FaceBook

Szkoły Przyjazne Dzieciom – działania regionalnego biura UNICEF na Wschodnią i Południową Afrykę

UNICEF zgodnie ze swoimi priorytetami, walczy o podnoszenie jakości edukacji podstawowej ze szczególnym naciskiem na równouprawnienie płci oraz eliminację wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Sprzyjamy idei tworzenia „Szkół Przyjaznych Dzieciom” podejmując próbę pokonania przeszkód, które sprawiają, że dzieci nie chodzą do szkoły. Czym są Szkoły Przyjazne Dzieciom?

Szkoła Przyjazna Dzieciom (Child Friendly School - CFS) uznaje, że dzieci mają swoje prawa i aktywnie działa w celu ich realizacji.

  1. Prawa, na których oparta jest funkcjonowanie Szkoły Przyjaznej Dzieciom: CFS aktywnie poszukuje dzieci, które nie chodzą do szkoły i zachęca je do uczęszczania na lekcje, bez względu na płeć, rasę, zdolności, status społeczny itp.
  2. Szkoła wyczulona na kwestię płci: CFS promuje równość i sprawiedliwość w rekrutacji i realizacji osiągnięć pomiędzy chłopcami i dziewczynkami.
  3. Szkoła bezpieczna i opiekuńcza: CFS zapewnia dzieciom naukę w bezpiecznym środowisku.
  4. Szkoła angażująca społeczność: CFS zachęca do współpracy pomiędzy szkołami, społecznościami, rodzicami i dziećmi we wszystkich aspektach związanych z procesem edukacji.
  5. Szkoła efektywnie działająca: CFS dostarcza dzieciom właściwej wiedzy i umiejętności koniecznych do przetrwania, rozwoju i odniesienia sukcesu w życiu.
  6. Szkoła promująca zdrowie: CFS promuje fizyczne i psychiczne zdrowie poprzez spełnianie kluczowych potrzeb dzieci w zakresie odżywiania i zdrowia.

UNICEF zachęca do powszechnego stosowania zasad Szkół Przyjaznych Dzieciom, które aktywnie promuje w całym regionie Afryki Wschodniej i Południowej. Aby to ułatwić, stworzono podręcznik zarysowujący kluczowe kroki, jakie należy podjąć podczas tworzenia Szkół Przyjaznych Dzieciom, a także internetowe pakiety do nauki, które w 2008r. będą dostarczane pracownikom oświaty oraz lekarzom. Celem tych działań jest wzmocnienie systemów edukacji i budowy narodowej zdolności tworzenia Szkół Przyjaznych Dzieciom, co przyczyni się do powszechnego polepszenia jakości edukacji.

Nie ma oczywiście jednego sposobu, aby przekształcić szkołę w placówkę przyjazną dzieciom. Celem regionalnego biura UNICEF na Wsch. i Płd. Afrykę jest bliższa współpraca z władzami, nauczycielami, społecznościami i innymi partnerami. Wszystko po to, aby stworzyć warunki, które przyciągnęły by dzieci do szkół, zachęciły do pozostania w nich i dały by im gwarancję, że to, czego się nauczą, posłuży im w dorosłym życiu.

Idea Szkół Przyjaznym Dzieciom jest kluczowym elementem programu „Szkoły dla Afryki”.

Data publikacji: 02.10.2007
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.