FaceBook

Każde dziecko się uczy

Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Dostęp do właściwej jakości kształcenia warunkuje rozwój zarówno pojedynczych jednostek, jak i całego społeczeństwa. Edukacja pozwala dzieciom wyrwać się z kręgu ubóstwa i daje szansę na lepszą przyszłość. Szkoła zapewnia dzieciom możliwość odpowiedniego dla ich wieku rozwoju psychicznego i fizycznego, a także pozwala dłużej cieszyć się dzieciństwem.

Każde dziecko ma prawo do wysokiej jakości edukacji, od wczesnego dzieciństwa do wieku nastoletniego. Jednak położenie geograficzne, warunki ekonomiczne, nierówność płci, niepełnosprawność, niskie standardy edukacji w szkołach, a także konflikty zbrojne i katastrofy naturalne wpływają na to, że miliony dzieci wciąż nie mogą liczyć na odpowiednie kształcenie.

W 2016 roku ponad połowa dzieci na świecie w wieku przedszkolnym, 61 milionów dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-12 lat), 60 milionów dzieci w wieku gimnazjalnym i 142 miliony nastolatków w wieku licealnym nie miało dostępu do edukacji.

Z powodu konfliktów zbrojnych około 27 milionów dzieci zostało pozbawionych możliwości chodzenia do szkoły. W krajach, gdzie toczy się wojna, dziewczynki są 2,5 raza bardziej narażone na pozbawienie dostępu do edukacji, niż chłopcy.

Szacuje się, że 130 milionów dzieci, które osiągnęły wiek czwartoklasistów, nie umie czytać ani liczyć.

Na całym świecie UNICEF prowadzi programy, których celem jest zmniejszenie liczby dzieci pozostających poza system edukacji. Ich specyfika jest dostosowana do danego kraju, jego uwarunkowań historycznych i lokalnych, poziomu rozwoju i obyczajowości. Zadaniem niektórych z nich jest doprowadzenie do zniesienia opłat za szkołę. Inne skupiają się na wyrównaniu szans dziewcząt. Wiele programów prowadzonych jest w miejscach kryzysów humanitarnych, gdzie dzieci zmuszone były przerwać naukę. UNICEF wspiera także najuboższe rodziny, których nie stać na zapewnienie dzieciom edukacji.

Galeria - Każde dziecko się uczy

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.