FaceBook

Prawa dziecka obowiązują cały rok, a nie tylko w Dniu Dziecka!

Radosne, roześmiane i beztroskie – takimi powinny być nasze dzieci każdego dnia, a nie tylko 1 czerwca, w dniu ich święta. UNICEF Polska apeluje, by przestrzegać wszystkich praw dziecka na co dzień, a nie tylko od święta.

Każde dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą, zaniedbaniem i narkotykami, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do edukacji, ochrony zdrowia i godziwych warunków socjalnych. Każde dziecko, a zwłaszcza niepełnosprawne, ma także prawo do szczególnej troski i pomocy. Powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Prawa zawarte w Konwencji przysługują każdemu dziecku i nikt nie może je tych praw pozbawić.

Mimo tego, iż minęło ponad 20 lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka,
wciąż pozostaje bardzo dużo do zrobienia, aby jej zapisy były podstawą zasad etycznych
w postępowaniu wobec dzieci. Szacuje się, że miliony dzieci na świecie, zwłaszcza w Afryce
i Azji nie mają dostępu do opieki zdrowotnej, jedzenia, edukacji, czystej wody i schronienia. Według najnowszych danych Inter-agency Group for Child Mortality Estimation niestety
ponad 22 tys. dzieci poniżej piątego roku życia umiera każdego dnia. Na szczęście jest
to aż o 12 tys. mniej niż w 1990 r.[1] Badania przeprowadzone w 37 krajach wskazują,
że aż 86% dzieci w wieku 2-14 lat pada ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej.[2]
Miliony dzieci jest zmuszanych do pracy. W krajach rozwijających się blisko 1/3 dzieci
w wieku 5-14 lat pracuje i nie może normalnie chodzić do szkoły. Są tym samym pozbawione przez dorosłych możliwości normalnego rozwoju fizycznego i psychicznego.[3]

Różnice w sposobie przestrzegania praw dziecka są coraz bardziej widoczne we wszystkich krajach na świecie. Badania wykazują, że dzieci pochodzące z biednych rodzin, niepełnosprawne oraz pochodzące z rodzin o niskim poziomie wykształcenia są narażone
na największą dyskryminację. Problem braku dostępu do edukacji, zmuszanie do ślubu przed 18 rokiem życia, przemoc fizyczna i seksualna znacznie częściej dotyka dziewczynki niż chłopców.

Najważniejsze zadania z zakresu przestrzegania praw dziecka i poprawy losu dzieci na całym świecie na najbliższe lata to:


- obniżenie wysokiej śmiertelności dzieci w krajach rozwijających się

- walka z niedożywieniem wśród dzieci poniżej piątego roku życia

- zapewnienie potrzebującym dzieciom dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych

- przeciwdziałanie analfabetyzmowi

- zapewnienie dostępu do edukacji

- przeciwdziałanie zmuszaniu dzieci do zawierania małżeństw

- walka z brakiem dostępu do opieki medycznej i wykwalifikowanych położnych

- zapobieganie wysokiej śmiertelności wśród młodych matek.[4]

Jednym z głównych zadań UNICEF Polska jest upowszechnianie zapisów Konwencji
o Prawach Dziecka.
Promuje je wśród nauczycieli, rodziców, przedstawicieli prawa, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym UNICEF zorganizował w tym roku drugą już edycję programu edukacyjnego „Szkoła z prawami dziecka”.
W zeszłym roku do programu przyłączyło się kilka tysięcy szkół z całej Polski. Szkoły otrzymały od UNICEF Polska materiały, które wykorzystane zostały jako pomoce naukowe w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

Więcej informacji o akcji "Szkoła z prawami dziecka" TUTAJ
[1] UNICEF, Levels and Trends in Child Mortality, Report 2010.

[2] UNICEF, Child Disciplinary Practices at Home: Evidence from a Range of Low and Middle-Income Countries, Nowy Jork, 2010.

[3] UNICEF global databases 2010, from Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), Demographic and Health Surveys (DHS) and other national surveys, 2011.

[4] UNICEF, The State of The World’s Children, Special Edition, Celebrating 20 Years of the Convention of the Rights of the Child, Executive Summary”, 2009.
Data publikacji: 01.06.2011
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.