FaceBook

Wykorzystywane i odrzucone - raport UNICEF

Setki milionów dzieci cierpi z powodu okrutnego wykorzystywania i dyskryminacji. Pozostają niewidzialne dla świata, alarmuje UNICEF w swoim opublikowanym właśnie sztandarowym raporcie dotyczącym sytuacji dzieci na świecie.

Miliony dzieci znikają z oczu świata wówczas, gdy stają się ofiarami handlu, lub są zmuszane do niewolniczej pracy. Inne, jak dzieci ulicy, są widoczne, a jednak łamane są ich fundamentalne prawa. Drzwi szkoły są przed nimi zamknięte, nie mają dostępu do opieki medycznej i innych usług, których potrzebują by dorastać w zdrowiu i prawidłowo się rozwijać.

Raport The State of the World's Children 2006: Excluded and Invisible to nawoływanie do zwrócenia uwagi na najbardziej zagrożone dzieci na świecie, te, które zostały wyrzucone poza nawias społeczeństwa. Dzieci te dorastają poza zasięgiem programów, które mogłyby poprawić ich sytuację. Są niewidoczne w statystykach i codziennych wiadomościach. Nie bierze się ich pod uwagę ani w publicznych debatach, ani w parlamentach przy uchwalaniu nowych projektów.

"Postęp nie nastąpi, jeśli nadal świat nie będzie zauważał dzieci w największej potrzebie - najuboższych i najbardziej narażonych na przemoc i wykorzystywanie." powiedziała Dyrektor Generalna UNICEF Ann M. Veneman, w dniu opublikowania raportu w Londynie.

Dlaczego dzieci stają się niewidzialne

W przeszłości UNICEF pisał o tym jak bieda, HIV/AIDS, czy konflikty zbrojne zabierają dzieciństwo. W raporcie Excluded and Invisible szczegółowo opisuje jak te czynniki, oraz niewydolne rządy państw i dyskryminacja, narażają dzieci na przemoc i wykorzystywanie, uniemożliwiają dostęp do szkoły, opieki medycznej i innych podstawowych usług.

Raport wskazał na cztery szczególne przypadki, w których dzieci stają się "niewidzialne" i zapomniane:

Dzieci bez tożsamości. Każdego dnia, ponad połowa nowych urodzin w krajach rozwijających się (z wyjątkiem Chin) jest niezarejestrowanych. Oznacza to, że łamane są podstawowe prawa ponad 50 milionów dzieci: prawo do tożsamości i obywatelstwa. Bez przypisanej tożsamości dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej i innych podstawowych usług.

Dzieci bez opieki rodziców. Miliony sierot, dzieci ulicy i dzieci przetrzymywanych w więzieniach dorasta bez miłości, opieki i ochrony swoich rodziców. Nie wiedzą co to znaczy rodzina. Często w ogóle nie są traktowane jak dzieci.

 • Około 143 milionów dzieci w krajach rozwijających się - jedno na 13 dzieci - cierpi z powodu śmierci przynajmniej jednego rodzica. Dla dzieci żyjących w głębokim ubóstwie strata nawet jednego rodzica, a zwłaszcza matki, ma długotrwały wpływ na rozwój, edukację i zdrowie.
 • Na świecie dziesiątki milionów dzieci żyje na ulicy, gdzie są narażone na różne formy wykorzystania i przemocy.
 • Ponad milion dzieci przebywa w więzieniach i aresztach, większość dopiero oczekuje na proces. Cierpią z powodu odrzucenia i przemocy.

Dzieci w roli dorosłych. Dzieci, które są zmuszane do przejmowania roli dorosłych dorastają zbyt wcześnie, a brak prawdziwego dzieciństwa zaburza ich rozwój.

 • 300 tysięcy dzieci bierze czynny udział konfliktach zbrojnych, jako żołnierze, posłańcy przenoszący wiadomości na froncie, kucharze. Dzieci są wykorzystywane seksualnie przez członków rebelianckich armii. W wielu przypadkach zostały uprowadzone siłą.
 • Pomimo, że w wielu krajach prawo zabrania zawierania małżeństw w młodym wieku, ponad 80 milionów dziewczynek w krajach rozwijających się staje się żonami przed ukończeniem 18 roku życia - o wiele za wcześnie.
 • Około 171 milionów dzieci pracuje w szkodliwych dla zdrowia warunkach, przy niebezpiecznych maszynach, w fabrykach, kopalniach i na plantacjach.

Dzieci, które są wykorzystywane. Trzymane z zamknięciu przez swoich prześladowców, nie chodzące do szkoły. Dzieci, które są ofiarami wykorzystywania są najmniej widoczne. Nie sposób określić dokładnej liczby ofiar.

 • Około 8,4 miliona dzieci jest zmuszanych do niewolniczej pracy, włączając w to prostytucje i morderczą służbę bez żadnego wynagrodzenia.
 • Około 2 milionów dzieci jest wykorzystywanych w szeroko pojętym przemyśle usług o charakterze seksualnym, cierpiąc z powodu przemocy fizycznej i psychicznej.
 • Każdego roku miliony dzieci staje się ofiarami handlu ludźmi.
 • Olbrzymia i trudna do określenia liczba dzieci to współcześni niewolnicy, służący za murami domów. Wiele z nich nie ma szans na pójście do szkoły, pracują ponad swoje siły.

Raport podkreśla także trudną sytuację dzieci, które żyją w niestabilnych regionach świata, w których władze nie chcą lub nie są w stanie zapewnić dzieciom dostępu do podstawowych usług. Dyskryminacja na tle płci, przynależności do określonej grupy etnicznej lub niepełnosprawności to także czynniki, które powodują wykluczenie dzieci. Dyskryminacja zamyka milionom dziewczynek drogę do szkoły, a także blokuje dostęp do usług pierwszego rzędu dzieciom należącym do mniejszości etnicznych lub będących przedstawicielami rdzennej ludności zamieszkującej niektóre regiony świata. Około 150 milionów dzieci na świecie jest niepełnosprawnych. Wiele z nich nie ma dostępu do edukacji, opieki medycznej i wsparcia w swojej trudnej sytuacji życiowej.

Nasze zobowiązania wobec dzieci.

Autorzy raportu The State of the World's Children 2006 wskazują, że świat musi wzmocnić swoje działania na rzecz rozwoju, by odmienić sytuacje najbardziej zagrożonych dzieci. Odpowiedzialność leży przede wszystkim po stronie rządów państw, które muszą wzmocnić swoje wysiłki w czterech głównych obszarach działań:

 • badania, monitoring sytuacji i raportowanie
 • prawodawstwo
 • finansowanie i budżetowanie
 • programy, których celem jest dobro dziecka

Raport podkreśla także konieczność podjęcia konkretnych działań na rzecz "niewidzialnych" dzieci przez społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, darczyńców i media. Te i inne wysiłki osób i organizacji pomagają budować bezpieczne środowisko - takie, które uchroni dzieci przed wykorzystywaniem, w taki sam sposób w jaki szczepienia i odpowiednie żywienie chroni je przed groźnymi chorobami.

Rządy, rodziny i społeczności muszą robić więcej, by przede wszystkim uchronić dzieci przed wykorzystywaniem i by zapewnić właściwą opiekę tym, które stały się ofiarami przemocy. Muszą wejść w życie przepisy, które zabraniają postaw i tradycyjnych zwyczajów, które są krzywdzące dla dzieci, a same dzieci muszą mieć dostęp do informacji i posiadać umiejętności, które pomogą im uchronić się przez niebezpieczeństwem.

Data publikacji: 14.12.2006
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.