FaceBook

20 lat Konwencji o prawach dziecka - specjalne wydanie raportu UNICEF Sytuacja dzieci na świecie.

Nowy York, 19 listopada 2009 - specjalne wydanie flagowego raportu UNICEF - Sytuacja dzieci na świecie (State of the World's Children), opisującego wpływ Konwencji o prawach dziecka na życie najmłodszych, zostało opublikowane dziś, w wigilię 20 rocznicy przyjęcia Konwencji Przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

"Konwencja o prawach dziecka to dokument dotyczący praw człowieka ratyfikowany przez największą liczbę państw w historii ludzkości." Powiedziała Ann M. Veneman, Dyrektor Generalna UNICEF. "Konwencja zmieniła sposób, w jaki dzieci są widziane i traktowane na całym świecie."

Konwencję ratyfikowało 193 kraje, które zobowiązały się w ten sposób do przestrzegania jej zapisów. Dokument formułuje zbiór uniwersalnych praw dzieci, takich jak prawo do tożsamości, imienia, narodowości, prawo do edukacji, a także prawo do najlepszych możliwych standardów zdrowotnych i ochrony przed nadużyciami i wyzyskiem.

Podstawą tych praw są cztery główne zasady: brak dyskryminacji; interes dzieci podstawowym kryterium oceny spraw które ich dotyczą; prawo do życia; przetrwanie, rozwój i szacunek dla poglądów dzieci.

Konwencja o prawach dziecka mówi także o obowiązkach rządów poszczególnych państw, które powinny robić wszystko co w ich mocy, aby prawa dzieci były respektowane. Uznaje także wyjątkową rolę rodziców w procesie wychowania dzieci.

Raport Sytuacja dzieci na świecie opisuje także ponadczasowość Konwencji.

Ponad siedemdziesiąt państw uwzględniło prawa dziecka w swych konstytucjach, bazując na Konwencji. Dzięki temu rzecznictwo problemów związanych z ochroną dzieci znacząco wzrosło.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat poczyniono istotne postępy:

  • roczna liczba zgonów dzieci poniżej 5 roku życia spadła z ok. 12.5 mln w 1990 roku do 8.8mln w 2008 roku, dając 28% spadek śmiertelności w tym przedziale wiekowym;
  • w latach 1990-2006 1.6 miliarda ludzi na całym świecie zyskało lepszy dostęp do zasobów wody pitnej;
  • w skali świata, około 84% dzieci w wieku szkolnym uczęszcza dziś do szkoły, a różnice w kształceniu pomiędzy płciami zmniejszają się;
  • dzieci nie są już nieznaną stroną pandemii HIV/AIDS;
  • podjęto ważne kroki, by lepiej chronić dzieci przed przymusową służbą wojskową, prostytucją czy też wykorzystywaniem do pracy;
  • w niektórych krajach wzrasta granica wieku, w którym dzieci wchodzą w związki małżeńskie, a liczba dziewczynek poddawanych obrzezaniu stopniowo spada.

Jednak, według UNICEF, prawa dzieci wciąż nie są w pełni zabezpieczone.

"To niewybaczalne, że dzieci wciąż umierają z powodów, którym można zapobiec, takim jak zapalenie płuc, malaria, odra czy niedożywienie," mówi Veneman. "Wiele dzieci na świecie nigdy nie ujrzy wnętrza sali szkolnej, a miliony wciąż nie są chronione przed przemocą, nadużyciami, wyzyskiem, dyskryminacją oraz zaniedbaniem."

Prawa dziewczynek wciąż wymagają wyjątkowej uwagi. Większość dzieci które nie chodzą do szkoły podstawowej to właśnie dziewczynki. Są one znacznie bardziej narażone na przemoc seksualną, sprzedaż bądź dziecięce małżeństwo. W wielu regionach świata mają także mniejsze szanse na uzyskanie podstawowej opieki medycznej.

Raport zawiera eseje niezależnych ekspertów reprezentujących zarówno publiczny, jak i prywatny sektor, oraz przykłady tego, jak w praktyce przestrzega się praw dziecka w różnych krajach.

Wiele z tych esejów opisuje, jaką rolę w nadchodzących latach może odgrywać Konwencja w naszym przeludniającym się, zurbanizowanym świecie pełnym wyzwań rzucanych przez otoczenie. Raport przedstawia także zestaw rekomendacji, które mogłyby zapewnić dalszy rozwój ochrony praw dziecka.

By uczcić dwudziestolecie Konwencji, na całym świecie zorganizowano ponad 160 spotkań, wieców i konferencji. Specjalne wydanie raportu Sytuacja dzieci na świecie jest częścią wkładu UNICEF w upamiętnienie Konwencji. Wkład ten polega także na wspólnym organizowaniu obchodów rocznicy na całym świecie razem ze społeczeństwem oraz partnerami rządowymi oraz poprowadzeniu dyskusji panelowej w ONZ, która odbędzie się 20 listopada.

"Największym wyzwaniem nadchodzących 20 lat będzie umiejscowienie interesu dzieci w sercu każdego działania ludzkości" powiedziała Veneman. "Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie prawa każdego dziecka do przeżycia, rozwoju, ochrony i udziału w życiu społecznym."

Streszczenie raportu w języku polskim dostępne jest TUTAJ (PDF)

Data publikacji: 19.11.2009
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.