FaceBook

Raport dla Parlamentu i Rządu

UNICEF i Helsińska Fundacja Praw Człowieka informują jakie są najpoważniejsze zagrożenia w realizacji praw dziecka w Polsce. UNICEF i Helsińska Fundacja Praw Człowieka informują jakie są najpoważniejsze zagrożenia
w realizacji praw dziecka w Polsce.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) i UNICEF, wspierane przez zespół ekspertów, zidentyfikowały kluczowe problemy dzieci i przekazały rekomendacje przedstawicielom Sejmu i Rządu.

19 listopada, w przeddzień rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, odbyło się w Sejmie spotkanie młodzieży z parlamentarzystami (z Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia) i członkami rządu. Młodzi ludzie mówili o naruszaniu ich praw w codziennym życiu, podawali konkretne przykłady. Uczestnicy spotkania otrzymali od HFPC i UNICEF raport "Przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu".

Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu - raport


Przedstawiony dokument pokazuje, jak wiele jest problemów wymagających strategicznych działań władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Dwa generalne problemy przedstawione w raporcie to brak koordynacji działań na rzecz dzieci oraz niedostosowany do potrzeb system kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Raport zawiera też szczegółowe rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów życia dziecka (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc dzieciom krzywdzonymi, pozbawionym opieki rodziców i dzieciom niepełnosprawnym) w tym m.in.:

  • wprowadzenie edukacji praktycznej, aktywizującej ucznia i uczącej go myślenia (z przeprowadzonych badań wynika, że średnio 1 sekunda na każdej lekcji jest poświęcona na twórcze myślenie ucznia),
  • zamiast przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - wprowadzenie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej promującej zdrowy styl życia, profilaktykę uzależnień i zagrożeń, edukację seksualną,
  • usprawnienie profilaktyki zdrowotnej dzieci i wprowadzenie corocznego badania ogólno- pediatrycznego, mającego na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości - do szpitali coraz częściej trafiają dzieci w bardzo zaawansowanym już stadium choroby, gdy leczenie jest trudne, a mali pacjenci narażeni na dodatkowe cierpienie,
  • stworzenie, na podobieństwo innych krajów, służb ochrony dzieci, których podstawowym zadaniem byłoby szybkie identyfikowanie i organizowanie "pierwszej pomocy" dla dzieci -ofiar krzywdzenia,
  • wprowadzenie systemowej pomocy "rodzinie w kryzysie", tak, aby zapobiegać zabieraniu dziecka rodzicom. Odbieranie dziecka to ostateczność a nie środek profilaktyczny,
  • upowszechnienie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji w przypadku stwierdzenia niepełnosprawności u dziecka oraz organizowanie jak najwcześniej wsparcia i pełnej informacji o chorobie i dostępnych metodach leczenia dla rodziców. Teraz rodzice po zdiagnozowaniu niepełnoprawności u dziecka są pozostawiani samym sobie. Najczęściej nie otrzymują żadnych informacji co mają robić dalej, jak leczyć dziecko, gdzie zwrócić się o pomoc.

Zagrożenia dla przestrzegania praw dziecka i rekomendacje zostały omówione w dokumencie przekazanym podczas spotkania w Sejmie.

W ramach wspólnego projektu HFPC i UNICEF będą monitorowały prace Sejmu i Rządu. Za rok przedstawią raport, który pokaże, jakie działania podjęli poszczególni Posłowie i Ministrowie, aby zgłoszone problemy zostały rozwiązane.Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.