przeznaczone na programy edukacyjne.

 - Podczas Światowego Szczytu Humanitarnego, który odbył się w maju 2016 r., UNICEF utworzył fundusz Education Cannot Wait, który ma na celu sfinansowanie edukacji dla 13,6 mln dzieci w ciągu najbliższych 5 lat i dla 75 mln najmłodszych do 2030 r.

 - W 2016 r. UNICEF objął edukacją 11,7 mln dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Data publikacji: 07.07.2017

Kontakt dla mediów/ Media contact details

dr Monika Kacprzak 

Rzecznik Prasowy

(48 22) 568 03 81, 509 224 588

 mkacprzak@unicef.pl  

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.